6.7. Λάμψη

6.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.129. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο λάμψης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο λάμψης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο λάμψης

Εφαρμογή φίλτρου «λάμψης»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει λάμψεις στην εικόνα σας. Χρησιμοποιεί τα πολύ φωτεινά σημεία σύμφωνα με το κατώφλι που προσδιορίσατε. Είναι δύσκολο να προβλέψετε πού θα εμφανιστούν οι λάμψεις. Αλλά μπορείτε να βάλετε λευκά σημεία στην εικόνα σας όπου θέλετε να υπάρχουν λάμψεις.

6.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΦως και σκιάΛάμψη….

6.7.3. Ρυθμίσεις παραμέτρων

Σχήμα 17.130. Επιλογές φίλτρου «λάμψης»

Επιλογές φίλτρου «λάμψης»

Οι ολισθητές και τα πλαίσια εισόδου επιτρέπουν να ορίσετε τιμές.

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Κατώφλι φωτεινότητας

Όσο υψηλότερο το κατώφλι, τόσο περισσότερες περιοχές επηρεάζονται από τις λάμψεις (0,0-0,1).

Ένταση αναλαμπής

Όταν αυτή η τιμή αυξάνει, το κεντρικό σημείο και οι ακτίνες πλαταίνουν (0,0-1,0).

Μήκος κορυφής

Αυτό είναι το μήκος ακτίνας (1-100). Όταν το μειώσετε, οι μικρές κορυφές μειώνονται πρώτα.

Σημεία κορυφής

Ο αριθμός των αρχικών σημείων για κορυφές (0-16). Είναι ο αριθμός των μεγάλων κορυφών. Υπάρχει ο ίδιος αριθμός μικρών κορυφών. Όταν ο αριθμός είναι μονός, μικρές κορυφές είναι αντίθετες με τις μεγάλες. Όταν ο αριθμός είναι ζυγός, οι μεγάλες κορυφές είναι αντίθετες με άλλες μεγάλες κορυφές.

Γωνία κορυφής

Αυτή είναι η γωνία της πρώτης μεγάλης κορυφής με οριζόντιο (-1 +360). -1 καθορίζει αυτήν την τιμή τυχαία. Εάν ένα σημείο έχει πολλά εικονοστοιχεία μέσα στο απαιτούμενο κατώφλι, καθένα τους θα δημιουργήσει μια λάμψη. Εάν η γωνία είναι θετική, όλα θα επικαθίσουν. Με -1, κάθε λάμψη θα έχει μια τυχαία περιστροφή που καταλήγει σε ευάριθμες λεπτές κορυφές.

Πυκνότητα κορυφής

Αυτή η επιλογή καθορίζει τον αριθμό των λάμψεων στην εικόνα. Δείχνει το ποσοστό (0,0-1,0) όλων των δυνατών λάμψεων που θα διατηρηθούν.

Διαφάνεια

Όταν αυξάνεται τη διαφάνεια (0,0-1,0), οι λάμψεις γίνονται πιο διαφανείς και η από κάτω στρώση γίνεται ορατή. Εάν δεν υπάρχει άλλη στρώση, ο κορεσμός λάμψης μειώνεται.

Τυχαία απόχρωση

Αυτή η επιλογή πρέπει να αλλάξει την απόχρωση λάμψης σε τυχαία... (0,0-1,0).

Τυχαίος κορεσμός

Αυτή η επιλογή πρέπει να αλλάξει τον κορεσμό λάμψης σε τυχαίο... (0,0-1,0).

Διατήρηση φωτεινότητας

Δίνει σε όλα τα κεντρικά εικονοστοιχεία τη φωτεινότητα του πιο φωτεινού εικονοστοιχείου, με αποτέλεσμα την αύξηση όλης της φωτεινότητας λάμψης.

Αντιστροφή

Αντί για επιλογή των πολύ φωτεινών εικονοστοιχείων στην εικόνα, η λάμψη θα επιλέξει τα πολύ σκοτεινά, με αποτέλεσμα σκοτεινές λάμψεις.

Προσθήκη περιγράμματος

Αντί για δημιουργία λάμψεων σε πολύ φωτεινά εικονοστοιχεία, αυτή η επιλογή δημιουργεί ένα περίγραμμα εικόνας φτιαγμένο από πολυάριθμες λάμψεις.

Φυσικό χρώμα, Χρώμα προσκηνίου, Χρώμα παρασκηνίου

Μπορείτε να αλλάξετε εκεί το χρώμα των κεντρικών εικονοστοιχείων. Αυτό το χρώμα θα προστεθεί στην κατάσταση οθόνης (πολλαπλασιασμένο εάν το αντίστροφο σημειωθεί). «Φυσικό χρώμα» είναι το χρώμα του εικονοστοιχείου στην εικόνα.