Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων GNU

Εγχειρίδιο χρήστη

Νομική σημείωση

Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης αυτού του εγγράφου σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιασδήποτε νεότερης έκδοσης που δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, χωρίς αμετάβλητα τμήματα, χωρίς κείμενα στο εμπροσθόφυλλο και στο οπισθόφυλλο. Ένα αντίγραφο της άδειας περιλαμβάνεται στην ενότητα με τίτλο Άδεια δωρεάν τεκμηρίωσης GNU.


Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος
1. Συγγραφείς και συντελεστές του εγχειριδίου χρήστη του GIMP
I. Ξεκίνημα
1. Εισαγωγή
1. Καλώς ορίσατε στο GIMP
1.1. Συγγραφείς
1.2. Το σύστημα βοήθειας GIMP
1.3. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες
2. What's new in GIMP
2. Εκκίνηση του GIMP
1. Εκτέλεση του GIMP
1.1. Γνωστές πλατφόρμες
1.2. Γλώσσα
1.3. Ορίσματα γραμμής εντολών
2. Φάκελοι ρυθμίσεων
2.1. Συμβουλές και κόλπα
3. First Steps with GIMP
1. Βασικές έννοιες
2. Κύρια παράθυρα
2.1. Η εργαλειοθήκη
2.2. Παράθυρο εικόνας
2.3. Διάλογοι και προσάρτηση
3. Αναίρεση
3.1. Πράγματα που δεν μπορούν να αναιρεθούν
4. Συνηθισμένες εργασίες
4.1. Σκοπός
4.2. Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την οθόνη
4.3. Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση
4.4. Συμπίεση εικόνων
4.5. Περικοπή εικόνας
4.6. Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας
4.7. Αλλαγή κατάστασης
4.8. Αναστροφή εικόνας
4.9. Περιστροφή εικόνας
4.10. Διαχωρισμός αντικειμένου από το παρασκήνιο του
5. Πώς να σχεδιάσω ευθείες γραμμές
5.1. Σκοπός
5.2. Παραδείγματα
4. Τι να κάνετε εάν έχετε κολλήσει
1. Εισαγωγή
2. Συνηθισμένα αίτια μη ανταπόκρισης του GIMP
2.1. Υπάρχει μια αιωρούμενη επιλογή
2.2. Η επιλογή είναι κρυμμένη
2.3. Ενεργείτε εκτός της επιλογής
2.4. Η ενεργή περιοχή σχεδίασης δεν είναι ορατή
2.5. Η ενεργή περιοχή σχεδίασης είναι διαφανής
2.6. Προσπαθείτε να ενεργήσετε έξω από τη στρώση
2.7. Προσπαθείτε να δουλέψετε σε μια ομάδα στώσεων
2.8. Αυτή η εικόνα είναι σε κατάσταση από ευρετήριο.
2.9. Δεν υπάρχει ορατό αποτέλεσμα όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε πινέλο, γόμα ή άλλο εργαλείο
2.10. Δεν υπάρχει ορατό αποτέλεσμα όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετακίνησης, περιστροφής ή άλλο εργαλείο μετασχηματισμού
2.11. Η σβήστρα και τα πινέλα δεν δουλεύουν πια
2.12. Η γόμα δεν κάνει την περιοχή διαφανή
2.13. Απροσδόκητα χρώματα όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε πινέλο ή γόμα
2.14. Το εργαλείο περικοπής αφήνει μια κενή περιοχή μετά την περικοπή
2.15. Περίμενα πολλή ώρα και το GIMP δεν ανταποκρίνεται
2.16. Γενικές οδηγίες για το τι πρέπει να ελέγξετε εάν έχετε κολλήσει
3. Πώς να διορθώσετε τα παράθυρα και τους διαλόγους που λείπουν
3.1. Λείπουν όλα τα παράθυρα των εργαλείων
3.2. Το παράθυρο διαλόγου επιλογών εργαλείου λείπει
3.3. Μερικά από τα εικονίδια του εργαλείου λείπουν
3.4. Λείπει η περιοχή που δείχνει τις ανοιχτές εικόνες στην κορυφή
