6.8. Διαχείριση χρώματος

Το υπομενού Διαχείριση χρώματος περιέχει εντολές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη συνδεμένη χρωματική κατατομή ICC με μια εικόνα και σας επιτρέπουν επίσης να αποθηκεύσετε τη συνδεμένη χρωματική κατατομή ICC στον δίσκο. Υπάρχουν πέντε επιλογές στο υπομενού διαχείρισης χρώματος.

Σχήμα 16.72. Το υπομενού «Διαχείριση χρώματος» του μενού «Εικόνα»

Το υπομενού «Διαχείριση χρώματος» του μενού «Εικόνα»

6.8.1. Ενεργοποίηση του υπομενού Διαχείριση χρώματος

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΔιαχείριση χρώματος.

6.8.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Διαχείριση χρώματος»