Όνομα

Εικόνα — Αναφορά πλήκτρων για το μενού Εικόνα

Εικόνα

Ctrl + D

Διπλασιασμός εικόνας

Ctrl + M

Συγχώνευση ορατών στρώσεων

Alt + Return

Ιδιότητες εικόνας