4. Πώς να διορθώσετε προβλήματα εξαγωγής εικόνων
4.1. Κατά την εξαγωγή μιας εικόνας jpeg η διαφανής περιοχή μου έγινε λευκή ή μαύρη
4.2. Κατά την εξαγωγή σε εικόνα gif άλλαξαν τα χρώματα
II. Πώς θα γίνω μάγος του GIMP;
5. Εισαγωγή εικόνων στο GIMP
1. Τύποι εικόνας
2. Δημιουργία νέων αρχείων
3. Άνοιγμα αρχείων
3.1. Άνοιγμα αρχείου
3.2. Άνοιγμα τοποθεσίας
3.3. Άνοιγμα πρόσφατου
3.4. Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων
3.5. Διαχειριστής αρχείου
3.6. Σύρσιμο και απόθεση
3.7. Αντιγραφή και επικόλληση
3.8. Περιηγητής εικόνας
6. Εξαγωγή εικόνων από το GIMP
1. Αρχεία
1.1. Αποθήκευση/Εξαγωγή εικόνων
1.2. Τύποι αρχείων
2. Προετοιμασία εικόνων για τον ιστό
2.1. Εικόνες με βέλτιστη αναλογία μεγέθους/ποιότητας
2.2. Επιπρόσθετη μείωση του μεγέθους αρχείου
2.3. Αποθήκευση εικόνων με διαφάνεια
7. Ζωγράφισμα με το GIMP
1. Η επιλογή
1.1. Άμβλυνση
1.2. Κάνοντας μια επιλογή μερικώς διαφανή
2. Δημιουργία και χρήση επιλογών
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών
3. Η σύντομη μάσκα
3.1. Επισκόπηση
3.2. Ιδιότητες
4. Χρήση της κατάστασης γρήγορης μάσκας
5. Μονοπάτια
5.1. Δημιουργία μονοπατιού
5.2. Ιδιότητες μονοπατιού
5.3. Μονοπάτια και επιλογές
5.4. Μετασχηματισμός μονοπατιών
5.5. Χρωματισμός μονοπατιού
5.6. Μονοπάτια και κείμενο
5.7. Μονοπάτια και αρχεία SVG
6. Πινέλα
7. Προσθήκη νέων πινέλων
8. Το πλαίσιο διαλόγου GIH
9. Αλλαγή μεγέθους πινέλου
9.1. Πώς να αλλάξετε το μέγεθος ενός πινέλου
9.2. Γρήγορη δημιουργία πινέλου
10. Διαβαθμίσεις
11. Μοτίβα
12. Παλέτες
12.1. Χρωματολόγιο
13. Προρρυθμίσεις
14. Σχεδίαση απλών αντικειμένων
14.1. Σχεδίαση ευθείας γραμμής
14.2. Δημιουργία βασικού σχήματος
8. Συνδυασμός εικόνων
1. Εισαγωγή στις στρώσεις
1.1. Ιδιότητες στρώσης
2. Καταστάσεις στρώσεων
2.1. Κανονικές καταστάσεις στρώσεων
2.2. Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού
2.3. Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος
2.4. Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης
2.5. Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής
2.6. Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV
2.7. Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh
3. Παλιές καταστάσεις στρώσεων
4. Δημιουργία νέων στρώσεων
5. Ομάδες στρώσεων
9. Διαχείριση κειμένου
1. Διαχείριση κειμένου
1.1. Περιοχή κειμένου
1.2. Διαχείριση στρώσης κειμένου
1.3. Εργαλειοθήκη κειμένου
1.4. Μενού συνάφειας κειμένου
2. Κείμενο
2.1. Διακόσμηση κειμένου
2.2. Προσθήκη γραμματοσειρών
2.3. Προβλήματα γραμματοσειρών
10. Βελτιστοποίηση φωτογραφιών
1. Εργασία με κάμερες ψηφιακών φωτογραφιών
1.1. Εισαγωγή
1.2. Βελτίωση σύστασης
1.3. Βελτίωση χρωμάτων
1.4. Ρύθμιση οξύτητας
1.5. Αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων από εικόνα
1.6. Αποθήκευση των αποτελεσμάτων σας
11. Διαχείριση χρώματος στο GIMP
1. Διαχείριση χρώματος στο GIMP
1.1. Προβλήματα παραγωγής χωρίς διαχείριση χρώματος
1.2. Εισαγωγή στην παραγωγή με διαχείριση χρώματος
12. Εμπλουτισμός του GIMP
