3.6. Διάλογος παλετών

Μια παλέτα είναι ένα σύνολο ξεχωριστών χρωμάτων, χωρίς ιδιαίτερη σειρά. Δείτε την ενότητα Παλέτες για βασικές πληροφορίες σε παλέτες, τη δημιουργία και τη χρήση τους.

Ο διάλογος «Παλέτες» χρησιμοποιείται για επιλογή παλέτας, με κλικ σε αυτή σε προβολή λίστας ή πλέγματος. Λίγες παλέτες, περισσότερο ή λιγότερο, τυχαία επιλεγμένες έρχονται με το GIMP και μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες δικές σας παλέτες. Ο διάλογος «Παλέτες» επίσης σας δίνει πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες για δημιουργία νέων παλετών ή επεξεργασία των ήδη υπαρχουσών.

[Σημείωση] Σημείωση

Ο διάλογος «Παλέτες» δεν είναι το ίδιο με το διάλογο δείκτη παλέτας, που χρησιμοποιείται για επεξεργασία των πινάκων χρώματος των εικόνων από ευρετήριο.

3.6.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Παλέτες» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στην επεξεργασία του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΠαλέτες·

 • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλέγοντας Προσθήκη καρτέλαςΠαλέτες.

3.6.2. Χρήση του διαλόγου παλετών

Κλικ σε παλέτα στο διάλογο επιλέγει αυτήν την παλέτα και εμφανίζει τον Επεξεργαστή παλέτας, που επιτρέπει τον ορισμό χρωμάτων προσκηνίου ή παρασκηνίου του GIMP με κλικ σε χρώματα στην προβολή παλέτας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για επιλογή παλέτας.

Διπλό κλικ σε όνομα παλέτας (στην κατάσταση προβολής λίστας) επιτρέπει την επεξεργασία του ονόματος. Σημειώστε ότι επιτρέπεται μόνο η αλλαγή των ονομάτων των παλετών που προσθέσατε μόνοι σας, όχι αυτών που έρχονται με το GIMP. Εάν επεξεργαστείτε ένα όνομα που δεν επιτρέπεται η αλλαγή του, θα επιστρέψει στην προηγούμενη τιμή του μόλις πατήσετε επιστροφή ή μετακινήσετε την εστίαση του δείκτη αλλού.

Καταστάσεις πλέγματος/λίστας

Σχήμα 15.56. Ο διάλογος «Παλέτες»

Ο διάλογος «Παλέτες»

Προβολή πλέγματος

Ο διάλογος «Παλέτες»

Προβολή λίστας


Στο μενού καρτελών, μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ Προβολή ως πλέγμα και Προβολή ως λίστα. Στην κατάσταση πλέγματος, οι παλέτες είναι σε θεαματικό ορθογώνιο πίνακα, διευκολύνοντας να δείτε πολλά ταυτόχρονα και να βρείτε το επιθυμητό. Στην κατάσταση λίστας (προεπιλογή), οι παλέτες ευθυγραμμίζονται σε μια λίστα, με τα ονόματα δίπλα τους.

Η επιλογή Μέγεθος προεπισκόπησης επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους των προεπισκοπήσεων κελιού χρώματος στη σύνδεση σας.

Ετικετοποίηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες για να αναδιοργανώσετε την εμφάνιση παλετών. Δείτε Τμήμα 3.7, «Ετικετοποίηση».

Τα κουμπιά του διαλόγου παλέτας

Κάτω από την προβολή παλετών, στον πάτο του παραθύρου διαλόγου, υπάρχουν πολλά κουμπιά:

Edit this palette

Αυτό το κουμπί εμφανίζει το Τμήμα 3.6.4, «Επεξεργαστής παλέτας».

Create a new palette

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί δείτε Νέα παλέτα.

Duplicate this palette

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί δείτε Διπλασιασμός παλέτας.

Delete this palette

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί παρακαλώ δείτε Διαγραφή παλέτας.

