5.12. Διαχείριση χρώματος

You can access this command from the image menubar through ViewColor Management,

Αυτό το στοιχείο μενού ανοίγει ένα υπομενού που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε προεπισκόπηση εκτύπωσης:

Σχήμα 16.61. Το υπομενού «Διαχείριση προβολής/χρώματος»

Το υπομενού «Διαχείριση προβολής/χρώματος»

[Σημείωση] Σημείωση

Υπάρχει επίσης ένα στοιχείο μενού διαχείρισης χρώματος στο μενού Εικόνα, σχετικό με τη χρωματική κατατομή.