1. Διάλογος προτιμήσεων
1.1. Εισαγωγή
1.2. Πόροι συστήματος
1.3. Αποσφαλμάτωση
1.4. Διαχείριση χρώματος
1.5. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας
1.6. Πειραματικός χώρος δοκιμών
1.7. Επιλογές εργαλείου
1.8. Προτιμήσεις προεπιλεγμένης εικόνας
1.9. Πλέγμα προεπιλεγμένης εικόνας
1.10. Διεπαφή
1.11. Θέμα
1.12. Θέμα εικονιδίου
1.13. Εργαλειοθήκη
1.14. Προεπειλογές διαλόγων
1.15. Σύστημα βοήθειας
1.16. Εμφάνιση
1.17. Διαχείριση παραθύρου
1.18. Παράθυρα εικόνας
1.19. Εμφάνιση παραθύρου εικόνας
1.20. Τίτλος παραθύρου εικόνας και γραμμής κατάστασης
1.21. Συμπεριφορά προσκόλλησης παραθύρου εικόνας
1.22. Συσκευές εισόδου
1.23. Ελεγκτές εισόδου
1.24. Φάκελοι
1.25. Φάκελοι δεδομένων
2. Πλέγματα και οδηγοί
2.1. Το πλέγμα εικόνας
2.2. Οδηγοί
3. Απόδοση πλέγματος
4. Ρύθμιση παρατιθέμενης κρυφής μνήμης
5. Δημιουργία συντομεύσεων στις εντολές μενού
6. Προσαρμογή αρχικής οθόνης
13. Σενάρια
1. Πρόσθετα
1.1. Εισαγωγή
1.2. Χρήση προσθέτων
1.3. Εγκατάσταση νέων προσθέτων
1.4. Συγγραφή προσθέτων
2. Χρήση σεναρίων Script-Fu
2.1. Script-Fu;
2.2. Εγκατάσταση σεναρίων Script-Fus
2.3. Επιτρεπτά και μη
2.4. Διάφορα είδη Script-Fus
3. Μάθημα Script-Fu
3.1. Εξοικείωση με το Scheme
3.2. Μεταβλητές και συναρτήσεις
3.3. Λίστες, λίστες και πάλι λίστες
3.4. Το πρώτο σας σενάριο Script-Fu
3.5. Δίνοντας στο σενάριό μας περισσότερη ψυχή
3.6. Επέκταση του σεναρίου πλαισίου κειμένου
3.7. Το σενάριο σας και η λειτουργία του
III. Αναφορά λειτουργιών
14. Εργαλεία
1. Η εργαλειοθήκη
1.1. Εισαγωγή
1.2. Εικονίδια εργαλείου
1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη
1.4. Επιλογές εργαλείων
2. Εργαλεία επιλογής
2.1. Κοινά χαρακτηριστικά
2.2. Επιλογή ορθογωνίου
2.3. Ελλειψοειδής επιλογή
2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
2.5. Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
2.6. Επιλογή κατά χρώμα
2.7. Έξυπνα ψαλίδια
2.8. Επιλογή προσκηνίου
3. Εργαλεία ζωγραφικής
3.1. Κοινά χαρακτηριστικά
3.2. Δυναμικές
3.3. Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)
3.4. Κουβάς γεμίσματος
3.5. Διαβάθμιση
3.6. Μολύβι
3.7. Πινέλο
3.8. Πινέλο ΒαφήΜου (MyPaint)
3.9. Σβήστρα
3.10. Αερογράφος
3.11. Μελάνι
3.12. Κλωνοποίηση
3.13. Επούλωση
3.14. Προοπτική κλωνοποίηση
3.15. Θόλωση/Όξυνση
3.16. Μουτζούρα
3.17. Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
4. Εργαλεία μετασχηματισμού
4.1. Κοινά χαρακτηριστικά
4.2. Στοίχιση
4.3. Μετακίνηση
4.4. Περικοπή
4.5. Περιστροφή
4.6. Κλιμάκωση
4.7. Στρέβλωση
4.8. Προοπτική
4.9. 3Δ μετασχηματισμός
4.10. Ενοποιημένος μετασχηματισμός
4.11. Μετασχηματισμός λαβής
4.12. Αναστροφή
4.13. Το εργαλείο κλωβού
4.14. Μετασχηματισμός στρέβλωσης
5. Άλλο
5.1. Επισκόπηση
5.2. Μονοπάτια
5.3. Επιλογέας χρώματος
5.4. Εστίαση
5.5. Μέτρηση
5.6. Κείμενο
5.7. Λειτουργία GEGL
15. Διάλογοι
1. Εισαγωγή διαλόγου
2. Διάλογοι σχετικοί με τη δομή εικόνας
2.1. Διάλογος στρώσεων
2.2. Διάλογος καναλιών
2.3. Διάλογος μονοπατιών
2.4. Ο διάλογος χρωματολογίου
2.5. Διάλογος ιστογράμματος
