3.2. Αναίρεση

Εάν έχετε κάνει σχέδιο ή επεξεργασία αλλαγών στην εικόνα που δε θέλετε να διατηρήσετε, η εντολή Αναίρεση σας επιτρέπει να αναιρέσετε την τελευταία αλλαγή και να επιστρέψετε την εικόνα στην προηγούμενη της κατάσταση. Σχεδόν οτιδήποτε κάνετε σε μια εικόνα μπορεί να αναιρεθεί με αυτόν τον τρόπο (με την εξαίρεση των δεσμών ενεργειών, που απενεργοποιούν αυτήν τη λειτουργία). Παραπέρα λειτουργίες αναίρεσης μπορεί να εκτελεστούν, ανάλογα με τον αριθμό των επιπέδων αναίρεσης στη σελίδα Πόροι συστήματος του διαλόγου προτιμήσεων. Δείτε την ενότητα στο Αναίρεση για περισσότερες πληροφορίες του GIMP για τις πολύ προχωρημένες λειτουργίες «Αναίρεσης».

Μια εναλλακτική έκδοση της Αναίρεσης είναι η «Ισχυρή Αναίρεση», η οποία παραλείπει τις αλλαγές στην ορατότητα των στρώσεων κ.λπ. Αυτή η εντολή μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Shift+Z.

Η λειτουργία που «αναιρέθηκε» δεν χάνεται αμέσως: μπορείτε να την ανακτήσετε χρησιμοποιώντας την εντολή Ακύρωση αναίρεσης αμέσως. Αλλά εάν εκτελέσετε κάποια άλλη λειτουργία, η δυνατότητα «Ακύρωση αναίρεσης» θα χαθεί ανεπανόρθωτα.

3.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΑναίρεση,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Z,

  • ή απλά με κλικ στην κατάσταση στην κατάσταση που θέλετε στο διάλογο ιστορικού αναίρεσης.