8.36. Ορισμός χρωματολογίου

Σχήμα 16.216. Το παράθυρο «Ορισμός χρωματολογίου»

Το παράθυρο «Ορισμός χρωματολογίου»

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα διάλογο που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια άλλη παλέτα για να αντικαταστήσετε το χρωματολόγιο της εικόνας σας από ευρετήριο. Πρώτα, κλικ στο κουμπί με το όνομα της τρέχουσας παλέτας (που δεν είναι το χρωματολόγιο της εικόνας σας ακόμα) για να ανοίξετε τον επιλογέα παλέτας:

Σχήμα 16.217. Ο διάλογος «Επιλογή παλέτας»

Ο διάλογος «Επιλογή παλέτας»

Επιλέξτε την παλέτα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από αυτόν τον κατάλογο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Κλείσιμο σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, ακολουθούμενο από το πλήκτρο Εντάξει στον διάλογο «Ορισμός χρωματολογίου» για την αντικατάσταση του χρωματολογίου της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν η εικόνα σας δεν είναι από ευρετήριο, αυτή η εντολή είναι απενεργοποιημένη.

8.36.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΠίνακαςΟρισμός χρωματολογίου.