2.6. Διάλογος περιήγησης
2.7. Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων
3. Διάλογοι σχετικοί με το περιεχόμενο εικόνας
3.1. Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
3.2. Διάλογος πινέλων
3.3. Διάλογος πινέλων MyPaint (ΒαφήΜου)
3.4. Διάλογος μοτίβων
3.5. Διάλογος διαβαθμίσεων
3.6. Διάλογος παλετών
3.7. Ετικετοποίηση
3.8. Διάλογος γραμματοσειρών
4. Διάλογοι σχετικοί με τη διαχείριση εικόνας
4.1. Διάλογος μνημών
4.2. Διάλογος εικόνων
4.3. Διάλογος ιστορικού εγγράφου
4.4. Διάλογος προτύπων
5. Ποικίλοι διάλογοι
5.1. Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων
5.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου
5.3. Διάλογος κατάστασης συσκευής
5.4. Κονσόλα σφαλμάτων
5.5. Πίνακας εργαλείων
5.6. Αποθήκευση αρχείου
5.7. Εξαγωγή αρχείου
5.8. Διάλογος σημείων δειγματοληψίας
5.9. Διάλογος δείκτη
5.10. Διάλογος συμμετρικής βαφής
5.11. Διάλογος συντομεύσεων πληκτρολογίου
16. Μενού
1. Εισαγωγή στα μενού
1.1. Η γραμμή μενού εικόνας
1.2. Μενού περιεχομένου
1.3. Αποσπώμενα μενού
1.4. Μενού καρτελών
2. Το μενού «Αρχείο»
2.1. Επισκόπηση
2.2. Νέο…
2.3. Δημιουργία
2.4. Άνοιγμα αρχείου…
2.5. Άνοιγμα ως στρώσεις…
2.6. Άνοιγμα τοποθεσίας…
2.7. Άνοιγμα πρόσφατων
2.8. Αποθήκευση
2.9. Αποθήκευση ως…
2.10. Αποθήκευση αντιγράφου…
2.11. Επαναφορά
2.12. Εξαγωγή… και αντικατάσταση…
2.13. Εξαγωγή ως…
2.14. Δημιουργία πρότυπου…
2.15. Εκτύπωση
2.16. Αποστολή με μήνυμα
2.17. Αντιγραφή θέσης εικόνας
2.18. Εμφάνιση στο διαχειριστή αρχείων
2.19. Κλείσιμο
2.20. Κλείσιμο όλων
2.21. Έξοδος
3. Το μενού «Επεξεργασία»
3.1. Είσοδοι μενού «Επεξεργασία»
3.2. Αναίρεση
3.3. Ακύρωση αναίρεσης
3.4. Ιστορικό αναιρέσεων
3.5. Αποκοπή
3.6. Αντιγραφή
3.7. Αντιγραφή ορατών
3.8. Επικόλληση
3.9. Επικόλληση στην επιλογή
3.10. Επικόλληση επί τόπου
3.11. Επικόλληση στην επιλογή επί τόπου
3.12. Επικόλληση ως
3.13. Μνήμη
3.14. Καθαρισμός
3.15. Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
3.16. Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
3.17. Γέμισμα με μοτίβο
3.18. Γέμισμα περιγράμματος επιλογής
3.19. Γέμισμα διαδρομής
3.20. Χρωματισμός επιλογής
3.21. Χρωματισμός μονοπατιού
3.22. Προτιμήσεις
3.23. Συσκευές εισόδου
3.24. Συντομεύσεις πληκτρολογίου
3.25. Αρθρώματα
3.26. Μονάδες
4. Το μενού «Επιλογή»
4.1. Εισαγωγή στο μενού «Επιλογή»
4.2. Επιλογή όλων
4.3. Καμία
4.4. Αντιστροφή
4.5. Αιώρηση
4.6. Κατά χρώμα
4.7. Από μονοπάτι
4.8. Επεξεργασία επιλογής
4.9. Άμβλυνση
4.10. Όξυνση
4.11. Σμίκρυνση
4.12. Επέκταση
4.13. Περίγραμμα
4.14. Αφαίρεση οπών
4.15. Παραμόρφωση
4.16. Στρογγυλεμένο ορθογώνιο
4.17. Εναλλαγή γρήγορης μάσκας
4.18. Αποθήκευση σε κανάλι
4.19. Σε μονοπάτι
5. Το μενού «Προβολή»
5.1. Εισαγωγή στο μενού «Προβολή»
5.2. Νέα Προβολή
5.3. Εμφάνιση όλων
5.4. Κουκκίδα για κουκκίδα
5.5. Εστίαση
5.6. Αναστροφή & περιστροφή (0°)
5.7. Κεντράρισμα εικόνας στο παράθυρο
5.8. Συρρίκνωση παραθύρου
5.9. Πλήρης οθόνη
5.10. Παράθυρο περιήγησης
5.11. Φίλτρα προβολής
5.12. Διαχείριση χρώματος
