5.7. Λειτουργία GEGL

Σχήμα 14.184. Εργαλείο λειτουργίας GEGL

Εργαλείο λειτουργίας GEGL

GEGL («Generic Graphical Library») is a graph based image processing library designed to handle various image processing tasks needed in GIMP. Most GEGL operations have their own menu commands in GIMP. The majority of them are filters found in the Colors and Filters menus.

However, there are some GEGL operations that don't have their own command. Either because the operation was not considered important enough, or because the operation may still be experimental.

The GEGL Operation tool was added to give access to all these operations that you can't use in another way. It enables applying GEGL operations to the image and gives on-canvas previews of the results. New GEGL operations made by third-party delevelopers will also show up in this dialog.

5.7.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το εργαλείο μόνο από το μενού εικόνας: ΕργαλείαΛειτουργία GEGL.

5.7.2. Επιλογές

Σχήμα 14.185. Επιλογές εργαλείου λειτουργίας GEGL

Επιλογές εργαλείου λειτουργίας GEGL

Εργαλείο λειτουργίας GEGL χωρίς επιλεγμένη λειτουργία.


Λειτουργία

Κλικ σε αυτό το κουμπί για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας για εφαρμογή στην ενεργή επιλογή ή, εάν δεν υπάρχει επιλογή, στην ενεργή στρώση.

Μερικές από αυτές τις λειτουργίες είναι πολύ βασικές λειτουργίες όπως «Χρώμα» που γεμίζει την ενεργή επιλογή ή στρώση με το καθορισμένο χρώμα, ενώ λειτουργίες όπως «περιηγητής κλαστικών» παράγει αρκετά σύνθετα μοτίβα - ακριβώς όπως το Φίλτρο απόδοσης.

Ρυθμίσεις λειτουργίας

Οι ρυθμίσεις λειτουργιών εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία:

Σχήμα 14.186. Παράδειγμα «ρυθμίσεων λειτουργιών»

Παράδειγμα «ρυθμίσεων λειτουργιών»

Η λειτουργία GEGL με επιλεγμένη τη «Θόλωση Gauss».


Εάν οι επιλογές της επιλεγμένης λειτουργίας GEGL δεν είναι αυτονόητες (μαντέψτε ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας «Χρώμα» της επιλογής «Χρώμα») μπορείτε να κοιτάξετε για το αντίστοιχο εργαλείο που δεν είναι του GEGL. Π.χ., το φίλτρο Περιηγητής κλαστικών μπορεί να έχει τις ίδιες ή παρόμοιες επιλογές όπως η λειτουργία «Περιηγητής κλαστικών».

Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όμορφο χαρακτηριστικό προεπισκόπησης πραγματικού χρόνου και απλά να πειραματιστείτε με διαφορετικές ρυθμίσεις.

Προεπισκόπηση

Εάν αυτές οι επιλογές σημειωθούν, όπως είναι προεπιλογή, θα πάρετε μια προεπισκόπηση στον καμβά της επιλεγμένης λειτουργίας μόλις τελειώσει η λειτουργία. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί Εντάξει για να εφαρμόσετε στην πραγματικότητα τη λειτουργία στην εικόνα.

Τα κουμπιά εργαλείου

Επαναφορά

Πατώντας αυτό το κουμπί επαναφέρει τις ρυθμίσεις λειτουργίας στις προεπιλογές τους.

Ακύρωση

Κλικ σε αυτό το κουμπί εγκαταλείπει το εργαλείο λειτουργίας GEGL και αφήνει την εικόνα σας άθικτη. Αυτό είναι ισοδύναμο με κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου χρησιμοποιώντας το συνηθισμένο κουμπί Κλείσιμο που παρέχεται από το διαχειριστή παραθύρου σας.

Εντάξει

Πρέπει να πατήσετε αυτό το κουμπί για εφαρμογή της επιλεγμένης λειτουργίας στην εικόνα. Τότε το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει.