Κεφάλαιο 7. Ζωγράφισμα με το GIMP

Πίνακας Περιεχομένων

1. Η επιλογή
1.1. Άμβλυνση
1.2. Κάνοντας μια επιλογή μερικώς διαφανή
2. Δημιουργία και χρήση επιλογών
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Προσθήκη ή αφαίρεση επιλογών
3. Η σύντομη μάσκα
3.1. Επισκόπηση
3.2. Ιδιότητες
4. Χρήση της κατάστασης γρήγορης μάσκας
5. Μονοπάτια
5.1. Δημιουργία μονοπατιού
5.2. Ιδιότητες μονοπατιού
5.3. Μονοπάτια και επιλογές
5.4. Μετασχηματισμός μονοπατιών
5.5. Χρωματισμός μονοπατιού
5.6. Μονοπάτια και κείμενο
5.7. Μονοπάτια και αρχεία SVG
6. Πινέλα
7. Προσθήκη νέων πινέλων
8. Το πλαίσιο διαλόγου GIH
9. Αλλαγή μεγέθους πινέλου
9.1. Πώς να αλλάξετε το μέγεθος ενός πινέλου
9.2. Γρήγορη δημιουργία πινέλου
10. Διαβαθμίσεις
11. Μοτίβα
12. Παλέτες
12.1. Χρωματολόγιο
13. Προρρυθμίσεις
14. Σχεδίαση απλών αντικειμένων
14.1. Σχεδίαση ευθείας γραμμής
14.2. Δημιουργία βασικού σχήματος

1. Η επιλογή

Συχνά, όταν δουλεύετε με μια εικόνα, θέλετε μόνο ένα μέρος της να επηρεαστεί. Στο GIMP, αυτό μπορεί να συμβεί επιλέγοντας αυτό το μέρος. Κάθε εικόνα έχει μια επιλογή συνδεμένη με αυτή. Οι περισσότερες, αλλά όχι όλες, οι λειτουργίες του GIMP επιδρούν μόνο στα επιλεγμένα τμήματα της εικόνας.

Σχήμα 7.1. Πώς θα απομονώνατε το δέντρο;

Πώς θα απομονώνατε το δέντρο;

Υπάρχουν πολλές καταστάσεις, όπου η δημιουργία της κατάλληλης επιλογής είναι το κλειδί για να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε και συχνά δεν είναι εύκολο να γίνει. Για παράδειγμα, στην πιο πάνω εικόνα, ας υποθέσουμε ότι θέλω να αποκόψω το δέντρο από το φόντο και να το επικολλήσω σε άλλη εικόνα. Για να το κάνω, χρειάζομαι να δημιουργήσω μία επιλογή που περιέχει το δέντρο και τίποτα άλλο. Είναι δύσκολο επειδή το δέντρο έχει ένα σύνθετο σχήμα και σε πολλά σημεία είναι δύσκολο να ξεχωρίσει από τα αντικείμενα πίσω του.

Σχήμα 7.2. Η επιλογή εμφανίζεται συνήθως με διακεκομμένη γραμμή.

Η επιλογή εμφανίζεται συνήθως με διακεκομμένη γραμμή.

Να ένα πολύ σημαντικό σημείο που είναι βασικό για να το κατανοήσετε. Κανονικά, όταν δημιουργείτε μια επιλογή, τη βλέπετε ως διακεκομμένη γραμμή που περιβάλει ένα τμήμα της εικόνας. Η συνηθισμένη, όχι ολότελα ακριβής, ιδέα που μπορείτε να πάρετε, είναι ότι η επιλογή είναι ένα είδος περιέκτη, με τα επιλεγμένα τμήματα της εικόνας μέσα και τα μη επιλεγμένα τμήματα έξω. Αν και αυτή η σκέψη της επιλογής είναι σωστή για πολλούς σκοπούς, δεν είναι ολότελα σωστή.

Στην πραγματικότητα η επιλογή υλοποιείται ως ένα κανάλι. Με όρους της εσωτερικής της δομής, είναι ταυτόσημη με κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο και άλφα κανάλια μιας εικόνας. Έτσι, η επιλογή έχει μια τιμή που ορίζεται σε κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας, από 0 (ανεπίλεκτη) έως 255 (πλήρως επιλεγμένη). Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι επιτρέπει μερικά εικονοστοιχεία να είναι μερικώς επιλεγμένα, δίνοντας τους τιμές μεταξύ 0 και 255. Όπως θα δείτε, υπάρχουν πολλές καταστάσεις, όπου είναι επιθυμητό να έχουμε ομαλές μεταβάσεις μεταξύ επιλεγμένων και ανεπίλεκτων περιοχών.