Refresh palettes

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί παρακαλώ δείτε Ανανέωση παλετών.

3.6.3. The «Palettes» context menu

Σχήμα 15.57. The «Palettes» context menu

The «Palettes» context menu

The «Palettes» context menu can be accessed by right-clicking in the Palettes dialog, or by choosing the top item from the dialog Tab menu ().

[Σημείωση] Σημείωση

Some of the listed menu entries are installation-dependent, which need version 2 of the Python interpreter to be installed for GIMP 2.10. This includes at the time of writing: Offset Palette..., Palette to Gradient, Palette to Repeating Gradient and Sort Palette....

Edit Palette...

Η «Επεξεργασία παλέτας» είναι ένας εναλλακτικός δρόμος για ενεργοποίηση του Επεξεργαστής παλέτας: μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί με διπλό κλικ σε μια παλέτα στο διάλογο παλετών, ή πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία παλέτας» στον πάτο του διαλόγου.

Νέα παλέτα

Η «Νέα παλέτα» δημιουργεί μια νέα άτιτλη παλέτα, που αρχικά δεν περιέχει καταχωρίσεις χρωμάτων και εμφανίζει τον επεξεργαστή παλέτας, έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέσετε χρώματα στην παλέτα. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί αυτόματα στον προσωπικό σας φάκελο Παλέτες, όταν εγκαταλείψετε το GIMP, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο σε μελλοντικές συνόδους.

Import Palette...

Σχήμα 15.58. Ο διάλογος εισαγωγής παλέτας

Ο διάλογος εισαγωγής παλέτας

Η «Εισαγωγή παλέτας» επιτρέπει τη δημιουργία μιας νέας παλέτας από χρώματα σε διαβάθμιση, εικόνα ή αρχείο παλέτας. Επιλογή της εμφανίζει το διάλογο «Εισαγωγής παλέτας», που δίνει τις παρακάτω επιλογές:

[Σημείωση] Σημείωση

Former versions of GIMP had a «Save palette» command. It no longer exists. To save the palette of an image, indexed or not, you must import it from the image.

Επιλογή πηγής

You can import a palette either from any of GIMP's gradients (choosing one from the adjoining menu), or from any of the currently open images (chosen from the adjoining menu). You can also import a RIFF palette file (with extension .pal), of the type used by several Microsoft Windows applications.

Δύο επιλογές που αφορούν την εικόνα ως πηγή, διαθέσιμες μόνο για εικόνες RGB:

 • Συγχώνευση δείγματος: Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, επιλέγονται χρώματα από όλες τις ορατές στρώσεις. Εάν δεν σημειωθεί, τα εικονοστοιχεία επιλέγονται μόνο από την ενεργή στρώση, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατά.

 • Μόνο επιλεγμένα εικονοστοιχεία: Όπως λέει το όνομα, τα εικονοστοιχεία επιλέγονται μόνο από την επιλεγμένη περιοχή, στην ενεργή στρώση ή όλες τις ορατές στρώσεις σύμφωνα με την κατάσταση της προηγούμενης επιλογής.

Όνομα παλέτας

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στη νέα παλέτα εδώ. Εάν το όνομα που διαλέξατε χρησιμοποιείται ήδη από μια υπάρχουσα παλέτα, ένα μοναδικό όνομα θα δημιουργηθεί προσαρτώντας έναν αριθμό (π.χ., "#1").

Αριθμός χρωμάτων

Εδώ καθορίζετε τον αριθμό των χρωμάτων στην παλέτα. Η προεπιλογή είναι 256, επιλεγμένη για τρεις λόγους: (1) κάθε διαβάθμιση περιέχει 256 ξεχωριστά χρώματα, (2) τα αρχεία GIF μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα μέγιστο 256 χρωμάτων, (3) οι εικόνες από ευρετήριο του GIMP μπορούν να περιέχουν ένα μέγιστο 256 διακριτών χρωμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε επιθυμητό αριθμό εδώ, όμως: το GIMP θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια παλέτα τοποθετώντας τον καθορισμένο αριθμό χρωμάτων ομοιόμορφα κατά μήκος της χρωματικής περιοχής της διαβάθμισης ή εικόνας.

