4.10. Διαχωρισμός αντικειμένου από το παρασκήνιο του

Σχήμα 3.39. Αντικείμενο με παρασκήνιο

Αντικείμενο με παρασκήνιο

Sometimes you need to separate the subject of an image from its background. You may want to have the subject on a flat color, or keep the background transparent so you can use it on an existing background, or any other thing you have in mind. To do this, you must first use GIMP's selection tools to draw a selection around your subject. This is not an easy task, and selecting the correct tool is crucial. You have several tools to accomplish this:

4.10.1. Once you have selected your subject

Once you have selected your subject successfully, use SelectInvert. Now, instead of the subject, the background is selected. What you do now depends on what you intended to do with the background:

 • Για να γεμίσετε το παρασκήνιο με ένα μοναδικό χρώμα:

  Click the foreground color swatch (the top left of the two overlapping colored rectangles) in the toolbox and select the desired color. Next,use Τμήμα 3.4, “Κουβάς γεμίσματος” to replace the background with your chosen color.

  Σχήμα 3.43. Αποτέλεσμα της προσθήκης απλού χρώματος παρασκηνίου

  Αποτέλεσμα της προσθήκης απλού χρώματος παρασκηνίου

 • Για να κάνετε ένα ασπρόμαυρο παρασκήνιο ενώ διατηρείτε το θέμα με χρώμα:

  Χρησιμοποιήστε ΧρώματαΑποκορεσμός. Στο διάλογο που ανοίγει, εναλλάξτε μεταξύ των καταστάσεων και διαλέξτε την καλύτερη, έπειτα πατήστε εντάξει.

  Σχήμα 3.44. Αποτέλεσμα αποκορεσμού παρασκηνίου

  Αποτέλεσμα αποκορεσμού παρασκηνίου