2.2. Νέο…

Χρησιμοποιώντας τον διάλογο «Δημιουργία νέας εικόνας», μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κενή εικόνα και να ορίσετε τις ιδιότητες της. Αυτή η εικόνα εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο εικόνας. Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα περισσότερες από μια εικόνα στην οθόνη σας.

2.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

 • Μπορείτε να προσπελάσετε την εντολή στο μενού εικόνας μέσω: ΑρχείοΝέο…,

 • ή χρησιμοποιώντας την συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N.

2.2.2. Βασικές επιλογές

Σχήμα 16.4. Ο διάλογος «Δημιουργία νέας εικόνας»

Ο διάλογος «Δημιουργία νέας εικόνας»

Πρότυπο

Σχήμα 16.5. Ο διάλογος «Πρότυπο»

Ο διάλογος «Πρότυπο»

Αντί να εισάγετε όλες τις τιμές χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε μερικές προκαθορισμένες τιμές για την εικόνα σας από ένα μενού προτύπων, που αναπαριστά τύπους εικόνων που είναι κάπως κοινά χρήσιμες. Τα πρότυπα ορίζουν τιμές για το μέγεθος, την ανάλυση, τα σχόλια, κλ. Εάν υπάρχει ένα ιδιαίτερο σχήμα εικόνας που χρησιμοποιείτε συχνά και δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, χρησιμοποιώντας το διάλογο Πρότυπα.

Μέγεθος εικόνας

Εδώ ορίζετε το Πλάτος και Ύψος της νέας εικόνας. Οι προκαθορισμένες μονάδες είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική μονάδα εάν προτιμάτε, χρησιμοποιώντας το προσαρτημένο μενού. Εάν το κάνετε, σημειώστε ότι το μέγεθος του τελικού εικονοστοιχείου προσδιορίζεται από την ανάλυση X και Y (που μπορείτε να αλλάξετε στο Προχωρημένες ρυθμίσεις) και ορίζοντας «Κουκκίδα για κουκκίδα» στο μενού Προβολή.

Εάν καμιά εικόνα δεν είναι ανοιχτή, η εικόνα «Νέο» ανοίγει στο παράθυρο κενής εικόνας, με το προκαθορισμένο μέγεθος που προσδιορίσατε. Εάν ανοίξετε την εικόνα «Νέο», όταν μια άλλη είναι ανοιχτή (ή ήτανε), τότε ανοίγει σε ένα άλλο παράθυρο με το ίδιο μέγεθος όπως η πρώτη εικόνα.

[Σημείωση] Σημείωση

Να θυμόσαστε ότι κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας αποθηκεύεται στη μνήμη. Εάν δημιουργείτε μεγάλα αρχεία με υψηλή πυκνότητα εικονοστοιχείων, το GIMP θα χρειαστεί πολύ χρόνο και μνήμη για κάθε λειτουργία που εφαρμόζετε στην εικόνα.

Κουμπιά Κάθετο/Οριζόντιο

Υπάρχουν δύο κουμπιά που εναλλάσσουν μεταξύ κατάστασης κάθετου και οριζόντιου. Αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να ανταλλάσσουν τις τιμές πλάτους και ύψους. (Εάν το πλάτος και το ύψος είναι τα ίδια, αυτά τα κουμπιά δεν ενεργοποιούνται.) Εάν οι X και Y αναλύσεις δεν είναι οι ίδιες (που μπορείτε να ορίσετε στις προχωρημένες επιλογές), τότε αυτές οι τιμές είναι επίσης εναλλάξιμες. Στα δεξιά του διαλόγου, εμφανίζονται το μέγεθος της εικόνας, η ανάλυση της οθόνης και ο χρωματικός χώρος.

2.2.3. Προχωρημένες ρυθμίσεις

Σχήμα 16.6. Διάλογος νέας εικόνας (Προχωρημένες ρυθμίσεις)

Διάλογος νέας εικόνας (Προχωρημένες ρυθμίσεις)

Οι Προχωρημένες ρυθμίσεις ενδιαφέρουν συνήθως τους πιο προχωρημένους χρήστες του GIMP. Μπορείτε να εμφανίσετε αυτές τις επιλογές πατώντας στο μικρό τρίγωνο στην κάτω μεριά του παραθύρου διαλόγου.