Στήλες

Εδώ καθορίζετε τον αριθμό των στηλών της παλέτας. Αυτό επηρεάζει μόνο τον τρόπο εμφάνισης της παλέτας και δεν επιδρά στον τρόπο χρήσης της παλέτας.

Διάστημα

Ακόμα κι αν καθοριστεί ο «Αριθμός των χρωμάτων» στο μέγιστο, ο αριθμός των χρωμάτων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10000 στην παλέτα. Οι εικόνες RGB έχουν πολύ περισσότερα χρώματα. Το Διάστημα επιτρέπει την ομαδοποίηση παρόμοιων χρωμάτων γύρω από ένα μέσο όρο και έτσι τη λήψη καλύτερης παλέτας. Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει με τα 256 χρώματα εικόνων από ευρετήριο: διάστημα 1 επιτρέπει την επιλογή 256 χρωμάτων (αυτή η επιλογή γίνεται αχνή με περισσότερα από 256 χρώματα παλετών από ευρετήριο επίσης).

Η εισαγόμενη παλέτα θα προστεθεί στο διάλογο παλετών και θα αποθηκευτεί αυτόματα στον προσωπικό σας φάκελο παλέτες, όταν εγκαταλείπετε το GIMP, έτσι θα είναι διαθέσιμη σε επόμενες συνόδους.

Διπλασιασμός παλέτας

Η διπλασιασμένη παλέτα δημιουργεί μια νέα παλέτα με αντιγραφή της παλέτας που είναι επιλεγμένη τώρα και εμφανίζει τον επεξεργαστή παλέτας, έτσι ώστε να μπορείτε να μεταβάλετε την παλέτα. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί αυτόματα στον προσωπικό σας φάκελο παλέτες, όταν εγκαταλείψετε το GIMP, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο από το διάλογο παλετών σε μελλοντικές συνόδους.

Merge Palettes...

Currently this operation is not implemented, and the menu entry will always be disabled.

Αντιγραφή τοποθεσίας παλέτας

This command allows you to copy the palette file location to the clipboard. You can then paste it in a text editor.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the palette file in the default File Manager on your system.

Διαγραφή παλέτας

Διαγραφή παλέτας αφαιρεί την παλέτα από το διάλογο «Παλέτες» και διαγράφει το αρχείο δίσκου στο οποίο αποθηκεύτηκε. Πριν την διαγραφή, ζητείται επιβεβαίωση. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε παλέτα που έρχεται με το GIMP, αλλά μόνο παλέτες που προσθέσατε οι ίδιοι.

Ανανέωση παλετών

Η ανανέωση παλετών ξανασαρώνει όλους τους φακέλους στο μονοπάτι αναζήτησης παλέτας και προσθέτει οποιαδήποτε παλέτα ανακαλύφτηκε πρόσφατα στη λίστα διαλόγου παλετών. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, εάν πήρατε αρχεία παλετών από κάποια εξωτερική πηγή, τα αντιγράψατε σε έναν από τους φακέλους παλετών σας και θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου.

Export as

The Export as submenu gives several choices to export the current palette in external formats. At this time, exporting to the following formats is supported: CSS Stylesheet, Java map, PHP dictionary, Python dictionary, and Text file. Each of these will open a dialog where you can enter a filename and choose a folder where the exported file will be stored.

Αντιστάθμιση παλέτας...

Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου:

Σχήμα 15.59. Ο διάλογος «Αντιστάθμιση παλέτας»

Ο διάλογος «Αντιστάθμιση παλέτας»

Αυτή η εντολή παίρνει το τελευταίο χρώμα της παλέτας και το βάζει στην πρώτη θέση. Η παράμετρος Αντιστάθμιση ορίζει πόσες φορές αυτή η ενέργεια πρέπει να εκτελεστεί.

