5.13. Διάδοση τιμής

5.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.84. Παράδειγμα για το φίλτρο διάδοσης τιμής

Παράδειγμα για το φίλτρο διάδοσης τιμής

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο διάδοσης τιμής

Εφαρμογή φίλτρου «διάδοση τιμής»


Αυτό το φίλτρο δουλεύει σε χρωματιστά άκρα. Εξαπλώνει τα εικονοστοιχεία που διαφέρουν κατά καθορισμένο τρόπο από τα γειτονικά εικονοστοιχεία.

5.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΔιάδοση τιμής….

5.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.85. Επιλογές φίλτρου «διάδοση τιμής»

Επιλογές φίλτρου «διάδοση τιμής»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατάσταση

Τα παραδείγματα θα είναι σχετικά με την επόμενη εικόνα:

Περισσότερο λευκό (μεγαλύτερη τιμή)

Τα εικονοστοιχεία θα διαδοθούν από τα εικονοστοιχεία ανώτερης τιμής προς τα εικονοστοιχεία χαμηλότερης τιμής. Έτσι οι φωτεινές περιοχές θα μεγεθυνθούν.

Σχήμα 17.86. Περισσότερο λευκό

Περισσότερο λευκό

Φωτεινά εικονοστοιχεία διαδόθηκαν σε σκοτεινά εικονοστοιχεία στις τέσσερις κατευθύνσεις: πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Εφαρμογή του φίλτρου πολλές φορές για αύξηση του αποτελέσματος.


Περισσότερο μαύρο (μικρότερη τιμή)

Τα εικονοστοιχεία θα διαδοθούν από τα εικονοστοιχεία χαμηλότερης τιμής προς τα εικονοστοιχεία υψηλότερης τιμής. Έτσι οι σκοτεινές περιοχές θα μεγεθυνθούν.

Σχήμα 17.87. Περισσότερο μαύρο

Περισσότερο μαύρο

Σχήμα 17.88. Στον πυθμένα μόνο

Στον πυθμένα μόνο

Το ίδιο όπως παραπάνω με μόνο την κατεύθυνση στον πυθμένα σημειωμένη.


Μεσαία τιμή στις κορυφές

Σε ένα περίγραμμα μεταξύ των επιλεγμένων κατωφλιών, ο μέσος όρος και των δύο τιμών διαδίδεται.

Σχήμα 17.89. Μεσαία τιμή στις κορυφές

Μεσαία τιμή στις κορυφές

Ένα λεπτό περίγραμμα με ένα μεταβατικό χρώμα προστέθηκε στα αντικείμενα. Δεν είναι ορατό γύρω από τα αντικείμενα με εξομαλυμένα περιγράμματα.

Μεσαία τιμή στις κορυφές

Η πράσινη περιοχή μεγεθυσμένη x800. Ένα λεπτό περίγραμμα (πλάτους ενός εικονοστοιχείου) προστέθηκε. Η τιμή του είναι ο μέσος όρος μεταξύ γκρίζου (90%) και πράσινου (78%) : (90 + 78) / 2 = 84.


Χρώμα στις κορυφές

Οι επεκτεινόμενες περιοχές θα γεμίσουν με το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Ανοίγει ένας επιλογέας χρώματος, με διάλεγμα χρώματος.

Σχήμα 17.90. Χρώμα στις κορυφές

Χρώμα στις κορυφές

Σε αυτό το παράδειγμα, το επιλεγμένο χρώμα είναι κόκκινο. Ένα λεπτό περίγραμμα, πλάτους ενός εικονοστοιχείου, κόκκινο, προστίθεται γύρω από τα αντικείμενα. Με εξομαλυμένα αντικείμενα, αυτό το περίγραμμα εντοπίζεται στο πιο απομακρυσμένο όριο εξομάλυνσης. Εδώ, ένα άλλο περίγραμμα εμφανίζεται από μέσα. Αυτό είναι ένα παράσιτο που οφείλεται στο μικρό μέγεθος του αντικειμένου που οδηγεί την περιοχή εξομάλυνσης των αντίθετων πλευρών σε επικάλυψη.


Μόνο χρώμα

Μόνο οι περιοχές με το επιλεγμένο χρώμα θα διαδοθούν. Με αυτήν την επιλογή, οι μαλακές και ασαφείς άκρες δεν διαδίδονται καλά.

Σχήμα 17.91. Μόνο χρώμα

Μόνο χρώμα

Σε αυτό το παράδειγμα, το επιλεγμένο χρώμα είναι αυτό του πράσινου αντικειμένου. Μετά την εφαρμογή του φίλτρου πολλές φορές, η πράσινη περιοχή είναι φανερά μεγεθυσμένη.


Περισσότερο αδιαφανής, Περισσότερο διαφανής

Αυτές οι εντολές δουλεύουν όπως οι «περισσότερο λευκό» και «περισσότερο μαύρο». Αδιαφανείς (διαφανείς) περιοχές θα επεκταθούν πάνω από τις λιγότερο αδιαφανείς (διαφανείς) περιοχές. Αυτές οι εντολές χρειάζονται εικόνα με κανάλι άλφα.

Σχήμα 17.92. Περισσότερο αδιαφανής

Περισσότερο αδιαφανής

Αρχική στρώση, με διαφανές παρασκήνιο.

Περισσότερο αδιαφανής

Εφαρμογή φίλτρου πολλές φορές: η πράσινη, αδιαφανής, περιοχή αυξήθηκε.


Χαμηλότερο κατώφλι, Ανώτερο κατώφλι

Ένα εικονοστοιχείο θα διαδοθεί (επεκταθεί) εάν η διαφορά στην τιμή μεταξύ του εικονοστοιχείου και του γειτονικού δεν είναι μικρότερη από το κατώτερο κατώφλι και δεν είναι μεγαλύτερη από το ανώτερο κατώφλι.

Ρυθμός επέκτασης

Αυτή είναι η διαδιδόμενη ποσότητα. Όσο υψηλότερη είναι τόσο περισσότερο χρωματιστή θα είναι η διάδοση.

Προς τα πάνω, Στα αριστερά, Προς τα δεξιά, Προς τα κάτω

Μπορείτε να διαλέξετε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις.

Διάδοση τιμής καναλιού

Εάν σημειωθεί, τα κανάλια χρώματος του εικονοστοιχείου (γκρίζο κανάλι σε εικόνες γκρίζας κλίμακας) θα επεκταθούν. Η επιλογή σημειώνεται από προεπιλογή, φυσικά.

Διάδοση καναλιού άλφα

Εάν σημειωθεί, η τιμή άλφα του εικονοστοιχείου θα διαδοθεί, αλλιώς το εικονοστοιχείο θα πάρει την άλφα των γειτονικών εικονοστοιχείων.

5.13.4. Χρησιμοποιώντας τη διάδοση της τιμής

Αριστερά: Αρχικά........Μέση: Πιο λευκό........Δεξιά: Πιο μαύρο