2.16. Γενικές οδηγίες για το τι πρέπει να ελέγξετε εάν έχετε κολλήσει