Με αρνητικές «Αντισταθμίσεις» τα χρώματα τοποθετούνται από την πρώτη θέση στο τέλος της λίστας χρωμάτων.

Σχήμα 15.60. Παραδείγματα «Παλέτας αντιστάθμισης»

Παραδείγματα «Παλέτας αντιστάθμισης»

Από πάνω προς τα κάτω: αρχική παλέτα, αντιστάθμιση = 1, αντιστάθμιση = 2.


Palette to Gradient

Με αυτή την εντολή, όλα τα χρώματα της παλέτας χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν την τρέχουσα διαβάθμιση που αποθηκεύεται στο διάλογο διαβαθμίσεων. Η δημιουργημένη διαβάθμιση χτίζεται με τμήματα ακριβώς όσος ο αριθμός χρωμάτων της δοσμένης παλέτας.

Παλέτα στην επαναλαμβανόμενη διαβάθμιση

Αυτή η εντολή δημιουργεί μια επαναλαμβανόμενη διαβάθμιση, χρησιμοποιώντας όλα τα χρώματα της παλέτας. Αυτή η διαβάθμιση εμφανίζεται στο διάλογο διαβαθμίσεων και γίνεται η τρέχουσα διαβάθμιση. Η διαβάθμιση δημιουργείται με ένα περισσότερο τμήμα από τον αριθμό των χρωμάτων στη δοσμένη παλέτα. Το χρώμα της αριστερής πλευράς στο πιο απομακρυσμένο αριστερό τμήμα θα είναι το ίδιο χρώμα με της δεξιάς πλευράς στο πιο απομακρυσμένο δεξιό τμήμα.

Σχήμα 15.61. Παραδείγματα «παλέτας σε επαναλαμβανόμενη διαβάθμιση»

Παραδείγματα «παλέτας σε επαναλαμβανόμενη διαβάθμιση»

Πάνω: παλέτα. Κάτω: η διαβάθμιση που δημιουργείται με την εντολή.


Ταξινόμηση παλέτας...

This command opens a dialog window which allows you to sort the colors of the palette according to certain criteria. If the palette is read only a new palette will be created that is sorted based on your settings.

Another way of sorting a palette is by using the sorting options of the Rearrange Colormap dialog.

Several settings of this dialog are not well understood. We would welcome contributions from anyone that knows how to improve this documentation.

Σχήμα 15.62. Ο διάλογος «Ταξινόμηση παλέτας»

Ο διάλογος «Ταξινόμηση παλέτας»

 • Selections: This option determines how the palette is going to be sorted. How to use this has not been well documented by its original author. We advise to leave it at the default All.

 • Slice expression: This option affects how the palette is sorted when Slice/Array was chosen above in Selections. Documentation taken from the code:

  Leaving this empty, or entering : selects all items.

  :4, or :4 makes a 4-row selection out of all colors (length auto-determined).

  :1,4 selects the first 4 colors.

  :,4 selects rows of 4 colors (number of rows auto-determined).

  :4,4 selects 4 rows of 4 colors.

  4: selects a single row of all colors after 4, inclusive.

  4:,4 selects rows of 4 colors, starting at 4 (number of rows auto-determined).

  4:4,4 selects 4 rows of 4 colors (16 colors total), beginning at index 4.

  4 is illegal (ambiguous).

 • Channel to Sort: This option determines based on what type of color channel the sorting will happen.

 • Ascending: This option determines if the sorting needs to be ascending (Yes) or descending (No). Clicking the button changes between yes and no.

 • Secondary Channel to Sort: This option determines the secondary color channel for sorting in case the first channel sort returns equal values.

 • Ascending: This option determines if the sorting needs to be ascending (Yes) or descending (No). Clicking the button changes between yes and no.

 • Quantization: Undocumented for now.

 • Partitioning channel: This option is also used to determine how to sort.

 • Partitioning quantization: This option is used in conjunction with the previous one.

