14.11. Πίνακας Bayer

14.11.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.344. Παράδειγμα του φίλτρου πίνακας Bayer

Παράδειγμα του φίλτρου πίνακας Bayer

Με εφαρμοσμένο το φίλτρο «Πίνακας Bayer» και κλίμακα X, Y = 20


Βαρύγδουπο όνομα για απλό φίλτρο. Ο πίνακας Bayer σχετίζεται με το ordered dithering, που είναι αλγόριθμος πρόσμιξης εικόνας που χρησιμοποιείται για να εμφανίσει συνεχή εικόνα σε εμφάνιση μικρότερου χρωματικού βάθους. Ο αλγόριθμος μειώνει τον αριθμό των χρωμάτων εφαρμόζοντας έναν χάρτη ορίου γνωστό ως πίνακα Bayer (βικιπαίδεια). Το παρόν φίλτρο χρησιμοποιεί τον πίνακα Bayer μόνο για τη δημιουργία μοτίβου.

14.11.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας στο ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΠίνακας Bayer…

14.11.3. Επιλογές

Σχήμα 17.345. Επιλογές φίλτρου «Πίνακας Bayer»

Επιλογές φίλτρου «Πίνακας Bayer»

Προεπιλογές, προεπισκοπήσεις, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Υποδιαίρεση

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Κλίμακα Χ, κλίμακα Υ

Οριζόντιο, κάθετο μέγεθος μοτίβου.

Περιστροφή

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Αντικατοπτρισμός

Οριζόντιος αντικατοπτρισμός του μοτίβου.

Μέγεθος

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Αντιστάθμιση

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Εκθέτης

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Μετατόπιση Χ, Υ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