7.18. Βύθιση στρώσης

Η εντολή βύθιση στρώσης χαμηλώνει την ενεργή στρώση μια θέση στη στοίβα στρώσης. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στον πυθμένα της στοίβας ή εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

7.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαβύθιση στρώσης,

  • ή με κλικ στο εικονίδιο κάτω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.