13. Προρρυθμίσεις

Εάν χρησιμοποιείται συχνά εργαλεία με ειδικές ρυθμίσεις, οι προρρυθμίσεις είναι για σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις και να τις ανακτήσετε όταν θέλετε.

Τα εργαλεία ζωγραφικής, που είναι κανονικά στην εργαλειοθήκη, έχουν ένα προκαθορισμένο σύστημα που έχει βελτιωθεί πολύ με το GIMP-2.8. Τα εργαλεία χρώματος (εκτός από αφίσα και αποκορεσμό), που δεν είναι κανονικά στην εργαλειοθήκη, έχουν το δικό τους προκαθορισμένο σύστημα.

Τέσσερα κουμπιά στον πυθμένα όλων των διαλόγων επιλογών εργαλείων επιτρέπουν την αποθήκευση, επαναφορά, διαγραφή ή νέα ρύθμιση προρρυθμίσεων.

Οι προρρυθμίσεις των εργαλείων ζωγραφικής περιγράφονται στο Τμήμα 5.1, «Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων».