2.4. Η ενεργή περιοχή σχεδίασης δεν είναι ορατή

Σχήμα 4.4. Η στρώση είναι αόρατη

Η στρώση είναι αόρατη

Ο διάλογος στρώσεων με την ορατότητα απενεργοποιημένη για την ενεργή στρώση.


Πώς να διακρίνετε: Το παράθυρο διαλόγου Στρώσεις σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ορατότητα κάθε στρώσης. Κοιτάξτε το Διάλογος στρώσεων και δείτε εάν η στρώση στην οποία προσπαθείτε να εργαστείτε είναι ενεργή (δηλ. σκοτεινή) και έχει ένα σύμβολο ματιού στα αριστερά της . Εάν όχι, αυτό είναι το πρόβλημά σας.

Τρόπος διόρθωσης: Εάν η στρώση προορισμού που θέλετε δεν είναι ενεργή, πατήστε σε αυτή στον διάλογο στρώσεων για να την ενεργοποιήσετε. Εάν καμία από τις στρώσεις δεν είναι ενεργή, το ενεργό σχέδιο μπορεί να είναι κανάλι—μπορείτε να κοιτάξετε τον Διάλογο καναλιών για να το δείτε. Αυτό όμως δεν αλλάζει τη λύση. Εάν το σύμβολο του ματιού δεν είναι ορατό, πατήστε στον διάλογο στρώσεων στο αριστερό άκρο για να το αλλάξετε: αυτό θα κάνει το επίπεδο ορατό. Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας για τον Διάλογο στρώσεων.