Τι είναι, τότε, η διακεκομμένη γραμμή που εμφανίζεται όταν δημιουργείτε μια επιλογή;

Η διακεκομμένη γραμμή είναι μια γραμμή περιγράμματος, που χωρίζει περιοχές, όπου έχουν επιλεγεί πάνω από το μισό, με περιοχές όπου είναι επιλεγμένες λιγότερες από το μισό.

Σχήμα 7.3. Ίδια επιλογή στην κατάσταση σύντομης μάσκας.

Ίδια επιλογή στην κατάσταση σύντομης μάσκας.

Ενώ κοιτάτε τη διακεκομμένη γραμμή που αντιπροσωπεύει την επιλογή, να θυμάστε πάντα ότι η γραμμή λέει μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Εάν θέλετε να δείτε την επιλογή με πλήρη λεπτομέρεια, ο ευκολότερος τρόπος είναι να πατήσετε το πλήκτρο Γρήγορη μάσκα στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου εικόνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιλογή να εμφανίζεται ως ημιδιαφανής επικάλυψη πάνω στην εικόνα. Οι επιλεγμένες περιοχές δεν επηρεάζονται- οι μη επιλεγμένες περιοχές κοκκινίζουν. Όσο πιο πλήρως επιλεγμένη είναι μια περιοχή, τόσο λιγότερο κόκκινο εμφανίζεται.

Πολλές λειτουργίες λειτουργούν διαφορετικά στην κατάσταση Γρήγορης μάσκας, όπως αναφέρεται στην επισκόπηση γρήγορης μάσκας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Γρήγορη μάσκα στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου εικόνας για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης μάσκας.

Σχήμα 7.4. Ίδια επιλογή στην κατάσταση σύντομης μάσκας μετά από άμβλυνση.

Ίδια επιλογή στην κατάσταση σύντομης μάσκας μετά από άμβλυνση.

1.1. Άμβλυνση

Με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, τα βασικά εργαλεία επιλογής, όπως το εργαλείο επιλογής ορθογωνίου, δημιουργεί κοφτές επιλογές. Εικονοστοιχεία μες τη διακεκομμένη γραμμή είναι πλήρως επιλεγμένα και εικονοστοιχεία εκτός είναι ολότελα ανεπίλεκτα. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό εναλλάσσοντας τη γρήγορη μάσκα: βλέπετε ένα καθαρό ορθογώνιο με κοφτές ακμές, που περιβάλλεται από ομοιόμορφο κόκκινο. Χρησιμοποιήστε το κουτί επιλογής «άμβλυνση ακμών» στις επιλογές εργαλείων για εναλλαγή μεταξύ βαθμιαίων επιλογών και κοφτών επιλογών. Η ακτίνα άμβλυνσης, που μπορείτε να ρυθμίσετε, προσδιορίζει την απόσταση πάνω από την οποία συμβαίνει η μετάβαση.

Εάν με παρακολουθείτε, δοκιμάστε αυτό με το εργαλείο επιλογής ορθογωνίου και έπειτα εναλλάξτε τη σύντομη μάσκα. Θα δείτε ότι το καθαρό ορθογώνιο έχει μια ασαφή ακμή.

Η άμβλυνση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν αποκόβετε και επικολλάτε, έτσι ώστε το επικολλημένο αντικείμενο αναμιγνύεται ομαλά και διακριτικά με το περιβάλλον του.

Είναι δυνατό να απαλύνεται μια επιλογή οποτεδήποτε, ακόμα κι αν αρχικά δημιουργήθηκε ως κοφτή επιλογή. Πατήστε επιλογήάμβλυνση από το μενού εικόνας για να ανοίξετε το διάλογο επιλογής άμβλυνσης. Βάλτε την ακτίνα άμβλυνσης και πατήστε εντάξει. Χρησιμοποιείστε επιλογήόξυνση για να κάνετε το αντίθετο - οξύνετε μια βαθμιαία επιλογή σε μια επιλογή όλα ή τίποτα.

[Σημείωση] Σημείωση

Για αναγνώστες τεχνικά προσανατολισμένους: Η άμβλυνση δουλεύει εφαρμόζοντας μια θόλωση Γκάους στο κανάλι επιλογής, με την ορισμένη ακτίνα θόλωσης.

1.2. Κάνοντας μια επιλογή μερικώς διαφανή

Μπορείτε να ορίσετε μια στρώση αδιαφάνειας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αυτό άμεσα για μια επιλογή. Είναι απολύτως χρήσιμο να κάνετε την εικόνα ενός γυαλιού διαφανή. Χρησιμοποιείστε τις παρακάτω μεθόδους για να ορίσετε την αδιαφάνεια στρώσης:

  • Για απλές επιλογές, χρησιμοποιείστε το εργαλείο σβήστρας με την επιθυμητή αδιαφάνεια.

  • Για σύνθετες επιλογές: Χρησιμοποιήστε ΕπιλογήΑιωρούμενη για να δημιουργήσετε μια αιωρούμενη επιλογή. Αυτό δημιουργεί μια νέα στρώση με την αποκαλούμενη επιλογή «Αιωρούμενη επιλογή» (Τμήμα 4.5, «Αιώρηση»). Ορίστε τον ολισθητήρα αδιαφάνειας στο διάλογο στρώσεων στην επιθυμητή αδιαφάνεια. Έπειτα αγκυρώστε την επιλογή: έξω από την επιλογή, ο δείκτης του ποντικιού περιλαμβάνει μια άγκυρα. Όταν πατάτε, ενώ ο δείκτης του ποντικιού περιλαμβάνει την άγκυρα, η αιωρούμενη επιλογή εξαφανίζεται από το διάλογο στρώσεων και η επιλογή είναι στη σωστή θέση και μερικώς διαφανής (η αγκύρωση δουλεύει έτσι, μόνο εάν ένα εργαλείο επιλογής είναι ενεργοποιημένο: μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή αγκύρωσης στρώσης στο μενού περιβάλλοντος, δεξιοπατώντας στην επιλεγμένη στρώση στον διάλογο στρώσεων).

    Εάν χρησιμοποιείτε, αυτή τη λειτουργία συχνά: Ctrl-C για αντιγραφή της επιλογής, Ctrl-V για επικόλληση του προχείρου ως αιωρούμενη επιλογή και ΣτρώσηΝέα στρώση για αλλαγή της επιλογής σε νέα στρώση. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια πριν ή μετά τη δημιουργία της νέας στρώσης.

  • Άλλος τρόπος: Πατήστε ΣτρώσηΜάσκαΠροσθήκη μάσκας στρώσης για να προσθέσετε μια μάσκα στρώσης στη στρώση με την επιλογή, αρχικοποιώντας την με την επιλογή. Έπειτα χρησιμοποιείστε ένα πινέλο με την επιθυμητή αδιαφάνεια για να βάψετε την επιλογή με μαύρο, δηλαδή να την βάψετε με διαφάνεια. Έπειτα στρώση/Μάσκα/Εφαρμογή μάσκας στρώσης. Δείτε Τμήμα 2.1.4, «Μάσκες στρώσης».

  • Για να κάνετε ένα στέρεο φόντο μιας διαφανούς εικόνας, προσθέστε ένα κανάλι άλφα και χρησιμοποιείστε το εργαλείο ασαφούς επιλογής για να επιλέξετε το παρασκήνιο. Έπειτα, χρησιμοποιείστε το εργαλείο επιλογής χρώματος για να επιλέξετε το χρώμα παρασκηνίου, που γίνεται το χρώμα παρασκηνίου στην εργαλειοθήκη. Χρησιμοποιείστε το εργαλείο κουβά γεμίσματος με το επιλεγμένο χρώμα. Ορίστε την κατάσταση κουβά γεμίσματος σε «Σβήσιμο χρώματος», που σβήνει τα εικονοστοιχεία με το επιλεγμένο χρώμα· άλλα εικονοστοιχεία είναι μερικώς σβησμένα και το χρώμα τους αλλάζει.

    Η πιο απλή μέθοδος είναι πατώντας ΕπεξεργασίαΚαθαρισμός, που δίνει πλήρη διαφάνεια σε μια επιλογή.