5.12. Σφαιρoποίηση

5.12.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα είδος φυσαλίδας της οποίας το μέγεθος είναι αυτό της εικόνας ή της επιλογής, σαν να τυλιγόταν το περιεχόμενο γύρω από μια σφαίρα.

Σχήμα 17.82. Παράδειγμα φίλτρου σφαιροποίησης

Παράδειγμα φίλτρου σφαιροποίησης

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου σφαιροποίησης

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Σφαιροποίηση»


5.12.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΣφαιροποίηση…

5.12.3. Επιλογές

Σχήμα 17.83. Επιλογές φίλτρου «Σφαιροποίησης»

Επιλογές φίλτρου «Σφαιροποίησης»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατάσταση
  • Ακτινική είναι η προεπιλεγμένη κατάσταση. Δείτε το παραπάνω παράδειγμα.

  • Οριζόντια: σαν η εικόνα να απεικονιζόταν σε έναν κάθετο κύλινδρο.

  • Κάθετα: σαν η εικόνα να απεικονιζόταν σε έναν οριζόντιο κύλινδρο.

Γωνία προβολής

Γωνία προβολής κάμερας (0 - 180°)

Καμπυλότητα

Η γωνία σφαιρικού θόλου, ως τμήμα της συνγωνίας (συμπληρωματικής γωνίας) της προβολής. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερο θολωτό καθώς μικραίνει η καμπυλότητα (100% - 0).

Ποσότητα

Ενδιαφέρον για αρνητικές τιμές, που καταλήγουν σε βαθούλωμα αντί για εξόγκωμα (από 1,000 έως -1,000).

Μέθοδοι επαναδειγματοληψίας

Αυτές οι μέθοδοι παρεμβολής περιγράφονται στο Παρεμβολή.

5.12.4. Χρησιμοποιώντας το φίλτρο σφαιροποίησης

Η σχεδίαση μιας επιλογής πριν την εφαρμογή του φίλτρου σας επιτρέπει μα δημιουργήσετε ένα άλλο σχήμα, όπως μια σφαίρα: επιλέξετε το εργαλείο έλλειψης με σημειωμένη την επιλογή Σταθερό; σχεδιάστε έναν κύκλο· εφαρμόστε το φίλτρο σφαιροποίησης με επιλεγμένο το Χρήση της επιλογής ως εισόδου. Αντιστρέψτε την επιλογή και γεμίστε την με το επιθυμητό παρασκήνιο.