3. Άνοιγμα αρχείων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανοίγματος μιας υπάρχουσας εικόνας στο GIMP:

3.1. Άνοιγμα αρχείου

Ο πιο προφανής τρόπος να ανοιχθεί μια υπάρχουσα εικόνα είναι το μενού. Πατήστε αρχείοάνοιγμα για να ανοίξετε το διάλογο άνοιγμα εικόνας, που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στο αρχείο και πατήστε στο όνομα του. Αυτή η μέθοδος δουλεύει καλά, εάν ξέρετε το όνομα και την τοποθεσία του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Αν και ο διάλογος Άνοιγμα εικόνας έχει ένα τμήμα προεπισκόπησης, δεν είναι εύκολο να βρείτε μια εικόνα με βάση μια μικρογραφία.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο, το GIMP πρέπει να προσδιορίσει τον τύπο του αρχείου. Δυστυχώς, η επέκταση αρχείου, όπως .jpg, δεν είναι αξιόπιστη: οι επεκτάσεις αρχείων ποικίλλουν από σύστημα σε σύστημα· οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να μετονομαστεί έχοντας οποιαδήποτε επέκταση και υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί το όνομα ενός αρχείου μπορεί να μην έχει επέκταση. Το GIMP αρχικά προσπαθεί να αναγνωρίσει ένα αρχείο εξετάζοντας τα περιεχόμενά του - οι περισσότερες από τις συνήθως χρησιμοποιούμενες μορφές αρχείων έχουν«μαγικές επικεφαλίδες» που επιτρεπούν να αναγνωριστούν. Μόνο εάν το μαγικό δεν αποφέρει αποτελέσματα καταφεύγει το GIMP στη χρήση επέκτασης.

Σχήμα 5.4. Ο διάλογος «άνοιγμα εικόνας»

Ο διάλογος «άνοιγμα εικόνας»

Το GIMP 2.2 εισήγαγε έναν νέο διάλογο Άνοιγμα εικόνας που δίνει πολλές δυνατότητες βοήθειας για γρήγορη περιήγηση σ' ένα αρχείο. Ίσως η πιο σημαντική είναι η ικανότητα δημιουργίας «σελιδοδεικτών», ή τοποθεσιών, για φακέλους που χρησιμοποιείτε συχνά. Ο κατάλογος των σελιδοδεικτών εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του διαλόγου. Οι σελιδοδείκτες στην κορυφή, όπως «επιφάνεια εργασίας», εμφανίζονται αυτόματα. Χρησιμοποιείστε το κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε τον τρέχοντα κατάλογο στη λίστα. Χρησιμοποιείστε το κουμπί Αφαίρεση για να διώξετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη. Διπλοπατήστε σε ένα σελιδοδείκτη για να περιηγηθείτε αμέσως σε αυτό τον κατάλογο.

Το κέντρο του διαλόγου περιέχει μια λίστα των περιεχομένων του επιλεγμένου καταλόγου. Υποκατάλογοι εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας και τα αρχεία από κάτω. Από προεπιλογή, όλα τα αρχεία στον κατάλογο αναφέρονται, αλλά μπορείτε να περιορίσετε τη λίστα σε αρχεία εικόνας συγκεκριμένου τύπου, χρησιμοποιώντας το μενού επιλογή τύπου αρχείου που εμφανίζεται κάτω από τη λίστα καταλόγων.

Όταν επιλέγετε μια εγγραφή αρχείου εικόνας στη λίστα, μια προεπισκόπηση εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του διαλόγου, μαζύ με μερικές βασικές πληροφορίες για την εικόνα. Σημειώστε ότι οι προεπισκοπήσεις είναι λανθάνουσες, όταν δημιουργούνται και υπάρχουν μερικά πράγματα, που μπορείτε να κάνετε, μπορούν να προκαλέσουν μια επισκόπηση όχι σωστή. Εάν υποπτεύεστε ότι αυτό συμβαίνει, μπορείτε να εξαναγκάσετε μια νέα προεπισκόπηση να δημιουργηθεί κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl και πατώντας στην περιοχή προεπισκόπησης.

