2.3. Ενεργείτε εκτός της επιλογής

Σχήμα 4.3. Διορθώστε την επιλογή χρησιμοποιώντας το μενού "Επιλογή"

Διορθώστε την επιλογή χρησιμοποιώντας το μενού "Επιλογή"

Από το μενού Επιλογή, επιλέξτε «Όλα» για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι επιλεγμένα, επιλέξτε «Καμία» για να καταργήσετε την επιλογή ή «Αντιστροφή» για να αντιστρέψετε την επιλεγμένη περιοχή.


Πώς να το ξεχωρίσετε: Μπορεί να έχετε επιλέξει πριν ένα μέρος της εικόνας σας, αλλά τώρα προσπαθείτε να εργαστείτε σε ένα άλλο μέρος που δεν βρίσκεται εντός της επιλογής. Αναζητήστε το περίγραμμα της επιλογής και ελέγξτε εάν είναι εκεί που θέλετε να είναι.

Η λύση: Υπάρχουν μερικές δυνατότητες.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν με αυτόν τον τρόπο καταστράφηκε μια επιλογή που θέλατε να διατηρήσετε, χρησιμοποιήστε την «Αναίρεση» (Ctrl+Z) για να την επαναφέρετε, και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα.