8.18. Επέκταση αντίθεσης

Η εντολή Επέκταση αντίθεσης επεκτείνει αυτόματα τις τιμές ιστογράμματος στην ενεργή στρώση. Για κάθε κανάλι της ενεργής στρώσης, βρίσκει τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές και τις χρησιμοποιεί για να επεκτείνει τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο σε πλήρη περιοχή αντίθεσης. Τα φωτεινά χρώματα γίνονται πιο φωτεινά και τα σκοτεινά πιο σκοτεινά, που αυξάνει την αντίθεση. Η “Επέκταση αντίθεσης” δουλεύει σε στρώσεις RGB, γκρίζας κλίμακας και εικόνων από ευρετήριο. Χρησιμοποιήστε το “Επέκταση αντίθεσης” μόνο εάν θέλετε να αφαιρέσετε μια ανεπιθύμητη χροιά χρώματος από μια εικόνα που πρέπει να περιέχει σκέτο άσπρο και σκέτο μαύρο.

Αυτή η εντολή είναι επίσης παρόμοια με την εντολή Ισορροπία χρώματος, αλλά δεν απορρίπτει κανένα από τα πολύ σκοτεινά ή πολύ φωτεινά εικονοστοιχεία, έτσι το λευκό μπορεί να είναι ακάθαρτο.

8.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας ως ΧρώματαΑυτόματαΕπέκταση αντίθεσης.

8.18.2. Options

Σχήμα 16.179. “Stretch Contrast” settings

Stretch Contrast settings

Presets, Preview, Split view

These options are common to GEGL-based filters. Please refer to Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Keep Colors

Impact each color channel with the same amount.

Non-Linear Components

When set, this option operates on gamma corrected values instead of linear RGB, acting like the old Normalize filter.

8.18.3. Παράδειγμα “Επέκτασης αντίθεσης”

Σχήμα 16.180. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν το “Επέκταση αντίθεσης”.


Σχήμα 16.181. Η εικόνα μετά την εντολή

Η εικόνα μετά την εντολή

Η στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά το “Επέκταση αντίθεσης”. Οι στήλες εικονοστοιχείου δεν φτάνουν το δεξί τέλος του ιστογράμματος (255) επειδή υπάρχουν λίγα πολύ φωτεινά εικονοστοιχεία, αντίθετα με την “Ισορροπία λευκού”.

Η επέκταση ιστογράμματος δημιουργεί κενά μεταξύ των στηλών εικονοστοιχείου, δίνοντας μια εμφάνιση απογυμνωμένη.