4.2. Διάλογος εικόνων

Σχήμα 15.72. Ο διάλογος εικόνων

Ο διάλογος εικόνων

Ο διάλογος «Εικόνες» εμφανίζει τη λίστα των ανοιχτών εικόνων στην οθόνη σας, καθεμιά τους αναπαριστάνεται με μικρογραφία. Αυτός ο διάλογος είναι χρήσιμος όταν έχει πολλές επικαλυπτόμενες εικόνες στην οθόνη σας: έτσι, μπορείτε να ανυψώσετε την επιθυμητή εικόνα στο προσκήνιο.

4.2.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Εικόνες» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: παράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΕικόνες·

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΕικόνες.

Στο μενού Παράθυρα, υπάρχει μια λίστα των Αποσπώμενα παράθυρα που υπάρχει μόνο εάν τουλάχιστον ένας διάλογος παραμένει ανοιχτός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανυψώσετε το διάλογο «Εικόνες» από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΕικόνες.

4.2.2. Χρήση του διαλόγου εικόνων

Σε κατάσταση πολλαπλού παράθυρου, στην κορυφή του διαλόγου, μια πτυσσόμενη λίστα ανοιχτών εικόνων εμφανίζεται εάν η επιλογή «εμφάνιση επιλογής εικόνας» είναι σημειωμένη στο μενού καρτέλας.

Στο κέντρο, οι ανοιχτές εικόνες εμφανίζονται, ως λίστα ή πλέγμα, σύμφωνα με την επιλεγμένη κατάσταση. Η τρέχουσα εικόνα τονίζεται στην κατάσταση λίστας και με περίγραμμα στην κατάσταση πλέγματος. Με διπλό κλικ στο όνομα εικόνας, ανυψώνετε αυτήν την εικόνα στο προσκήνιο της οθόνης σας. Με απλό κλικ επιλέγετε αυτήν την εικόνα, έτσι ώστε τα κουμπιά του διαλόγου να μπορούν να δράσουν σε αυτή.

Καταστάσεις πλέγματος και λίστας, μέγεθος προεπισκόπησης

Στο μενού καρτελών για το διάλογο «Εικόνες», μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Σε κατάσταση πλέγματος, αυτές οι εικόνες τοποθετούνται σε διάταξη ορθογωνίου. Σε κατάσταση λίστας, ευθυγραμμίζονται κάθετα, με κάθε σειρά να εμφανίζει μια μικρογραφία των περιεχομένων της εικόνας, το όνομα της και τις διαστάσεις εικονοστοιχείου της.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ctrl+F ανοίγει ένα πεδίο αναζήτησης. Δείτε Προβολή ως λίστα, προβολή ως πλέγμα

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των προεπισκοπήσεων εικόνας στο διάλογο χρησιμοποιώντας το υπομενού «Μέγεθος προεπισκόπησης» του μενού καρτέλας του διαλόγου.

Κουμπιά

Τρία κουμπιά στον πάτο του διαλόγου επιτρέπουν την επεξεργασία της επιλεγμένης εικόνας. Αυτά τα κουμπιά είναι παρόντα εάν η «Εμφάνιση γραμμής κουμπιών» έχει σημειωθεί στο διάλογο καρτελών. Μπορείτε να πάρετε τις ίδιες εντολές μέσα από το αναδυόμενο μενού με δεξί κλικ στο διάλογο.

Ανύψωση των προβολών αυτής της εικόνας

Η επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται στο προσκήνιο της οθόνης σας. Εάν αυτή η εικόνα έχει μια άλλη προβολή, αυτή η προβολή επίσης ανυψώνεται, αλλά παραμένει πίσω από την αρχική. Η ίδια επιλογή στο αναδυόμενο μενού, που παίρνετε με δεξί κλικ, λέγεται «Ανύψωση προβολών»

Δημιουργία νέας προβολής αυτής της εικόνας

Διπλασιάζει το παράθυρο εικόνας (όχι την εικόνα) της επιλεγμένης εικόνας.

Διαγραφή

This command works only on an image which is loaded without any window. Though images can be opened by the New Window command, if the image has been already loaded without window by a primitive procedure command (such as gimp-image-new, file-png-load, etc.), it can not be unloaded even if its windows are closed to the last. Then use this command to close it.