Ανάλυση Χ και Υ

Οι τιμές στα πεδία Ανάλυση Χ και Ανάλυση Υ αφορούν κυρίως την εκτύπωση: δεν επηρεάζουν το μέγεθος της εικόνας σε εικονοστοιχεία, αλλά μπορεί να προσδιορίσουν το φυσικό της μέγεθος, όταν τυπώνονται. Οι τιμές ανάλυσης Χ και Υ μπορούν να προσδιορίσουν πώς μεταφράζονται τα εικονοστοιχεία σε άλλες μονάδες μέτρησης, όπως χιλιοστά ή ίντσες.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

If you want to display the image on the screen at the correct dimensions, select ViewDot for Dot Set the zoom factor to 100% to see the image at its true screen size. The calibration of the screen size is normally done when GIMP is installed, but if the image does not display at the correct size, you may have to adjust the screen parameters in the GIMP. You can do this in the Preferences dialog.

Colorspace

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη νέα εικόνα σε διαφορετικές χρωματικές καταστάσεις, είτε ως RGB εικόνα, είτε ως εικόνα γκρι κλίμακας.

Χρώμα RGB

Η εικόνα δημιουργείται σε κόκκινο, πράσινο, γαλάζιο χρωματικό σύστημα, που είναι αυτό που χρησιμοποιείται από την οθόνη σας.

Κλίμακα του γκρι

The image is created in black and white, with various shades of gray. Aside from your artistic interests, this type of image may be necessary for some plug-ins. Nevertheless, the GIMP allows you to change an RGB image into grayscale, if you would like.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα από ευρετήριο απευθείας από αυτό το μενού, αλλά φυσικά μπορείτε πάντα να μετατρέψετε την εικόνα σε κατάσταση από ευρετήριο μετά τη δημιουργία της. Για να το κάνετε, χρησιμοποιήστε την εντολή ΕικόναΚατάστασηΑπό ευρετήριο.

Ακρίβεια

Ένα τεράστιο βήμα για το GIMP: υποστήριξη 16-32 δυαδιών ανά κανάλι είναι επιτέλους διαθέσιμη. Μπορείτε τώρα να δουλέψετε με πολύ περισσότερες πληροφορίες χρώματος και λεπτομέρεια στις εικόνες σας. Αυτή η υποστήριξη βασικά σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε υπερομαλές μεταπτώσεις χρώματος στην εικόνα σας. Η επόμενη βελτίωση θα είναι η επεξεργασία ακατέργαστων αρχείων (RAW) με το GIMP απευθείας αφού υπάρχει αρκετός χρωματικός χώρος για να επαναφέρετε όλες τις λεπτομέρειες που αποθηκεύονται σε ένα αρχείο RAW – όμως, αυτό δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.

Πέντε επιλογές είναι διαθέσιμες:

 • ακέραιος 8 δυαδικών ψηφίων

 • ακέραιος 16 δυαδικών ψηφίων

 • ακέραιος 32 δυαδικών ψηφίων

 • κινητή υποδιαστολή 16 δυαδικών ψηφίων

 • κινητή υποδιαστολή 32 δυαδικών ψηφίων

Η διαφορά μεταξύ ακεραίου και κινητής υποδιαστολής (στην περιοχή των γραφικών) είναι η εξής: Εάν έχετε μια εικόνα με ακρίβεια ακεραίου 16 δυαδικών ψηφίων (bit) ανά κανάλι, τότε έχετε 65.536 απόχρώσεις διαφορετικών κόκκινων, πράσινων και γαλάζιων χρωματικών τόνων – που όλες τους έχουν ίσα βήματα μεταξύ τους (ίση χρωματική απόσταση). Εάν έχετε κινητή υποδιαστολή, τότε δεν υπάρχουν βήματα ίσου πλάτους – και έτσι μπορείτε να κατανείμετε τις πιθανές τιμές χρώματος σε επιλεγμένες περιοχές. Παραδείγματος χάρη: εάν ξέρετε ότι έχετε μια πολύ σκούρα εικόνα με πολλές αποχρώσεις σκοτεινών κόκκινων χρωματικών τόνων, τότε μπορείτε να επωφεληθείτε από την κινητή υποδιαστολή επειδή μπορείτε να μειώσετε τη σημασία των πιο φωτεινών χρωματικών τόνων και να πάρετε την περισσότερη χρωματική λεπτομέρεια μόνων των πιο σκούρων κόκκινων.

