2.3. Δημιουργία

Σχήμα 16.8. Το υπομενού «Δημιουργία»

Το υπομενού «Δημιουργία»

Στο Linux

Το υπομενού «Δημιουργία»

Στα Windows


Αυτό το στοιχείο μενού αντικαθιστά το μενού «Λήψη» που υπήρχε στις προηγούμενες εκδόσεις του GIMP στο μενού εργαλειοθήκη και περιέχει πολλούς λογότυπους, κουμπιά, μοτίβα...

These commands vary somewhat, depending upon your system, since the GIMP makes calls to system functions.

2.3.1. Activate the Submenu

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΑρχείοΔημιουργία

2.3.2. Από το πρόχειρο

Όταν αντιγράφετε μια επιλογή, πηγαίνει στο πρόχειρο. Έπειτα μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα με αυτή.

This command has the same action as the Paste as / New Image command.

Το πλήκτρο του πληκτρολογίου Print Screen συλλαμβάνει την εικόνα και την τοποθετεί στο πρόχειρο. Αυτή η εντολή έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως η «λήψη στιγμιότυπου ολόκληρης της οθόνης» στο διάλογο παραθύρου Στιγμιότυπο. Ο συνδυασμός πλήκτρων Alt+Print Screen συλλαμβάνει το ενεργό παράθυρο στην οθόνη με τις διακοσμήσεις του και το βάζει στο πρόχειρο.

2.3.3. Από ιστοσελίδα

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα διάλογο όπυ μπορείτε να εισάγετε τη URL μιας ιστοσελίδας και να πάρετε την εικόνα στο GIMP.

Η εντολή προεπιλέγει το gimp.org. Παρακαλώ δοκιμάστε το.

2.3.4. Στιγμιότυπο

Σχήμα 16.9. Το παράθυρο «Στιγμιότυπο»

Το παράθυρο «Στιγμιότυπο»

Η εντολή Στιγμιότυπο ανοίγει ένα διάλογο με δύο μέρη:

Περιοχή
Λήψη στιγμιότυπου ενός απλού παραθύρου

Ο δείκτης του ποντικιού γίνεται σταυρός. Πατήστε στο παράθυρο εικόνας που θέλετε να συλλάβετε. Μια νέα εικόνα δημιουργείται. Εάν η επιλογή Συμπερίληψη διακόσμησης παραθύρου είναι ανεπίλεκτη, η γραμμή τίτλου και το γαλάζιο πλαίσιο γύρω από την εικόνα θα αφαιρεθεί.

Λήψη στιγμιότυπου της συνολικής εικόνας

Αυτό είναι χρήσιμο, εάν θέλετε να συλλάβετε ένα αναδυόμενο μενού. Μια καθυστέρηση είναι τότε αναγκαία, έτσι ώστε να έχετε χρόνο για να αναπτύξετε το αναδυόμενο μενού.

Εάν η επιλογή Συμπερίληψη του δείκτη ποντικιού επιλεγεί, τότε ο δείκτης του ποντικιού και η είσοδος του με την εικόνα συλλαμβάνεται επίσης. Ο δείκτης ποντικιού συλλαμβάνεται σε μια διαφορετική στρώση. Έτσι μπορείτε να τον μετακινήσετε σε άλλη θέση στην εικόνα.

Επιλογή περιοχής για σύλληψη

Ο δείκτης του ποντικιού γίνεται σταυρός. Πατήστε και σύρτε για να δημιουργήσετε μια επιλογή ορθογωνίου στο παράθυρο της εικόνας. Αυτή η επιλογή θα ανοίξει ως νέα εικόνα. Το μέγεθος της προσαρμόζεται στο μέγεθος επιλογής. Σημείωση: αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στα Windows.

Καθυστέρηση

Όταν παίρνετε ένα στιγμιότυπο όλης της οθόνης, η οθόνη συλλαμβάνεται μετά από αυτή την καθυστέρηση. Σε άλλες περιπτώσεις, ο δείκτης του ποντικιού γίνεται σταυρός μετά από αυτήν την καθυστέρηση.

2.3.5. Σαρωτής και κάμερα

Αυτό το στοιχείο είναι παρόν στο λειτουργικό σύστημα Windows, χρησιμοποιώντας το TWAIN. Οι συσκευές εισόδου εμφανίζονται στο διάλογο, εάν είναι συνδεμένες. Στο Λίνουξ, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόσθετο τρίτων XSane που είναι διαθέσιμο στο μενού ΑρχείοΔημιουργίαXSaneΔιάλογος συσκευής....

Σχήμα 16.10. Σαρωτής και κάμερα

Σαρωτής και κάμερα

Τα είδη των συσκευών που χρησιμοποιούνται για λήψη φωτογραφιών ποικίλουν πολύ για να περιγραφούν εδώ. Ευτυχώς, η χρήση τους είναι μάλλον διαισθητική. Στο εμφανιζόμενο παράδειγμα (σε περιβάλλον Windows 7), μπορείτε να αρχίσετε έναν σαρωτή ή να φορτώσετε μια εικόνα με μια κάμερα ιστού.