2.19. Κλείσιμο

Η εντολή κλείσιμο κλείνει την ενεργή εικόνα. Απενεργοποιείται εάν δεν υπάρχει ανοικτή εικόνα.

Το κλείσιμο ενός παραθύρου δεν είναι αναιρέσιμο: άμα το κλείσετε, τα πάντα φύγανε, συμπεριλαμβανόμενου του ιστορικού αναιρέσεων. Εάν η εικόνα δεν είναι «καθαρή» — δηλαδή, εάν την αλλάξατε από την τελευταία φορά που τη σώσατε — σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι πραγματικά θέλετε να την κλείσετε. Σημειώστε ότι μια εικόνα σημειώνεται ως καθαρή όταν αποθηκεύεται σε ένα αρχείο, ακόμα κι αν η επιλεγμένη μορφή αρχείου δεν διατηρεί όλες τις πληροφορίες της εικόνας, έτσι είναι καλή ιδέα να σκεφτείτε για μια στιγμή τι κάνετε πριν να την κλείσετε. Εάν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να το μετανιώσετε, αποθηκεύσετε το αρχείο (αυτόματα στη μορφή αρχείου XCF από το GIMP-2.8).

2.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από αρχείοκλείσιμο,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+W.

  • Για τα περισσότερα συστήματα στα οποία το τρέχει το GIMP, μπορείτε επίσης να το εκτελέσετε πατώντας ένα κουμπί «κλείσιμο» κάπου στη γραμμή τίτλου του παραθύρου εικόνας. Η τοποθεσία και εμφάνιση αυτού του κουμπιού προσδιορίζονται από το παραθυριακό σύστημα και το διαχειριστή παραθύρου. Εάν δεν υπάρχει ανοικτή εικόνα, κλικ σε αυτό το κουμπί κλείνει το GIMP.