2.2. Νέο…

Χρησιμοποιώντας τον διάλογο «Δημιουργία νέας εικόνας», μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κενή εικόνα και να ορίσετε τις ιδιότητες της. Αυτή η εικόνα εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο εικόνας. Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα περισσότερες από μια εικόνα στην οθόνη σας.

2.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

 • Μπορείτε να προσπελάσετε την εντολή στο μενού εικόνας μέσω: ΑρχείοΝέο…,

 • ή χρησιμοποιώντας την συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N.

2.2.2. Βασικές επιλογές

Σχήμα 16.4. Ο διάλογος «Δημιουργία νέας εικόνας»

Ο διάλογος «Δημιουργία νέας εικόνας»

Πρότυπο

Σχήμα 16.5. Ο διάλογος «Πρότυπο»

Ο διάλογος «Πρότυπο»

Αντί να εισάγετε όλες τις τιμές χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε μερικές προκαθορισμένες τιμές για την εικόνα σας από ένα μενού προτύπων, που αναπαριστά τύπους εικόνων που είναι κάπως κοινά χρήσιμες. Τα πρότυπα ορίζουν τιμές για το μέγεθος, την ανάλυση, τα σχόλια, κλ. Εάν υπάρχει ένα ιδιαίτερο σχήμα εικόνας που χρησιμοποιείτε συχνά και δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, χρησιμοποιώντας το διάλογο Πρότυπα.

Μέγεθος εικόνας

Εδώ ορίζετε το Πλάτος και Ύψος της νέας εικόνας. Οι προκαθορισμένες μονάδες είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική μονάδα εάν προτιμάτε, χρησιμοποιώντας το προσαρτημένο μενού. Εάν το κάνετε, σημειώστε ότι το μέγεθος του τελικού εικονοστοιχείου προσδιορίζεται από την ανάλυση X και Y (που μπορείτε να αλλάξετε στο Προχωρημένες ρυθμίσεις) και ορίζοντας «Κουκκίδα για κουκκίδα» στο μενού Προβολή.

Εάν καμιά εικόνα δεν είναι ανοιχτή, η εικόνα «Νέο» ανοίγει στο παράθυρο κενής εικόνας, με το προκαθορισμένο μέγεθος που προσδιορίσατε. Εάν ανοίξετε την εικόνα «Νέο», όταν μια άλλη είναι ανοιχτή (ή ήτανε), τότε ανοίγει σε ένα άλλο παράθυρο με το ίδιο μέγεθος όπως η πρώτη εικόνα.

[Σημείωση] Σημείωση

Να θυμόσαστε ότι κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας αποθηκεύεται στη μνήμη. Εάν δημιουργείτε μεγάλα αρχεία με υψηλή πυκνότητα εικονοστοιχείων, το GIMP θα χρειαστεί πολύ χρόνο και μνήμη για κάθε λειτουργία που εφαρμόζετε στην εικόνα.

Κουμπιά Κάθετο/Οριζόντιο

Υπάρχουν δύο κουμπιά που εναλλάσσουν μεταξύ κατάστασης κάθετου και οριζόντιου. Αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να ανταλλάσσουν τις τιμές πλάτους και ύψους. (Εάν το πλάτος και το ύψος είναι τα ίδια, αυτά τα κουμπιά δεν ενεργοποιούνται.) Εάν οι X και Y αναλύσεις δεν είναι οι ίδιες (που μπορείτε να ορίσετε στις προχωρημένες επιλογές), τότε αυτές οι τιμές είναι επίσης εναλλάξιμες. Στα δεξιά του διαλόγου, εμφανίζονται το μέγεθος της εικόνας, η ανάλυση της οθόνης και ο χρωματικός χώρος.

2.2.3. Προχωρημένες ρυθμίσεις

Σχήμα 16.6. Διάλογος νέας εικόνας (Προχωρημένες ρυθμίσεις)

Διάλογος νέας εικόνας (Προχωρημένες ρυθμίσεις)

Οι Προχωρημένες ρυθμίσεις ενδιαφέρουν συνήθως τους πιο προχωρημένους χρήστες του GIMP. Μπορείτε να εμφανίσετε αυτές τις επιλογές πατώντας στο μικρό τρίγωνο στην κάτω μεριά του παραθύρου διαλόγου.

