8.48. Ματόμυαλο (Retinex)

8.48.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.238. Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «Ματόμυαλο (Retinex)». Σημειώστε νέες λεπτομέρειες στην πάνω δεξιά γωνία.


Το ματόμυαλο (Retinex) βελτιώνει την οπτική απόδοση μιας εικόνας όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι καλές. Ενώ το μάτι μας μπορεί να δει χρώματα σωστά όταν το φως είναι χαμηλό, οι κάμερες και οι βιντεοκάμερες δεν το αποδίδουν τόσο σωστά. Ο αλγόριθμος MSRCR (πολλαπλή κλιμάκωση ματόμυαλου με αποκατάσταση χρώματος), που είναι η βάση του φίλτρου ματόμυαλου, εμπνέεται από βιολογικούς μηχανισμούς του ματιού για να προσαρμόσει τον εαυτό του σε αυτές τις συνθήκες. Το ματόμυαλο αντιστοιχεί στο μάτι (αμφιβληστροειδής) + μυαλό (φλοιός).

Πέρα από την ψηφιακή φωτογραφία, ο αλγόριθμος ματόμυαλου (Retinex) χρησιμοποιείται επίσης για να κάνει την πληροφορία σε αστρονομικές φωτογραφίες ορατή και ανιχνεύει, στην ιατρική, ελαφρώς ορατές δομές σε ακτίνες Χ ή σαρωτές.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο σε εικόνες RGB. Εάν η εικόνα είναι σε κλίμακα του γκρι ή από ευρετήριο, η καταχώριση του μενού είναι απενεργοποιημένη.

8.48.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας μέσω του ΧρώματαΑπεικόνιση τόνουΜατόμυαλο (Retinex)….

8.48.3. Επιλογές

Σχήμα 16.239. Επιλογές φίλτρου «Ματόμυαλο (Retinex)»

Επιλογές φίλτρου «Ματόμυαλο (Retinex)»

Αυτές οι επιλογές καλούν για ιδέες που μόνο μαθηματικοί και μηχανικοί εικόνας μπορούν να καταλάβουν. Στην τρέχουσα πρακτική, ο χρήστης πρέπει να ψάξει για την άριστη ρύθμιση. Όμως, οι παρακάτω εξηγήσεις πρέπει να βοηθήσουν τον έμπειρο χρήστη του GIMP.

Στάθμη

Ακολουθούν τα όσα γράφει ο συγγραφέας του πρόσθετου στον ιστότοπό του [ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΜΑΤΟΜΥΑΛΟΥ]: «Για να χαρακτηριστούν οι χρωματικές μεταβολές και η πηγή φωτός, γίνεται μια διαφορά στην ένταση μεταξύ των αποκρίσεων των (γκαουσιανών) φίλτρων σε διαφορετικές κλίμακες. Αυτές οι παράμετροι σάς επιτρέπουν να καθορίσετε τον τρόπο κατανομής των τιμών μεταξύ της ελάχιστης τιμής κλίμακας (σίγμα 2,0) και της μέγιστης (σίγμα ίσο με το μέγεθος της εικόνας)».

Ομοιόμορφο

Το ομοιόμορφο τείνει να αντιμετωπίσει περιοχές χαμηλής και υψηλής έντασης εξίσου.

Χαμηλό

Ως πρακτικός κανόνας, το χαμηλό «φουντώνει» τις περιοχές χαμηλής έντασης στην εικόνα.

Υψηλό

Το υψηλό τείνει να «σκεπάσει» τις περιοχές χαμηλότερης έντασης για χάρη καλύτερης απόδοσης των καθαρότερων περιοχών της εικόνας.

Κλίμακα

Προσδιορίζει το βάθος της κλίμακας ματόμυαλου (Retinex). Ελάχιστη τιμή είναι 16, μια τιμή που παρέχει χοντρικά, μη εξευγενισμένο φιλτράρισμα. Η μέγιστη τιμή είναι 250. Η βέλτιστη και προεπιλεγμένη τιμή είναι 240.

Διαίρεση κλίμακας

Προσδιορίζει τον αριθμό επαναλήψεων στο φίλτρο πολυκλίμακας ματόμυαλου (Retinex). Η ελάχιστη απαιτούμενη και η προτεινόμενη τιμή είναι τρία. Μόνο μία ή δύο υποδιαιρέσεις κλίμακας αφαιρούν την όψη πολυκλίμακας και επιστρέφουν σε φιλτράρισμα ματόμυαλου μονής κλίμακας. Μια υπερβολικά υψηλή τιμή τείνει να εισάγει θόρυβο στην εικόνα.

Δυναμικό

Καθώς ο αλγόριθμος MSR τείνει να κάνει την εικόνα πιο φωτεινή, αυτός ο ολισθητής επιτρέπει τη ρύθμιση μόλυνσης κορεσμού χρώματος γύρω από το νέο μέσο όρο χρώματος. Υψηλότερη τιμή σημαίνει λιγότερο κορεσμό χρώματος. Αυτή είναι βέβαια η παράμετρος που θέλετε να προσαρμόσετε για βέλτιστα αποτελέσματα, επειδή το αποτέλεσμά της εξαρτάται πολύ από την εικόνα.