Όνομα

Εργαλείο εστίασης — Αναφορά πλήκτρων για το υπομενού εργαλείο εστίασης

Εργαλείο εστίασης

κλικ

Μεγέθυνση

Ctrl + πάτημα

Σμίκρυνση

σύρσιμο ποντικιού

Εστίαση στην περιοχή