5.13. Προβολή επιλογής
5.14. Εμφάνιση ορίου στρώσης
5.15. Εμφάνιση ορίου καμβά
5.16. Εμφάνιση οδηγών
5.17. Εμφάνιση πλέγματος
5.18. Εμφάνιση σημείων δειγματοληψίας
5.19. Προσκόλληση στους οδηγούς
5.20. Προσκόλληση στο πλέγμα
5.21. Προσκόλληση σε καμβά
5.22. Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι
5.23. Χρώμα υποβάθρου
5.24. Εμφάνιση γραμμής μενού
5.25. Εμφάνιση χαράκων
5.26. Εμφάνιση γραμμών κύλισης
5.27. Εμφάνιση γραμμής κατάστασης
6. Το μενού «Εικόνα»
6.1. Επισκόπηση
6.2. Διπλασιασμός
6.3. Κατάσταση
6.4. Κατάσταση RGB
6.5. Κατάσταση γκρι κλίμακας
6.6. Κατάσταση από ευρετήριο
6.7. Aκρίβεια
6.8. Διαχείριση χρώματος
6.9. Ενεργοποίηση διαχείρισης χρώματος
6.10. Απόδοση χρωματικής κατατομής
6.11. Μετατροπή σε χρωματική κατατομή (προφίλ)
6.12. Απόρριψη χρωματικής κατατομής
6.13. Αποθήκευση χρωματικής κατατομής σε αρχείο
6.14. Μετασχηματισμός
6.15. Αναστροφή οριζόντια, αναστροφή κατακόρυφα
6.16. Περιστροφή
6.17. Μέγεθος καμβά
6.18. Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις
6.19. Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή
6.20. Μέγεθος εκτύπωσης
6.21. Κλίμακα εικόνας
6.22. Περικοπή εικόνας
6.23. Κομμάτιασμα χρησιμοποιώντας οδηγούς
6.24. Έξυπνη περικοπή
6.25. Συγχώνευση ορατών στρώσεων
6.26. Ισοπέδωση εικόνας
6.27. Στοίχιση ορατών στρώσεων…
6.28. Οδηγοί
6.29. Νέος οδηγός
6.30. Νέος οδηγός (Αναλογία)
6.31. Νέοι οδηγοί από επιλογή
6.32. Αφαίρεση όλων των οδηγών
6.33. Ρύθμιση του πλέγματος…
6.34. Ιδιότητες εικόνας
6.35. Μεταδεδομένα
6.36. Προβολέας μεταδεδομένων
6.37. Επεξεργαστής μεταδεδομένων
7. Το μενού «Στρώση»
7.1. Εισαγωγή στο μενού «στρώση»
7.2. Νέα στρώση
7.3. Νέο από τα ορατά
7.4. Νέα ομάδα στρώσεων
7.5. Διπλασιασμός στρώσης
7.6. Αγκίστρωση στρώσης
7.7. Συγχώνευση με την από κάτω
7.8. Συγχώνευση ομάδας στρώσεων
7.9. Διαγραφή στρώσης
7.10. Οι εντολές κειμένου του μενού στρώση
7.11. Απόρριψη πληροφοριών κειμένου
7.12. Υπομενού «στοίβα»
7.13. Επιλογή προηγούμενης στρώσης
7.14. Επιλογή επόμενης στρώσης
7.15. Επιλογή της ανώτατης στρώσης
7.16. Επιλογή κατώτατης στρώσης
7.17. Ανύψωση στρώσης
7.18. Βύθιση στρώσης
7.19. Στρώση στην κορυφή
7.20. Στρώση στον πάτο
7.21. Η εντολή «αντιστροφή σειράς στρώσης»
7.22. Το υπομενού «μάσκα»
7.23. Προσθήκη μάσκας στρώσης
7.24. Εφαρμογή μάσκας στρώσης
7.25. Διαγραφή μάσκας στρώσης
7.26. Προβολή μάσκας στρώσης
7.27. Επεξεργασία μάσκας στρώσης
7.28. Απενεργοποίηση της μάσκας στρώσης
7.29. Μετατροπή μάσκας σε επιλογή
7.30. Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
7.31. Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή
7.32. Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή
7.33. Το υπομενού «διαφάνεια» του μενού «στρώση»
7.34. Προσθήκη καναλιού άλφα
7.35. Προσθήκη Καναλιού άλφα
7.36. Χρώμα σε άλφα
7.37. Ημιισοπέδωση
7.38. Κατώφλι άλφα
7.39. Μετατροπή άλφα σε επιλογή
7.40. Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή
7.41. Αφαίρεση από την επιλογή
