4.10. Διαχωρισμός αντικειμένου από το παρασκήνιο του

Σχήμα 3.39. Αντικείμενο με παρασκήνιο

Αντικείμενο με παρασκήνιο

Μερικές φορές χρειάζεται ο διαχωρισμός του θέματος μιας εικόνας από το παρασκήνιό της. Ίσως θέλετε να έχετε το θέμα σε επίπεδο χρώμα, ή να διατηρήσετε το παρασκήνιο διαφανές έτσι που να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε υπάρχον παρασκήνιο, ή κάθε άλλο πράγμα που έχετε κατά νου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επιλογής του GIMP για να σχεδιάσετε μια επιλογή γύρω από το θέμα σας. Αυτό δεν είναι μια εύκολη εργασία και η επιλογή του σωστού εργαλείου είναι βασική. Έχετε πολλά εργαλεία για το πραγματοποιήσετε αυτό.

Το “Εργαλείο ελεύθερης επιλογής” επιτρέπει το σχεδιασμό ενός περιγράμματος χρησιμοποιώντας είτε ελεύθερο χέρι ή ευθείες γραμμές. Χρησιμοποιήστε το αυτό όταν το θέμα έχει ένα σχετικά απλό σχήμα. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το εργαλείο εδώ: Τμήμα 2.4, “Ελεύθερη επιλογή (λάσο)”

Σχήμα 3.40. Εργαλείο ελεύθερης επιλογής

Εργαλείο ελεύθερης επιλογής
Εργαλείο ελεύθερης επιλογής

Το “Εργαλείο επιλογής έξυπνου ψαλιδιού” επιτρέπει την επιλογή περιγράμματος ελεύθερης επιλογής και τη χρήση αλγόριθμων αναγνώρισης ακμής για καλύτερη προσαρμογή του περιγράμματος γύρω από το αντικείμενο. Χρησιμοποιήστε το αυτό όταν το θέμα είναι σύνθετο αλλά αρκετά ξεχωριστό από το τρέχον παρασκήνιο. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το εργαλείο εδώ: Τμήμα 2.7, “Έξυπνα ψαλίδια”

Σχήμα 3.41. Εργαλείο επιλογής έξυπνου ψαλιδιού

Εργαλείο επιλογής έξυπνου ψαλιδιού
Εργαλείο επιλογής έξυπνου ψαλιδιού

Το “Εργαλείο επιλογής προσκηνίου” επιτρέπει να σημειώσετε περιοχές ως “Προσκήνιο” ή “Παρασκήνιο” και καθαρίζει την επιλογή αυτόματα. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το εργαλείο εδώ: Τμήμα 2.8, “Επιλογή προσκηνίου”

Σχήμα 3.42. Εργαλείο επιλογής προσκηνίου

Εργαλείο επιλογής προσκηνίου
Εργαλείο επιλογής προσκηνίου

Αφού έχετε επιλέξει το θέμα σας με επιτυχία, χρησιμοποιήστε ΕπιλογήΑντιστροφή. Τώρα, αντί για θέμα, επιλέγεται το παρασκήνιο. Τι θα κάνετε τώρα εξαρτάται από το τι σκοπεύετε να κάνετε με το παρασκήνιο.