Ανάλυση Χ και Υ

Οι τιμές στα πεδία Ανάλυση Χ και Ανάλυση Υ αφορούν κυρίως την εκτύπωση: δεν επηρεάζουν το μέγεθος της εικόνας σε εικονοστοιχεία, αλλά μπορεί να προσδιορίσουν το φυσικό της μέγεθος, όταν τυπώνονται. Οι τιμές ανάλυσης Χ και Υ μπορούν να προσδιορίσουν πώς μεταφράζονται τα εικονοστοιχεία σε άλλες μονάδες μέτρησης, όπως χιλιοστά ή ίντσες.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν θέλετε να εμφανίσετε την εικόνα στην οθόνη στις σωστές διαστάσεις, επιλέξτε ΠροβολήΚουκκίδα για κουκκίδα, ορίστε το συντελεστή εστίασης στο 100% για να δείτε την εικόνα στο πραγματικό της μέγεθος οθόνης. Η βαθμονόμηση του μεγέθους της οθόνης γίνεται κανονικά με την εγκατάσταση του GIMP, αλλά εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται στο σωστό μέγεθος, μπορεί να πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους οθόνης στο GIMP. Μπορείτε να το κάνετε στο διάλογο Προτιμήσεις.

Χρωματικός χώρος

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη νέα εικόνα σε διαφορετικές χρωματικές καταστάσεις, είτε ως RGB εικόνα, είτε ως εικόνα γκρι κλίμακας.

Χρώμα RGB

Η εικόνα δημιουργείται σε κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο χρωματικό σύστημα, που είναι αυτό που χρησιμοποιείται από την οθόνη σας.

Κλίμακα του γκρι

Η εικόνα δημιουργείται σε άσπρο και μαύρο, με ποικίλες αποχρώσεις του γκρι. Πέρα από τα καλλιτεχνικά σας ενδιαφέροντα, αυτός ο τύπος εικόνας μπορεί να είναι απαραίτητος για μερικά πρόσθετα. Το GIMP σας επιτρέπει να αλλάξετε μια RGB εικόνα σε γκρι κλίμακα, εάν το επιθυμείτε.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα από ευρετήριο απευθείας από αυτό το μενού, αλλά φυσικά μπορείτε πάντα να μετατρέψετε την εικόνα σε κατάσταση από ευρετήριο μετά τη δημιουργία της. Για να το κάνετε, χρησιμοποιήστε την εντολή ΕικόναΚατάστασηΑπό ευρετήριο.

Ακρίβεια

Ένα τεράστιο βήμα για το GIMP: υποστήριξη 16-32 δυαδιών ανά κανάλι είναι επιτέλους διαθέσιμη. Μπορείτε τώρα να δουλέψετε με πολύ περισσότερες πληροφορίες χρώματος και λεπτομέρεια στις εικόνες σας. Αυτή η υποστήριξη βασικά σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε υπερομαλές μεταπτώσεις χρώματος στην εικόνα σας. Η επόμενη βελτίωση θα είναι η επεξεργασία ακατέργαστων αρχείων (RAW) με το GIMP απευθείας αφού υπάρχει αρκετός χρωματικός χώρος για να επαναφέρετε όλες τις λεπτομέρειες που αποθηκεύονται σε ένα αρχείο RAW – όμως, αυτό δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.

