6.32. Αφαίρεση όλων των οδηγών

Η εντολή Αφαίρεση όλων των οδηγών αφαιρεί όλους τους οδηγούς από την εικόνα. Πάτημα και σύρσιμο ενός ή δύο οδηγών στον χάρακα είναι ένας πιο γρήγορος τρόπος να τους αφαιρέσετε. Αυτή η εντολή είναι χρήσιμη εάν έχετε τοποθετήσει πολλούς οδηγούς.

6.32.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΟδηγοίΑφαίρεση όλων των οδηγών.