5.4. Μετασχηματισμός μονοπατιών

Κάθε εργαλείο μετασχηματισμού (περιστροφή, αυξομείωση μεγέθους, προοπτική κλ.) μπορεί να οριστεί να επιδράσει σε στρώση, επιλογή ή μονοπάτι. Επιλέξτε το αντίστοιχο εργαλείο μετασχηματισμού στην εργαλειοθήκη, έπειτα στρώση, επιλογή ή μονοπάτι από την επιλογή «Μετασχηματισμός:» από το διάλογο επιλογές εργαλείων. Αυτό σας δίνει ένα ισχυρό σύνολο μεθόδων για αλλαγή σχημάτων των μονοπατιών χωρίς να επηρεάζετε άλλα στοιχεία της εικόνας.

Από προεπιλογή το εργαλείο μετασχηματισμού, όταν ορίζεται να επιδράσει σε μονοπάτια, ενεργεί σε ένα μόνο μονοπάτι: στο ενεργό μονοπάτι για την εικόνα, που φαίνεται τονισμένη στο διάλογο μονοπατιών. Μπορείτε να κάνετε έναν μετασχηματισμό που επηρεάζει περισσότερα από ένα μονοπάτια και ίσως και άλλα πράγματα, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «κλείδωμα μετασχηματισμού» στον διάλογο μονοπατιών. Όχι μόνο μονοπάτια, αλλά και στρώσεις και κανάλια μπορούν να κλειδωθούν στο μετασχηματισμό. Εάν μετασχηματίζετε ένα στοιχείο που είναι κλειδωμένο στο μετασχηματισμό, όλα τα άλλα θα μετασχηματιστούν κατά τον ίδιο τρόπο. Π.χ. εάν θέλετε να κλιμακώσετε μια στρώση και ένα μονοπάτι με το ίδιο ποσοστό, πατήστε τα κουμπιά κλειδώματος μετασχηματισμού έτσι ώστε τα εικονίδια «αλυσίδας» να εμφανιστούν δίπλα στη στρώση στο διάλογο στρώσεων και το μονοπάτι στο διάλογο μονοπατιών· έπειτα χρησιμοποιείστε το εργαλείο αυξομείωσης μεγέθους είτε στη στρώση είτε στο μονοπάτι και το άλλο θα ακολουθήσει αυτόματα.