7.42. Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή
7.43. Το υπομενού «μετασχηματισμός»
7.44. Οριζόντια αναστροφή
7.45. Κάθετη αναστροφή
7.46. Περιστροφή 90° δεξιόστροφα
7.47. Περιστροφή 90° αριστερόστροφα
7.48. Περιστροφή 180°
7.49. Ελεύθερη περιστροφή
7.50. Αντιστάθμιση
7.51. Μέγεθος ορίου στρώσης
7.52. Στρώση στο μέγεθος της εικόνας
7.53. Κλιμάκωση στρώσης
7.54. Περικοπή στρώσης
8. Το μενού «Χρώματα»
8.1. Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»
8.2. Ισορροπία χρωμάτων
8.3. Θερμοκρασία χρώματος
8.4. Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)
8.5. Απόχρωση-Κορεσμός
8.6. Κορεσμός
8.7. Έκθεση
8.8. Σκιές-Τονισμοί
8.9. Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση
8.10. Στάθμες
8.11. Καμπύλες
8.12. Αντιστροφή
8.13. Γραμμική αντιστροφή
8.14. Αντιστροφή τιμής
8.15. Το υπομενού «Αυτόματο»
8.16. Ισοστάθμιση
8.17. Ισορροπία λευκού
8.18. Επέκταση αντίθεσης
8.19. Επέκταση αντίθεσης HSV
8.20. Βελτιστοποίηση χρώματος
8.21. Βελτιστοποίηση χρώματος (παλιό)
8.22. Το υπομενού «Συστατικά»
8.23. Μείκτης καναλιού
8.24. Εξαγωγή συστατικού
8.25. Μονοφωνικός μείκτης
8.26. Σύνθεση
8.27. Αποσύνθεση
8.28. Ανασύνθεση
8.29. Το υπομενού «Αποκορεσμός»
8.30. Χρώμα σε γκρίζο
8.31. Αποκορεσμός
8.32. Μονός μείκτης
8.33. Σουπιά
8.34. Το υπομενού «Χάρτης»
8.35. Επαναδιάταξη χρωματολογίου
8.36. Ορισμός χρωματολογίου
8.37. Χάρτης ξένου
8.38. Ανταλλαγή χρώματος
8.39. Εναλλαγή χρωμάτων
8.40. Χάρτης διαβάθμισης
8.41. Χάρτης παλέτας
8.42. Χρωματισμός δείγματος
8.43. Το υπομενού «Απεικόνιση τόνου»
8.44. Fattal κ.α. 2002
8.45. Mantiuk 2006
8.46. Reinhard 2005
8.47. Ένταση
8.48. Ματόμυαλο (Retinex)
8.49. Το υπομενού «Πληροφορίες»
8.50. Ιστόγραμμα
8.51. Μέσος όρος περιγράμματος
8.52. Ανάλυση χρωματικού χώρου
8.53. Εξαγωγή ιστογράμματος
8.54. Ομαλή παλέτα
8.55. Κατώφλι
8.56. Χρωματισμός
8.57. Αφίσα
8.58. Χρώμα σε άλφα…
8.59. Πρόσμειξη
8.60. Απόσπασμα RGB
8.61. Καυτό…
9. Το μενού «Εργαλεία»
9.1. Εισαγωγή στο μενού «Εργαλεία»
10. Το μενού «Φίλτρα»
10.1. Εισαγωγή στο μενού «Φίλτρα»
10.2. Επανάληψη τελευταίου
10.3. Επανεμφάνιση τελευταίου
10.4. Επαναφορά όλων των φίλτρων
10.5. Το υπομενού «Python-Fu»
10.6. Το υπομενού «Script-Fu»
11. Το μενού «Παράθυρα»
12. Το μενού «Βοήθεια»
12.1. Εισαγωγή στο μενού «Βοήθεια»
12.2. Βοήθεια
12.3. Βοήθεια συνάφειας
12.4. Η συμβουλή της ημέρας
12.5. Περί
12.6. Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής
12.7. Περιηγητής προσθέτου
12.8. Ο περιηγητής διαδικασίας
12.9. Αναφορές σφαλμάτων και αιτήματα για λειτουργίες
12.10. Το GIMP στο διαδίκτυο
12.11. Εγχειρίδιο χρήσης
17. Φίλτρα
1. Εισαγωγή
2. Κοινά χαρακτηριστικά
3. Φίλτρα θόλωσης
3.1. Εισαγωγή
3.2. Θόλωση φακού
3.3. Θόλωση Gauss
3.4. Θόλωση φακού
3.5. Θόλωση μέσης καμπυλότητας
3.6. Διάμεση θόλωση
3.7. Εικονοστοιχείωση
3.8. Επιλεκτική θόλωση Gauss
3.9. Μεταβλητή θόλωση
3.10. Θόλωση κυκλικής κίνησης
3.11. Θόλωση γραμμικής κίνησης
3.12. Θόλωση κίνησης εστίασης
3.13. Θόλωση παράθεσης
4. Φίλτρα βελτίωσης
4.1. Εισαγωγή
