2.13. Απροσδόκητα χρώματα όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε πινέλο ή γόμα

Πώς να το καταλάβετε: Προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το πινέλο ή τη γόμα, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι όπως περιμένατε.

Τρόπος διόρθωσης: Ελέγξτε εάν η στρώση στην οποία ζωγραφίζετε έχει μάσκα στρώσης. Εάν υπάρχει, μπορεί να βάψετε στη μάσκα στρώματος αντί για την ίδια την στρώση. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε στη στρώση για να γίνει η ενεργή περιοχή βαφής.

Μια άλλη παρόμοια πιθανότητα είναι ότι ένα κανάλι είναι ενεργό αντί για μία στρώση. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε σε μία στρώση στον Διάλογο στρώσεων για να ενεργοποιήσετε μία στρώση.