Πέντε επιλογές είναι διαθέσιμες:

 • ακέραιος 8 δυαδικών ψηφίων

 • ακέραιος 16 δυαδικών ψηφίων

 • ακέραιος 32 δυαδικών ψηφίων

 • κινητή υποδιαστολή 16 δυαδικών ψηφίων

 • κινητή υποδιαστολή 32 δυαδικών ψηφίων

Η διαφορά μεταξύ ακεραίου και κινητής υποδιαστολής (στην περιοχή των γραφικών) είναι η εξής: Εάν έχετε μια εικόνα με ακρίβεια ακεραίου 16 δυαδικών ψηφίων (bit) ανά κανάλι, τότε έχετε 65.536 απόχρώσεις διαφορετικών κόκκινων, πράσινων και γαλάζιων χρωματικών τόνων – που όλες τους έχουν ίσα βήματα μεταξύ τους (ίση χρωματική απόσταση). Εάν έχετε κινητή υποδιαστολή, τότε δεν υπάρχουν βήματα ίσου πλάτους – και έτσι μπορείτε να κατανείμετε τις πιθανές τιμές χρώματος σε επιλεγμένες περιοχές. Παραδείγματος χάρη: εάν ξέρετε ότι έχετε μια πολύ σκούρα εικόνα με πολλές αποχρώσεις σκοτεινών κόκκινων χρωματικών τόνων, τότε μπορείτε να επωφεληθείτε από την κινητή υποδιαστολή επειδή μπορείτε να μειώσετε τη σημασία των πιο φωτεινών χρωματικών τόνων και να πάρετε την περισσότερη χρωματική λεπτομέρεια μόνων των πιο σκούρων κόκκινων.

Σχήμα 16.7. Παράδειγμα ακρίβειας

Παράδειγμα ακρίβειας

Η αριστερή εικόνα είναι 8 δυαδικών, η δεξιά είναι 32 δυαδικών. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα διαθέσιμα χρώματα μεταξύ των χρωματικών μεταπτώσεων στη δεξιά εικόνα.


Gamma

Here you can choose the channel encoding for your image. Choices are Perceptual gamma (sRGB) and Linear light. For 8-bit integer precision the default is Perceptual gamma, and for 32-bit floating point precision it is Linear light. For more information see which precision options should you choose.

Color manage this image

When enabled (this is the default and should usually be left alone unless you know what you are doing), the image is color managed. This means that everything you do in GIMP will base their operations on the chosen color profile (see below) of your image. See for more information also Enable Color Management.

Color profile

Here you can choose a color profile to be used for your image. The default is GIMP's standard color profile based on Color space, Precision, and Gamma. If you prefer to use a different color profile you can select an ICC color profile file from a location on your computer by choosing Select color profile from disk....

Γέμισμα με

Εδώ, ορίζετε το χρώμα παρασκηνίου που χρησιμοποιείται για τη νέα εικόνα. Είναι φυσικά δυνατό να αλλάξετε το παρασκήνιο μιας εικόνας αργότερα, επίσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για να το κάνετε στο διάλογο στρώσης.

Υπάρχουν πολλές επιλογές:

 • Γέμισμα της εικόνας με το τρέχον Χρώμα προσκηνίου, που φαίνεται στην εργαλειοθήκη.

  Σημειώστε ότι μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα προσκηνίου ενώ το παράθυρο διαλόγου «Νέα εικόνα» είναι ανοιχτό.

 • Γέμισμα της εικόνας με το τρέχον Χρώμα παρασκηνίου, που φαίνεται στην εργαλειοθήκη. (Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα παρασκηνίου επίσης, ενώ διαλογικό παράθυρο είναι ανοιχτό.)

 • Γέμισμα της εικόνας με Λευκό.

 • Γέμισμα της εικόνας με Διαφάνεια. Εάν διαλέξετε αυτήν την επιλογή, η εικόνα δημιουργείται με ένα κανάλι άλφα και το παρασκήνιο είναι διαφανές. Τα διαφανή μέρη της εικόνας τότε εμφανίζονται με ένα μοτίβο σκακιέρας, για να δείξουν τη διαφάνεια.

 • Fill the image with a Pattern. If you choose this option, the image is filled with the currently active pattern (which you can change while this dialog is open).

Σχόλιο

Μπορείτε να γράψετε ένα περιγραφικό σχόλιο εδώ. Το κείμενο επισυνάπτεται στην εικόνα ως παράσιτο και αποθηκεύεται με την εικόνα με μερικές μορφές αρχείων (PNG, JPEG, GIF).

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε αυτό το σχόλιο στο διάλογο Ιδιότητες εικόνας.