5.4. Μετασχηματισμός μονοπατιών

Κάθε εργαλείο μετασχηματισμού (περιστροφή, αυξομείωση μεγέθους, προοπτική κλ.) μπορεί να οριστεί να επιδράσει σε στρώση, επιλογή ή μονοπάτι. Επιλέξτε το αντίστοιχο εργαλείο μετασχηματισμού στην εργαλειοθήκη, έπειτα στρώση, επιλογή ή μονοπάτι από την επιλογή «Μετασχηματισμός:» από το διάλογο επιλογές εργαλείων. Αυτό σας δίνει ένα ισχυρό σύνολο μεθόδων για αλλαγή σχημάτων των μονοπατιών χωρίς να επηρεάζετε άλλα στοιχεία της εικόνας.

Από προεπιλογή ένα εργαλείο μετασχηματισμού, όταν ορίζεται να επιδράσει σε μονοπάτια, ενεργεί σε ένα μόνο μονοπάτι: στο ενεργό μονοπάτι για την εικόνα, που φαίνεται τονισμένη στον διάλογο μονοπατιών. Μπορείτε να κάνετε έναν μετασχηματισμό που επηρεάζει περισσότερα από ένα μονοπάτια και ίσως και άλλα πράγματα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «Κλείδωμα μετασχηματισμού» στον διάλογο μονοπατιών. Όχι μόνο μονοπάτια, αλλά και στρώσεις και κανάλια μπορούν να κλειδωθούν στον μετασχηματισμό. Εάν μετασχηματίζετε ένα στοιχείο που είναι κλειδωμένο στον μετασχηματισμό, όλα τα άλλα θα μετασχηματιστούν κατά τον ίδιο τρόπο. Π.χ. εάν θέλετε να κλιμακώσετε μια στρώση και ένα μονοπάτι με το ίδιο ποσοστό, πατήστε τα πλήκτρα κλειδώματος μετασχηματισμού έτσι ώστε τα εικονίδια «αλυσίδας» να εμφανιστούν δίπλα στη στρώση στο διάλογο στρώσεων και στο μονοπάτι στο διάλογο μονοπατιών· έπειτα χρησιμοποιείστε το εργαλείο κλιμάκωσης είτε στη στρώση είτε στο μονοπάτι και το άλλο θα ακολουθήσει αυτόματα.