Μέρος I. Ξεκίνημα

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή
1. Καλώς ορίσατε στο GIMP
1.1. Συγγραφείς
1.2. Το σύστημα βοήθειας GIMP
1.3. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες
2. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.10;
2.1. Ενημερωμένη διεπαφή χρήστη και αρχική υποστήριξη HiDPI
2.2. μεταφορά GEGL, υποστήριξη υψηλού δυαδικού βάθους, πολυνημάτωση και άλλα
2.3. Ροή εργασίας γραμμικού χρωματικού χώρου
2.4. Ανανέωση χρωματικής διαχείρισης
2.5. Στρώσεις και μάσκες
2.6. Περισσότερη χρήση για CIE LAB και CIE LCH
2.7. Νέα και βελτιωμένα εργαλεία
2.8. Βελτιώσεις ψηφιακής βαφής
2.9. Βελτιώσεις ψηφιακής φωτογραφίας
2.10. Εφέ
2.11. Βελτιώσεις χρηστικότητας
2.12. Υποστήριξη μορφών αρχείου
2.13. Προβολή, επεξεργασία και διατήρηση μεταδεδομένων
2.14. Αλληλεπίδραση με τον καμβά
2.15. Απλοποιημένη αναφορά σφάλματος και ανάκτηση κατάρρευσης
2.16. Αλλαγές API
2.17. Οδικός χάρτης και τι ακολουθεί
2. Εκκίνηση του GIMP
1. Εκτέλεση του GIMP
1.1. Γνωστές πλατφόρμες
1.2. Γλώσσα
1.3. Ορίσματα γραμμής εντολών
2. Ξεκίνημα του GIMP για πρώτη φορά
2.1. Επιτέλους . . .
3. Πρώτα βήματα με Wilber
1. Βασικές έννοιες
2. Κύρια παράθυρα
2.1. Η εργαλειοθήκη
2.2. Παράθυρο εικόνας
2.3. Διάλογοι και προσάρτηση
3. Αναίρεση
3.1. Πράγματα που δεν μπορούν να αναιρεθούν
4. Συνηθισμένες εργασίες
4.1. Σκοπός
4.2. Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για την οθόνη
4.3. Αλλαγή του μεγέθους εικόνας για εκτύπωση
4.4. Συμπίεση εικόνων
4.5. Περικοπή εικόνας
4.6. Εύρεση πληροφοριών για την εικόνα σας
4.7. Αλλαγή κατάστασης
4.8. Αναστροφή εικόνας
4.9. Περιστροφή εικόνας
4.10. Διαχωρισμός αντικειμένου από το παρασκήνιο του
5. Πώς να σχεδιάσω ευθείες γραμμές
5.1. Σκοπός
5.2. Παραδείγματα
4. Ξεκολλώντας
1. Ξεκόλλημα
1.1. Κόλλημα!
1.2. Συνηθισμένα αίτια μη ανταπόκρισης του GIMP