4.2. Εξομάλυνση
4.3. Απόπλεξη
4.4. Υψιπερατό
4.5. Μείωση θορύβου
4.6. Αφαίρεση κόκκινου ματιού
4.7. Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα
4.8. Όξυνση (Mάσκα απόξυνσης)
4.9. Αποκηλίδωση
4.10. Αποράβδωση
4.11. Φίλτρο NL (μη γραμμικό)
4.12. Αποσύνθεση κυματιδίου
5. Φίλτρα παραμόρφωσης
5.1. Εισαγωγή
5.2. Εφαρμογή φακού
5.3. Aνάγλυφο
5.4. Χάραξη
5.5. Παραμόρφωση φακού
5.6. Καλειδοσκόπιο
5.7. Μωσαϊκό
5.8. Εκτύπωση εφημερίδας
5.9. Πολικές συντεταγμένες
5.10. Κυματισμός
5.11. Μετατόπιση
5.12. Σφαιρoποίηση
5.13. Διάδοση τιμής
5.14. Βίντεο
5.15. Κύματα
5.16. Στροβιλισμός και πίεση
5.17. Άνεμος
5.18. Κάμψη καμπύλης
5.19. Ανάγλυφο (παλιό)
5.20. Κατσάρωμα σελίδας
6. Φίλτρα φωτός και σκιάς
6.1. Εισαγωγή
6.2. Άνθιση
6.3. Υπερκαινοφανής
6.4. Αναλαμπή φακού
6.5. Αναλαμπή διαβάθμισης
6.6. Εφέ φωτισμού
6.7. Λάμψη
6.8. Πίπτουσα σκιά
6.9. Μεγάλη σκιά
6.10. Βινιέτα
6.11. Πίπτουσα σκιά (παλιό)
6.12. Προοπτική
6.13. Εφέ Xach
7. Φίλτρα θορύβου
7.1. Εισαγωγή
7.2. Θόρυβος CIE lch
7.3. Θόρυβος HSV
7.4. Ρίψη
7.5. Επιλογή
7.6. Θόρυβος RGB
7.7. Σύντηξη
7.8. Διασπορά
8. Φίλτρα εντοπισμού άκρων
8.1. Εισαγωγή
8.2. Διαφορά Γκάους
8.3. Όριο
8.4. Λαπλάς
8.5. Νέον
8.6. Sobel
8.7. Διαβάθμιση εικόνας
9. Γενικά Φίλτρα
9.1. Εισαγωγή
9.2. Πίνακας συνέλιξης
9.3. Χάρτης απόστασης
9.4. Γράφημα GEGL
9.5. Κανονικός χάρτης
9.6. Επέκταση
9.7. Διάβρωση
10. Φίλτρα συνδυασμού
10.1. Εισαγωγή
10.2. Συγχώνευση βάθους
10.3. Λουρίδα ταινίας
11. Καλλιτεχνικά φίλτρα
11.1. Εισαγωγή
11.2. Εφαρμογή καμβά
11.3. Σκίτσο
11.4. Κυβισμός
11.5. Παράθεση γυαλιού
11.6. Ελαιοποίηση
11.7. Φωτοαντίγραφο
11.8. Απλή γραμμική επαναληπτική ομαδοποίηση (SLIC)
11.9. Ήπια λάμψη
11.10. Εικονοστοιχεία νερού
11.11. Σκίτσο (παλιό)
11.12. Υφασματοποίηση
11.13. Ιμπρεσιονιστής GIMP
11.14. Ελαιοποίηση (παλιό)
11.15. Αρπακτικό
11.16. Ήπια λάμψη (παλιό)
11.17. Βαν Γκογκ (LIC)
11.18. Ύφανση
12. Φίλτρα διακόσμησης
12.1. Εισαγωγή
12.2. Προσθήκη λοξότμησης
12.3. Προσθήκη περιγράμματος
12.4. Κηλίδα καφέ
12.5. Ομίχλη
12.6. Ασαφές περίγραμμα
12.7. Παλιά φωτογραφία
12.8. Στρογγυλές γωνίες
12.9. Διαφάνεια
12.10. Χάραξη μήτρας
12.11. Μήτρα χρωμίου
13. Φίλτρα χάρτη
13.1. Εισαγωγή
13.2. Χάρτης ανάγλυφου
13.3. Μετατόπιση
13.4. Ανίχνευση κλαστικού
13.5. Aυταπάτη
13.6. Μικρός πλανήτης
13.7. Προεκβολή πανοράματος
13.8. Αναδρομικός (επαναλαμβανόμενος) μετασχηματισμός
13.9. Παράθεση χαρτιού
13.10. Παράθεση χωρίς ραφές
13.11. Ανίχνευση κλαστικού (παλιό)
13.12. Χάρτης αντικειμένου
13.13. Παράθεση
14. Φίλτρα απόδοσης
14.1. Εισαγωγή
14.2. Φλόγα
14.3. Περιηγητής κλαστικών
14.4. Κλαστικό IFS
14.5. Θόρυβος κελιού
14.6. Θόρυβος Πέρλιν
14.7. Πλάσμα
14.8. Μονόδρομος θόρυβος (Simplex Noise)
14.9. Συμπαγής θόρυβος
14.10. Διαφορά συννεφών
14.11. Πίνακας Bayer
14.12. Σκακιέρα
14.13. Μοτίβα διάθλασης
14.14. Πλέγμα
14.15. Γραμμική ημιτονοειδής
14.16. Δαίδαλος
14.17. Ημίτονο
14.18. Σπείρα
14.19. Σκακιέρα (παλιό)
14.20. Περιηγητής CML
14.21. Πλέγμα (παλιό)
14.22. Οδοντωτό
14.23. Qbist
