7.18. Βύθιση στρώσης

The Lower layer command lowers the active layer one position in the layer stack. If the active layer is already at the bottom of the stack or if there is only one layer, this menu entry is insensitive and grayed out.

7.18.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαβύθιση στρώσης,

  • ή με κλικ στο εικονίδιο κάτω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.