8.36. Ορισμός χρωματολογίου

Σχήμα 16.216. Το παράθυρο «Ορισμός χρωματολογίου»

Το παράθυρο «Ορισμός χρωματολογίου»

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα διάλογο που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια άλλη παλέτα για να αντικαταστήσετε το χρωματολόγιο της εικόνας σας από ευρετήριο. Πρώτα, κλικ στο κουμπί με το όνομα της τρέχουσας παλέτας (που δεν είναι το χρωματολόγιο της εικόνας σας ακόμα) για να ανοίξετε τον επιλογέα παλέτας:

Σχήμα 16.217. Ο διάλογος «Επιλογή παλέτας»

Ο διάλογος «Επιλογή παλέτας»

Choose the palette you want to use from this list and then click the Close button in that dialog, followed by the OK button in the «Set Colormap» dialog to replace the image colormap.

[Σημείωση] Σημείωση

If your image is not indexed, this command is disabled.

8.36.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΠίνακαςΟρισμός χρωματολογίου.