8.34. Ορισμός χρωματολογίου

Σχήμα 16.211. Το παράθυρο «Ορισμός χρωματολογίου»

Το παράθυρο «Ορισμός χρωματολογίου»

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα διάλογο που σας επιτρέπει να επιλέξετε μια άλλη παλέτα για να αντικαταστήσετε το χρωματολόγιο της εικόνας σας από ευρετήριο. Πρώτα, κλικ στο κουμπί με το όνομα της τρέχουσας παλέτας (που δεν είναι το χρωματολόγιο της εικόνας σας ακόμα) για να ανοίξετε τον επιλογέα παλέτας:

Σχήμα 16.212. Ο διάλογος «Επιλογή παλέτας»

Ο διάλογος «Επιλογή παλέτας»

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή παλέτα, κλικ στο κουμπί Εντάξει στο διάλογο «Ορισμός παλέτας» για αντικατάσταση του χρωματολογίου εικόνας.

8.34.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΠίνακαςΟρισμός χρωματολογίου.