14.3. Περιηγητής κλαστικών

14.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.322. Παράδειγμα για το φίλτρο περιηγητή κλαστικών

Παράδειγμα για το φίλτρο περιηγητή κλαστικών

Εφαρμογή φίλτρου «περιηγητής κλαστικών»


Με αυτό το φίλτρο, μπορείτε να δημιουργήσετε κλαστικά και πολύχρωμες εικόνες στις παρυφές του χάους. Αντίθετα με το φίλτρο κλαστικό IFS, με το οποίο μπορείτε να κανονίσετε την κλαστική δομή επακριβώς, αυτό το φίλτρο επιτρέπει την εκτέλεση των κλαστικών απλά.

14.3.2. Έναρξη φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΣχεδίασηΠεριηγητής κλαστικών….

14.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.323. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών»

Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών»

Το παράθυρο περιηγητή κλαστικών περιέχει δύο στήλες: στα αριστερά υπάρχει το τζάμι προεπισκόπησης με ένα χαρακτηριστικό εστίασης, στα δεξιά θα βρείτε τις κύριες επιλογές οργανωμένες σε καρτέλες: παράμετροι, χρώματα και κλαστικά.

14.3.3.1. Προεπισκόπηση
Προεπισκόπηση πραγματικού χρόνου

Αποεπιλέξτε την προεπισκόπηση πραγματικού χρόνου μόνο εάν ο υπολογιστής σας είναι αργός. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ενημερώσετε την προεπισκόπηση με κλικ στο κουμπί προεπισκόπηση επανασχεδίασης.

Με κλικ-σύρσιμο του δείκτη ποντικιού στην προεπισκόπηση, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο οριοθετώντας την περιοχή που θα εστιαστεί.

Εστίαση

Έχετε εκεί μερικές επιλογές για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Η αναίρεση επιτρέπει να επιτρέψετε σε προηγούμενη κατάσταση, πριν την εστίαση. Η ακύρωση αναίρεσης επιτρέπει να επαναφέρετε την εστίαση που είχατε αναιρέσει, χωρίς να πρέπει να την ξαναδημιουργήσετε με τα κουμπιά μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

14.3.3.2. Παράμετροι

Σχήμα 17.324. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών» (παράμετροι)

Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών» (παράμετροι)

Αυτή η καρτέλα περιέχει μερικές επιλογές για ορισμό υπολογισμού κλαστικού και επιλογή κλαστικού τύπου.

Παράμετροι κλαστικού

Εδώ, έχετε ολισθητές και πλαίσια εισόδου για να ορίσετε επέκταση, επανάληψη και όψη κλαστικού.

Αριστερά, Δεξιά, Κορυφή, Πυθμένας

Μπορείτε να ορίσετε την επέκταση κλαστικού μεταξύ ενός ελάχιστου και ενός μέγιστου, στην οριζόντια και/ή κάθετη κατεύθυνση. Οι τιμές είναι από -3,0 έως 3,0.

Επαναλήψεις

Με αυτή την παράμετρο, μπορείτε να ορίσετε την επανάληψη κλαστικού κι έτσι την λεπτομέρεια. Οι τιμές είναι από 0,0 μέχρι 1000,0

Οριζόντια, Κάθετα

Με αυτές τις παραμέτρους, μπορείτε να αλλάξετε την όψη κλαστικού, στην οριζόντια (Χ) και/ή κάθετη (Υ) κατεύθυνση, εκτός από τους τύπους Mandelbrot και Sierpinski.

Άνοιγμα, Επαναφορά, Αποθήκευση

Με αυτά τα τρία κουμπιά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας με όλες τις παραμέτρους της, να ανοίξετε ένα προηγουμένως αποθηκευμένο κλαστικό, ή να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση πριν όλες τις τροποποιήσεις.

Τύπος κλαστικού

Μπορείτε να διαλέξετε ποιος τύπος κλαστικού θα είναι, π.χ. Mandelbrot, Julia, Barnsley ή Sierpinski.

14.3.3.3. Χρώματα

Σχήμα 17.325. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών» (χρώματα)

Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών» (χρώματα)

Αυτή η καρτέλα περιέχει επιλογές για ρύθμιση χρώματος κλαστικού.

Αριθμός χρωμάτων

Αριθμός χρωμάτων

Αυτός ο ολισθητής και τα πλαίσια εισόδου του επιτρέπουν να ορίσετε τον αριθμό των χρωμάτων για το κλαστικό, μεταξύ 2 και 8192. Μια παλέτα αυτών των χρωμάτων εμφανίζεται στον πυθμένα της καρτέλας. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι μια διαβάθμιση μεταξύ χρωμάτων στο κλαστικό: μπορείτε να αλλάξετε χρώματα με τις επιλογές «πυκνότητα χρώματος» και «συνάρτηση χρώματος». Τα χρώματα κλαστικού δεν εξαρτώνται από τα χρώματα της αρχικής εικόνας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λευκή εικόνα για κλαστικά επίσης).

Χρήση λογαριθμικής εξομάλυνσης

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, το αποτέλεσμα ζώνης εξομαλύνεται.

Σχήμα 17.326. Παράδειγμα λογαριθμικής εξομάλυνσης

Παράδειγμα λογαριθμικής εξομάλυνσης

Πυκνότητα χρώματος

Κόκκινο, Πράσινο, Γαλάζιο

Αυτοί οι τρεις ολισθητές και τα πλαίσια κειμένου τους επιτρέπουν τον ορισμό της έντασης χρώματος στα τρία κανάλια χρώματος. Οι τιμές ποικίλουν από 0,0 μέχρι 1,0.

Συνάρτηση χρώματος

Για τα χρωματικά κανάλια κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο, μπορείτε να διαλέξετε με πόσο χρώμα θα επεξεργαστούν:

Ημίτονο

Χρωματικές παραλλαγές θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τη συνάρτηση ημιτόνου.

Συνημίτονο

Οι χρωματικές πυκνότητες θα ποικίλουν σύμφωνα με τη συνάρτηση συνημιτόνου.

Καμία

Οι χρωματικές πυκνότητες θα ποικίλουν γραμμικά.

Αντιστροφή

Εάν σημειώσετε αυτήν την επιλογή, οι τιμές συνάρτησης θα αντιστραφούν.

Χρωματική κατάσταση

Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν τον ορισμό από πού οι χρωματικές τιμές πρέπει να παρθούν.

Όπως καθορίστηκε παραπάνω

Οι χρωματικές τιμές θα παρθούν από τις επιλογές χρωματικής πυκνότητας.

Εφαρμογή ενεργής διαβάθμισης στην τελική εικόνα

Τα χρησιμοποιούμενα χρώματα θα είναι αυτά της ενεργής διαβάθμισης. Πρέπει να μπορείτε να διαλέξετε μια άλλη διαβάθμιση με κλικ στο κουμπί πηγής διαβάθμισης.

14.3.3.4. Κλαστικά

Σχήμα 17.327. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών» (κλαστικά)

Επιλογές φίλτρου «περιηγητή κλαστικών» (κλαστικά)

Αυτή η καρτέλα περιέχει μια μεγάλη λίστα κλαστικών με τις παραμέτρους τους, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο: απλά κλικ στο επιθυμητό.

Η ανανέωση επιτρέπει την ενημέρωση της λίστας εάν έχετε αποθηκεύσει τη δουλειά σας, χωρίς να χρειάζεται να επανεκκινήσετε το GIMP. Μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο κλαστικό από τη λίστα με κλικ στο διαγραφή.