Από προεπιλογή, ένα πλαίσιο κειμένου τοποθεσία εμφανίζεται στο διάλογο άνοιγμα αρχείου. Εάν λείπει, τότε ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+L εναλλάσσει αυτό το πλαίσιο κειμένου. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε στο εικονίδιο του χαρτιού και του μολυβιού στηνεπάνω αριστερή γωνία για εναλλαγή του πλαισίου κειμένου.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν επιλέξετε ένα όνομα αρχείου από τη λίστα και πατήσετε το κουμπί «Άνοιγμα» στην κάτω δεξιά γωνία του διαλόγου, σχεδόν πάντα το GIMP θα προσδιορίσει αυτόματα τον τύπο του αρχείου για σας. Στις σπάνιες περιπτώσεις -κυρίως εάν ο τύπος αρχείου είναι ασυνήθιστος και λείπει στο όνομα μια κατανοητή επέκταση, το GIMP ίσως αποτύχει στο σωστό προσδιορισμό του τύπου αρχείου. Πατήστε Επιλογή τύπου αρχείου στον πάτο του διαλόγου για να ορίσετε τον τύπο του αρχείου χειροκίνητα, εάν αυτό απαιτείται. Συνήθως, όμως, όταν το GIMP αποτυγχάνει να ανοίξει ένα αρχείο εικόνας, είναι κατεστραμμένο ή δεν υποστηρίζεται η μορφή του.

3.1.1. Import from PDF

If you select a PDF file to open, GIMP will show an extra dialog with options specific to this file type.

Page selection

You can select pages by typing one or more page numbers or ranges, separated by commas. For example, 4-7,9 selects pages 4, 5, 6, 7, and 9 of the document. The default is to select all of the pages in the document.

Open pages as

If this is set to Images, then GIMP will open each of the selected pages as a separate image. If it is set to Layers, then GIMP will create one image with each of the selected pages in its own layer.

Image size

The size of the image created is controlled by the Width, Height, and Resolution settings. A PDF document contains information about its width and height in units of physical length so it is meaningful to set the width or height of the image in pixels or its resolution in pixels per physical unit of length: as you set any of these three parameters, the other two will automatically adjust to match.

Use Anti-Aliasing

Check this box to apply antialiasing to text in the image.

3.1.2. Import from PostScript

If you select a PostScript file to open, GIMP will show an extra dialog with options specific to this file type.

Page selection

You can select pages by typing one or more page numbers or ranges, separated by commas. For example, 4-7,9 selects pages 4, 5, 6, 7, and 9 of the document. The default is to select all of the pages in the document.

Open pages as

If this is set to Images, then GIMP will open each of the selected pages as a separate image. If it is set to Layers, then GIMP will create one image with each of the selected pages in its own layer.

Rendering

The size of the image created is controlled by the Width, Height, and Resolution settings. A PostScript document contains information about its width and height in units of physical length so it is meaningful to set the width or height of the image in pixels or its resolution in pixels per physical unit of length: as you set any of these three parameters, the other two will automatically adjust to match.

Colouring

Select B/W to have GIMP create the image as a 2-color indexed image, Gray for a grayscale image, or Color for an RGB image (see Τμήμα 1, «Τύποι εικόνας» for a full explanation of these different image modes). If you select Automatic then GIMP will try to determine the most suitable mode from the contents of the file.

Try Bounding Box

If this is checked, GIMP will use the bounding box information in the PostScript file to determine how much of the page to use: effectively, this is equivalent to cropping whitespace from the edges of the image. It is possible for a PostScript file to contain no bounding box information, in which case this option will be ignored.

Antialiasing

You can choose to have GIMP apply antialiasing separately for text and for graphics in the imported image. Either Weak or Strong antialiasing may be applied: usually you should select Strong.