8.58. Καυτό…

8.58.1. Επισκόπηση

Αυτή η εντολή ταυτοποιεί και τροποποιεί εικονοστοιχεία που ίσως προκαλούν πρόβλημα όταν εμφανίζονται σε οθόνη τηλεόρασης PAL ή NTSC.

8.58.2. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΚαυτό….

Αυτή η εντολή δουλεύει μόνο σε εικόνες σε κατάσταση RGB και μόνο εάν η ενεργή στρώση δεν έχει κανάλι άλφα. Αλλιώς η εντολή είναι ανενεργή.

8.58.3. Επιλογές

Σχήμα 16.251. Επιλογές «Καυτό»

Επιλογές «Καυτό»

Κατάσταση

Πρέπει να διαλέξετε την κατάσταση τηλεόρασης: PAL ή NTSC.

Ενέργεια

Μπορείτε να διαλέξετε:

  • Μείωση φωτεινότητας

  • Μείωση κορεσμού

  • Μαύρισμα: αυτό θα μετατρέψει καυτά εικονοστοιχεία σε μαύρα.

Δημιουργία νέας στρώσης

Με αυτήν την επιλογή, η εργασία θα εκτελεστεί σε μια νέα στρώση αντί για την εικόνα. Αυτό θα σας εξυπηρετήσει!