Όνομα

Εικόνα — Αναφορά πλήκτρων για το μενού Εικόνα

Εικόνα

Ctrl + D

Διπλασιασμός εικόνας

Alt + Return

Ιδιότητες εικόνας