3.17. Γέμισμα με μοτίβο

Η εντολή Γέμισμα με μοτίβο γεμίζει την επιλογή εικόνας με το μοτίβο που φαίνεται στην περιοχή Πινέλο/Μοτίβο/Διαβάθμιση της εργαλειοθήκης. (Το μοτίβο φαίνεται επίσης στα αριστερά της εισόδου μενού.) Εάν μερικές περιοχές της εικόνας είναι μόνο μερικώς επιλεγμένες (π.χ., ως αποτέλεσμα άμβλυνσης της επιλογής), γεμίζονται ανάλογα με το βαθμό επιλογής.

Μπορείτε να διαλέξετε ένα άλλο μοτίβο χρησιμοποιώντας το διάλογο μοτίβου.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν η εικόνα δεν έχει επιλογή, γεμίζεται η συνολική ενεργή στρώση.

3.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΓέμισμα με μοτίβο,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+;.