14.24. Σπειρογράφημα gimp
14.25. Κύκλωμα
14.26. Γεωμετρικά σχήματα
14.27. Λάβα
14.28. Γραμμή καινοφανούς
14.29. Σχεδιαστής σφαίρας
15. Φίλτρα Ιστού
15.1. Εισαγωγή
15.2. Χάρτης εικόνας
15.3. Ημιισοπέδωση
15.4. Τεμαχισμός
16. Φίλτρα κινουμένων σχεδίων
16.1. Εισαγωγή
16.2. Ανάμειξη
16.3. Αποτύπωση
16.4. Κυματισμός
16.5. Στροβιλιζόμενη υδρόγειος
16.6. Κύματα
16.7. Βελτιστοποίηση
16.8. Αναπαραγωγή
I. Αναφορά πλήκτρων και ποντικιού
Αρχείο — Αναφορά πλήκτρων για το μενού αρχείο
Επεξεργασία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού επεξεργασία
Επιλογή — Αναφορά πλήκτρων για μενού επιλογή
Προβολή — Αναφορά πλήκτρων για το μενού προβολή
Εικόνα — Αναφορά πλήκτρων για το μενού Εικόνα
Στρώσεις — Αναφορά πλήκτρων για το μενού στρώση
Εργαλεία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού εργαλεία
Φίλτρα — Αναφορά πλήκτρων για μενού φίλτρα
Παράθυρα — Αναφορά πλήκτρων για το μενού Παράθυρα
Βοήθεια — Αναφορά πλήκτρων για μενού βοήθεια
Εργαλείο εστίασης — Αναφορά πλήκτρων για το εργαλείο εστίασης
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία
A. Ιστορικό GIMP
1. Το πρώτο ξεκίνημα
2. Οι πρώτες ημέρες του GIMP
3. Η έκδοση που άλλαξε τον κόσμο
4. Έκδοση 2.0
5. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.2;
6. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.4;
7. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.6;
8. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.8;
9. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.10;
B. Αναφορά σφαλμάτων και αιτήματα βελτιώσεων
1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ένα σφάλμα
2. Αναφορά του σφάλματος
C. Πώς να συνεισφέρετε
1. Προαπαιτούμενα
1.1. Join Discourse
1.2. Δημιουργήστε ένα τοπικό αντίγραφο εργασίας του κώδικα
1.3. Εγκατάσταση του αμμοδοχείου σας
1.4. Ο φάκελος gimp-help
2. Ροή εργασίας
2.1. Συγγραφή
2.2. Επικύρωση
2.3. Εικόνες
2.4. Δημιουργία αρχείων HTML
2.5. Αποστολή των αρχείων σας
3. Παραρτήματα
4. Εργασία στα Windows
D. Απεικόνιση τόνου και ανάκτηση σκιάς χρησιμοποιώντας το ‘Χρώματα/Έκθεση’
1. Η λειτουργία υψηλού βάθους δυαδικών κινητής υποδιαστολής “Χρώματα/Έκθεση”: αποδίδει πολύ καλύτερα από τις Καμπύλες για τονισμό των σκιών και των μεσαίων τόνων μιας εικόνας χωρίς να σπαταλάει τους υψηλούς φωτισμούς
2. Σταδιακό παράδειγμα που δείχνει πώς να ανακτήσετε πληροφορίες σκιάς χρησιμοποιώντας το κινητής υποδιαστολής “Χρώματα/Έκθεση” με υψηλό βάθος δυαδικών του GIMP
3. Χρήση σημειώσεων
4. Συμπέρασμα
E. Ελεύθερη άδεια τεκμηρίωσης GNU
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
2. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
7. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
8. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΡΣΑΣΙΕΣ
9. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
10. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
11. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άδεια για τα έγγραφά σας
F. Οπ! Λείπει κάποια βοήθεια
Ευρετήριο