Όνομα

Εργαλείο εστίασης — Key reference for the Zoom tool

Εργαλείο εστίασης

κλικ

Μεγέθυνση

Ctrl + πάτημα

Σμίκρυνση

σύρσιμο ποντικιού

Zoom in inside the area

Ctrl + σύρσιμο ποντικιού

Zoom out inside the area