6.6. Εφέ φωτισμού

6.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.122. Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου φωτισμού

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου φωτισμού

Αρχική εικόνα

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου φωτισμού

Εφαρμογή φίλτρου «εφέ φωτισμού»


Αυτό το φίλτρο προσομοιάζει το αποτέλεσμα που παίρνετε όταν φωτίζετε έναν τοίχο με φωτιστικό. Δεν παράγει πίπτουσες σκιές και φυσικά, δεν αποκαλύπτει οποιεσδήποτε νέες λεπτομέρειες σε σκοτεινές ζώνες.

6.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΦως και σκιάΕφέ φωτισμού….

6.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.123. Επιλογές φίλτρου «φωτισμού»

Επιλογές φίλτρου «φωτισμού»

Προεπισκόπηση

Όταν σημειωθεί το διαδραστικό, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά σε προεπισκόπηση χωρίς τροποποίηση της εικόνας μέχρι να πατήσετε το κουμπί εντάξει.

Εάν το διαδραστικό δεν σημειωθεί, οι αλλαγές εμφανίζονται σε προεπισκόπηση μόνο με κλικ στο κουμπί ενημέρωση. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη με ένα αργό υπολογιστή.

Οποιεσδήποτε άλλες επιλογές οργανώνονται σε καρτέλες:

6.6.3.1. Γενικές επιλογές

Σχήμα 17.124. Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (γενικές επιλογές)

Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (γενικές επιλογές)

Διαφανές παρασκήνιο

Κάνει την εικόνα προορισμού διαφανή όταν το ύψος χάρτη αναγλύφου είναι μηδέν (το ύψος είναι μηδέν σε μαύρες περιοχές της εικόνας χάρτη αναγλύφου).

Δημιουργία νέας εικόνας

Δημιουργεί μια νέα εικόνα όταν εφαρμόζεται το φίλτρο.

Προεπισκόπηση υψηλής ποιότητας

Για γρήγορη κεντρική μονάδα επεξεργασίας...

Απόσταση

Μπορείτε να ορίσετε την απόσταση της πηγής φωτός από το κέντρο της εικόνας με αυτό τον ολισθητή. Το εύρος των τιμών είναι από 0,0 μέχρι 2,0.

6.6.3.2. Ρυθμίσεις φωτός

Σχήμα 17.125. Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (ρυθμίσεις φωτός)

Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (ρυθμίσεις φωτός)

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους φωτός. Με φως1 ... φως6 μπορείτε να δημιουργήσετε έξι πηγές φωτός και να δουλέψετε σε καθεμιά τους ξεχωριστά.

Τύπος

Το φίλτρο παρέχει πολλούς τύπους φωτός σε μια πτυσσόμενη λίστα:

Σημείο

Εμφανίζει ένα γαλάζιο σημείο στο κέντρο της προεπισκόπησης. Μπορείτε με κλικ και σύρσιμο του να μετακινήσετε το φως γύρω από την προεπισκόπηση.

Κατευθυντικό

Το γαλάζιο σημείο συνδέεται για προεπισκόπηση κέντρου με μια γραμμή που δείχνει την κατεύθυνση του φωτός.

Κανένα

Αυτό διαγράφει την πηγή φωτός (το φως ίσως επιμείνει...).

Χρώμα

Με κλικ στο χρωματολόγιο, εμφανίζεται ένας διάλογος όπου μπορείτε να διαλέξετε το χρώμα της πηγής φωτός.

Ένταση

Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε την ένταση φωτός.

Θέση

Καθορίζει τη θέση του σημείου φωτός σύμφωνα με τις τρεις συντεταγμένες: συντεταγμένη Χ για οριζόντια θέση, Υ για κάθετη θέση, Ζ για απόσταση πηγής (το φως σκοτεινιάζει όταν η απόσταση αυξάνει). Οι τιμές είναι από -1 μέχρι +1.

Κατεύθυνση

Αυτή η επιλογή επιτρέπει τον καθορισμό της κατεύθυνσης του φωτός στις τρεις της συντεταγμένες Χ, Υ και Ζ.

