7.13. Επιλογή προηγούμενης στρώσης

Η εντολή Επιλογή προηγούμενης στρώσης επιλέγει τη στρώση ακριβώς πάνω από την ενεργή στρώση στη στοίβα στρώσεων. Η εντολή επισημαίνει τη στρώση στον διάλογο στρώσεων και την κάνει τη νέα ενεργή στρώση. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στην κορυφή της στοίβας, αυτή η είσοδος του μενού απενεργοποιείται.

[Σημείωση] Σημείωση

Σημειώστε ότι στην τυπική μορφή αγγλικού πληκτρολογίου Windows, η προεπιλεγμένη συντόμευση Page Up δεν αναφέρεται στο πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, αλλά στο άλλο πλήκτρο Page Up στην ομάδα των έξι πλήκτρων στα αριστερά του αριθμητικού πληκτρολογίου.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για επιλογή προηγούμενης στρώσης και επιλογή επόμενης στρώσης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη εάν διαλέγετε συχνά χρώματα από μια στρώση για βάψιμο άλλης στρώσης, ειδικά εάν τα χρησιμοποιείτε με το εργαλείο επιλογέα χρώματος, που παίρνετε με πατημένο το πλήκτρο Ctrl με τα περισσότερα από τα εργαλεία ζωγραφικής.

7.13.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαεπιλογή προηγούμενης στρώσης,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Up.

Ή απλά πατήστε στο όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσεων.