5.12. Διαχείριση χρώματος

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΔιαχείριση χρώματος,

Αυτό το στοιχείο μενού ανοίγει ένα υπομενού που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε προεπισκόπηση εκτύπωσης:

Σχήμα 16.61. Το υπομενού «Διαχείριση προβολής/χρώματος»

Το υπομενού «Διαχείριση προβολής/χρώματος»

[Σημείωση] Σημείωση

Υπάρχει επίσης ένα στοιχείο μενού διαχείρισης χρώματος στο μενού Εικόνα, σχετικό με τη χρωματική κατατομή.