4. Το μενού «Επιλογή»

4.1. Εισαγωγή στο μενού «Επιλογή»

Σχήμα 16.30. Τα περιεχόμενα του μενού «Επιλογή»

Τα περιεχόμενα του μενού «Επιλογή»

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις εντολές στο μενού Επιλογή της γραμμής μενού της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.