3.6.4. Επεξεργαστής παλέτας

Σχήμα 15.63. Ο επεξεργαστής παλέτας

Ο επεξεργαστής παλέτας

Ο επεξεργαστής παλέτας χρησιμοποιείται κύρια για δύο σκοπούς: πρώτα, για ρύθμιση των χρωμάτων προσκηνίου και παρασκηνίου του GIMP (όπως φαίνεται στη χρωματική περιοχή της εργαλειοθήκης) σε επιλεγμένα χρώματα από την παλέτα και δεύτερο για τροποποίηση της παλέτας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον επεξεργαστή παλέτας για οποιαδήποτε παλέτα στο διάλογο παλετών, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε μόνο τις παλέτες που δημιουργήσατε οι ίδιοι, όχι τις παλέτες που έρχονται με την εγκατάσταση του GIMP. (Μπορείτε, όμως, να διπλασιάσετε οποιαδήποτε παλέτα και έπειτα να επεξεργαστείτε το νεοδημιουργημένο αντίγραφο.) Εάν τροποποιήσετε μια παλέτα, τα αποτελέσματα της δουλειάς σας θα αποθηκευτούν αυτόματα όταν αφήσετε το GIMP.

3.6.4.1. Ενεργοποίηση του επεξεργαστή παλέτας

Ο επεξεργαστής παλέτας είναι προσβάσιμος μόνο από το διάλογο παλετών: μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε με διπλό κλικ σε μια παλέτα, ή πατώντας το κουμπί «Επεξεργασία παλέτας» στον πάτο, ή επιλέγοντας «Επεξεργασία παλέτας» από το μενού «Παλέτες».

Ο επεξεργαστής παλέτας είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος, δείτε την ενότητα Διάλογοι και προσαρτήσεις για βοήθεια στο χειρισμό του.

3.6.4.2. Χρήση του επεξεργαστή παλέτας

Με κλικ στο χρωματικό πλαίσιο στην εμφάνιση παλέτας, το χρώμα προσκηνίου του GIMP θα οριστεί στο επιλεγμένο χρώμα: μπορείτε να το δείτε στη χρωματική περιοχή της εργαλειοθήκης. Πατώντας το πλήκτρο Ctrl στο κλικ, το χρώμα παρασκηνίου του GIMP θα οριστεί στο επιλεγμένο χρώμα.

Εάν η παλέτα είναι προσαρμοσμένη, με διπλό κλικ σε χρώμα, όχι μόνο ορίζει το προσκήνιο, αλλά εμφανίζει τον επεξεργαστή χρώματος που επιτρέπει την τροποποίηση της επιλεγμένης εγγραφής παλέτας.

Με δεξί κλικ στην περιοχή εμφάνισης παλέτας εμφανίζεται το μενού επεξεργαστή παλέτας. Οι λειτουργίες του είναι βασικά οι ίδιες όπως αυτές των κουμπιών στον πάτο του διαλόγου.

Κάτω από την περιοχή εμφάνισης παλέτας, στα αριστερά, εμφανίζεται μια περιοχή εισόδου κειμένου που εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου χρώματος (ή «Άτιτλο» εάν δεν έχει). Αυτή η πληροφορία δεν έχει λειτουργική σημασία και παρουσιάζεται μόνο για εξυπηρέτηση ως βοήθεια μνήμης.

Στα δεξιά της εισόδου ονόματος είναι ένα στρεφόμενο κουμπί που επιτρέπει τον ορισμό του αριθμού των χρησιμοποιούμενων στηλών για εμφάνιση της παλέτας. Αυτό επηρεάζει μόνο την εμφάνιση και όχι τη δουλειά της παλέτας. Εάν η τιμή οριστεί σε 0, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλογή.

Στον πάτο του διαλόγου υπάρχει ένα σύνολο κουμπιών, που ταιριάζουν κυρίως στις εισόδους του μενού επεξεργαστή παλέτας, προσπελάσιμου με δεξί κλικ στην περιοχή εμφάνισης παλέτας. Ιδού τα κουμπιά:

Αποθήκευση

Αυτό το κουμπί αποθηκεύει την παλέτα στον προσωπικό σας φάκελο palettes. Θα αποθηκευτεί αυτόματα όταν κλείνει το GIMP σε κάθε περίπτωση, αλλά ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί, εάν ανησυχείτε ότι το GIMP μπορεί να καταρρεύσει εν τω μεταξύ.

Επαναφορά

Αυτή η λειτουργία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.

Επεξεργασία χρώματος

Εμφανίζει έναν επεξεργαστή χρώματος που επιτρέπει την αλλαγή του χρώματος. Εάν η παλέτα δεν επιτρέπεται να αλλαχτεί, αυτό το κουμπί θα είναι ανενεργό. Δείτε παρακάτω

Νέο χρώμα από χρώμα προσκηνίου

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί παρακαλώ δείτε παρακάτω.

Διαγραφή χρώματος

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί παρακαλώ δείτε παρακάτω.

Σμίκρυνση

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί παρακαλώ δείτε παρακάτω.

Μεγέθυνση

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί παρακαλώ δείτε παρακάτω.

Εστίαση όλων

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κουμπί παρακαλώ δείτε παρακάτω.

3.6.5. Το αναδυόμενο μενού επεξεργαστή παλέτας

Σχήμα 15.64. Το αναδυόμενο μενού επεξεργαστή παλέτας

Το αναδυόμενο μενού επεξεργαστή παλέτας

Το μενού επεξεργαστή παλέτας μπορεί να προσπελαστεί με δεξί κλικ στην εμφάνιση παλέτας στον επεξεργαστή παλέτας, ή επιλέγοντας την κορυφαία είσοδο από το μενού καρτέλας διαλόγου. Οι λειτουργίες σε αυτό μπορούν επίσης να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στον πάτο του διαλόγου επεξεργαστή παλέτας.

Επεξεργασία χρώματος

Η «Επεξεργασία χρώματος» εμφανίζει έναν επεξεργαστή χρώματος που επιτρέπει την τροποποίηση του χρώματος της επιλεγμένης εισόδου παλέτας. Εάν η παλέτα δεν είναι επεξεργάσιμη (δηλαδή, μια από αυτές που εγκαταστάθηκαν με το GIMP όταν εγκαταστάθηκε), τότε η είσοδος μενού θα είναι ανενεργή.

Νέο χρώμα από προσκήνιο· νέο χρώμα από παρασκήνιο

Αυτές οι εντολές δημιουργούν η καθεμιά μια νέα είσοδο παλέτας, χρησιμοποιώντας είτε το τρέχον χρώμα προσκηνίου του GIMP (όπως φαίνεται στη χρωματική περιοχή της εργαλειοθήκης), ή το τρέχον χρώμα παρασκηνίου.

Διαγραφή χρώματος

Η «Διαγραφή χρώματος» αφαιρεί την επιλεγμένη χρωματική είσοδο από την παλέτα. Εάν η παλέτα δεν είναι επεξεργάσιμη, τότε η είσοδος μενού θα είναι ανενεργή.

Σμίκρυνση

Η «Σμίκρυνση» μειώνει την κάθετη κλίμακα των εισόδων στην προβολή παλέτας.

Μεγέθυνση

Η «Μεγέθυνση» αυξάνει την κάθετη κλίμακα των εισόδων στην προβολή παλέτας.

Εστίαση όλων

Η «Εστίαση όλων» ρυθμίζει το κάθετο μέγεθος των εισόδων στην προβολή παλέτας, έτσι ώστε η συνολική παλέτα να ταιριάζει με την περιοχή εμφάνισης.

Επεξεργασία ενεργής παλέτας

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί (προεπιλογή), μπορείτε να επεξεργαστείτε μια άλλη παλέτα με κλικ σε αυτή στο διάλογο «Παλέτες».