4.9. Άμβλυνση

Η εντολή Άμβλυνση αμβλύνει τις άκρες της επιλογής. Αυτό δημιουργεί μια ομαλή μετάβαση μεταξύ της επιλογής και του περίγυρού της. Κανονικά, αμβλύνετε τα περιγράμματα επιλογής με την επιλογή “Άμβλυνση άκρων” των εργαλείων επιλογής, αλλά ίσως τα αμβλύνετε πάλι με αυτήν την εντολή.

4.9.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΆμβλυνση.

4.9.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου “επιλογή άμβλυνσης”

Σχήμα 16.33. Ο διάλογος “επιλογή άμβλυνσης”

Ο διάλογος επιλογή άμβλυνσης

Άμβλυνση επιλογής κατά

Εισαγωγή του πλάτους της άμβλυνσης περιγράμματος επιλογής. Οι προεπιλεγμένες μονάδες είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε επίσης να διαλέξετε άλλες μονάδες από το αναδυόμενο μενού.