13. Προρρυθμίσεις

Εάν χρησιμοποιείτε συχνά εργαλεία με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι προεπιλογές είναι για εσάς. Οι προεπιλογές είναι αποθηκευμένες ρυθμίσεις για ένα εργαλείο που μπορείτε εύκολα να επαναφέρετε όταν χρειάζεται. Μπορείτε να δώσετε σε κάθε προεπιλογή το δικό της όνομα για να διευκολύνετε την επιλογή της προεπιλογής που χρειάζεστε.

Τέσσερα πλήκτρα στο κάτω μέρος όλων των διαλόγων επιλογών εργαλείων σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε, να επαναφέρετε, να διαγράψετε ή να ξαναρυθμίσετε τις προεπιλογές.

Μια επισκόπηση όλων των προεπιλογών εργαλείων είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο διαλόγου Προεπιλογές εργαλείων. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε και να ενημερώσετε μεμονωμένες προεπιλογές.