Απομόνωση

Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να αποφασίσετε εάν όλες οι πηγές φωτός πρέπει να εμφανίζονται στην προεπισκόπηση, ή μόνο ή πηγή στην οποία δουλεύετε.

Προκαθορισμός φωτισμού

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας με την αποθήκευση και να τις πάρετε πίσω αργότερα με το άνοιγμα.

6.6.3.3. Ιδιότητες υλικού

Σχήμα 17.126. Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (ιδιότητες υλικού)

Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (ιδιότητες υλικού)

Αυτές οι επιλογές, δεν αφορούν αυτό καθεαυτό το φως, αλλά το ανακλώμενο φως από τα αντικείμενα.

Μικρές σφαίρες και στα δύο άκρα των πλαισίων εισόδου, αντιπροσωπεύουν την ενέργεια κάθε επιλογής, από το ελάχιστο της (στα αριστερά) μέχρι το μέγιστο της (στα δεξιά). Οι αναδυόμενες βοήθειες είναι πιο χρήσιμες.

Πυράκτωση

Με αυτές τις επιλογές, μπορείτε να ορίσετε την ποσότητα του αρχικού χρώματος που θα εμφανιστεί όταν δεν πέφτει κανένα άμεσο φως.

Λαμπερό

Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε την ένταση του αρχικού χρώματος όταν χτυπιέται άμεσα από μια πηγή φωτός.

Φωτεινό

Αυτή η επιλογή ελέγχει την ένταση του τονισμού.

Γυαλισμένο

Με αυτήν την επιλογή, υψηλότερες τιμές κάνουν τον τονισμό πιο εστιασμένο.

Μεταλλικό

Με αυτήν την επιλογή σημειωμένη, οι επιφάνειες φαίνονται μεταλλικές.

6.6.3.4. Χάρτης ανάγλυφου

Σχήμα 17.127. Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (ανάγλυφος χάρτης)

Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (ανάγλυφος χάρτης)

Με αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές φίλτρου που δίνουν ανάγλυφο στην εικόνα. Δείτε Χάρτης βάθους .

Ενεργοποίηση χάρτη ανάγλυφου

Με αυτήν την επιλογή, φωτεινά μέρη της εικόνας θα εμφανίζονται ανυψωμένα και σκοτεινά μέρη θα εμφανίζονται βυθισμένα. Η όψη εξαρτάται από την θέση της πηγής φωτός.

Εικόνα χάρτη ανάγλυφου

Πρέπει να διαλέξετε εκεί την γκρίζα κλίμακα της εικόνας που θα δράσει ως χάρτης ανάγλυφου. Δείτε το πρόσθετο Χάρτης ανάγλυφου για πρόσθετες επεξηγήσεις.

Καμπύλη

Αυτή η επιλογή ορίζει τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί όταν εφαρμόζεται ο χάρτης ανάγλυφου· δηλαδή, το ύψος ανάγλυφου είναι μια συνάρτηση της καθορισμένης καμπύλης. Τέσσερις τύποι καμπύλης διατίθενται: γραμμική, λογαριθμική, ημιτονοειδής και σφαιρική.

Μέγιστο ύψος

Αυτό είναι το μέγιστο ύψος των ανάγλυφων.

6.6.3.5. Χάρτης περιβάλλοντος

Σχήμα 17.128. Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (περιβαλλοντικός χάρτης)

Επιλογές φίλτρου «φωτισμού» (περιβαλλοντικός χάρτης)

Ενεργοποίηση περιβαλλοντικού χάρτη

Εάν σημειώσετε αυτό το πλαίσιο, η επόμενη επιλογή είναι διαθέσιμη:

Περιβαλλοντική εικόνα

Πρέπει να διαλέξετε εκεί μια εικόνα RGB, παρούσα στην οθόνη σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι για να δουλέψετε αυτήν την επιλογή πρέπει να φορτώσετε μια άλλη εικόνα με το GIMPπριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Ένα παράδειγμα μπορεί να βρεθεί στο [BUDIG01].