Σχήμα 16.7. Παράδειγμα ακρίβειας

Παράδειγμα ακρίβειας

Η αριστερή εικόνα είναι 8 δυαδικών, η δεξιά είναι 32 δυαδικών. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα διαθέσιμα χρώματα μεταξύ των χρωματικών μεταπτώσεων στη δεξιά εικόνα.


Γάμμα

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την κωδικοποίηση καναλιού για την εικόνα σας. Οι επιλογές είναι Αντιληπτικό γάμμα (sRGB) και Γραμμικό φως. Για ακρίβεια ακέραιου αριθμού 8 bit η προεπιλογή είναι Αντιληπτικό γάμμα και για ακρίβεια κινητής υποδιαστολής 32 bit είναι Γραμμικό φως. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ποιες επιλογές ακριβείας πρέπει να επιλέξετε.

Διαχείριση χρώματος αυτής της εικόνας

Όταν είναι ενεργοποιημένη (αυτή είναι η προεπιλογή και συνήθως θα πρέπει να την αφήνετε, εκτός εάν ξέρετε τι κάνετε), η εικόνα ελέγχεται χρωματικά. Αυτό σημαίνει ότι όλα όσα κάνετε στο GIMP θα βασίζουν τις λειτουργίες τους στην επιλεγμένη κατατομή (προφίλ) χρώματος (δείτε παρακάτω) της εικόνας σας. Δείτε επίσης για περισσότερες πληροφορίες Ενεργοποίηση διαχείρισης χρωμάτων.

Χρωματική κατατομή (προφίλ)

Here you can choose a color profile to be used for your image. The default is GIMP's standard color profile based on Color space, Precision, and Gamma. If you prefer to use a different color profile you can select an ICC color profile file from a location on your computer by choosing Select color profile from disk....

Γέμισμα με

Εδώ, ορίζετε το χρώμα παρασκηνίου που χρησιμοποιείται για τη νέα εικόνα. Είναι φυσικά δυνατό να αλλάξετε το παρασκήνιο μιας εικόνας αργότερα, επίσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για να το κάνετε στο διάλογο στρώσης.

Υπάρχουν πολλές επιλογές:

 • Γέμισμα της εικόνας με το τρέχον Χρώμα προσκηνίου, που φαίνεται στην εργαλειοθήκη.

  Σημειώστε ότι μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα προσκηνίου ενώ το παράθυρο διαλόγου «Νέα εικόνα» είναι ανοιχτό.

 • Γέμισμα της εικόνας με το τρέχον Χρώμα παρασκηνίου, που φαίνεται στην εργαλειοθήκη. (Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα παρασκηνίου επίσης, ενώ διαλογικό παράθυρο είναι ανοιχτό.)

 • Γέμισμα της εικόνας με Λευκό.

 • Γέμισμα της εικόνας με Διαφάνεια. Εάν διαλέξετε αυτήν την επιλογή, η εικόνα δημιουργείται με ένα κανάλι άλφα και το παρασκήνιο είναι διαφανές. Τα διαφανή μέρη της εικόνας τότε εμφανίζονται με ένα μοτίβο σκακιέρας, για να δείξουν τη διαφάνεια.

 • Συμπληρώστε την εικόνα με ένα Μοτίβο. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, η εικόνα γεμίζει με το ενεργό μοτίβο (το οποίο μπορείτε να αλλάξετε όσο είναι ανοιχτό αυτό το παράθυρο διαλόγου).

Σχόλιο

Μπορείτε να γράψετε ένα περιγραφικό σχόλιο εδώ. Το κείμενο επισυνάπτεται στην εικόνα ως παράσιτο και αποθηκεύεται με την εικόνα με μερικές μορφές αρχείων (PNG, JPEG, GIF).

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε αυτό το σχόλιο στο διάλογο Ιδιότητες εικόνας.