11. Το μενού «Παράθυρα»

Αυτό το μενού επιτρέπει τη διαχείριση των διαλόγων παραθύρων του GIMP:

Το όνομα μενού «παράθυρα» δεν είναι καλά προσαρμοσμένο στη νέα κατάσταση μοναδικού παραθύρου. Παρόλα αυτά, οι λειτουργίες του αφορούν πολλαπλές και μοναδικές καταστάσεις. Οι εμφανίσεις του ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την παρουσία ή απουσία εικόνων και προσαρτήσεων:

Σχήμα 16.259. Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Με ανοιχτές εικόνες

Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Με ανοιχτές εικόνες


  1. πρόσφατα κλεισμένες προσαρτήσεις: αυτή η εντολή ανοίγει τη λίστα των προσαρτήσεων που κλείσατε πρόσφατα. Μπορείτε να τις ξανανοίξετε πατώντας το όνομα τους. Παρακαλώ, σημειώστε ότι τα απομονωμένα παράθυρα δεν επηρεάζονται.

    Για περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρτήσεις, παρακαλώ δείτε Διάλογοι και προσαρτήσεις.

  2. προσαρτήσιμοι διάλογοι: αυτή η εντολή ανοίγει τη λίστα των προσαρτήσιμων διαλόγων. Παρακαλώ δείτε Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση».

  3. εργαλειοθήκη: πατώντας αυτήν την εντολή ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Ctrl+B, ανυψώνεται η εργαλειοθήκη συνήθως μαζί με την προσάρτηση επιλογών εργαλείων.

  4. Η λίστα των ανοικτών παραθύρων εικόνας: πατώντας το όνομα μιας εικόνας, ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Alt+αριθμός της εικόνας, κάνει την εικόνα ενεργή.

  5. Η λίστα των ανοικτών προσαρτήσεων: σε αυτή τη λίστα, οι προσαρτήσεις ονομάζονται με το όνομα του ενεργού διαλόγου σε αυτήν την προσάρτηση. Πατώντας στο όνομα μιας προσάρτησης ανυψώνεται αυτή η προσάρτηση.

  6. απόκρυψη προσαρτήσεων (στηλοθέτης): αυτή η εντολή κρύβει όλες τις προσαρτήσεις (συνήθως στα αριστερά και δεξιά της εικόνας), αφήνοντας το παράθυρο εικόνας μόνο του. Η κατάσταση της εντολής κρατιέται αφήνοντας το GIMP· έπειτα, το GIMP ξεκινά χωρίς καμία προσάρτηση σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, αλλά όχι σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου, αν και η επιλογή είναι σημειωμένη!

  7. κατάσταση μοναδικού παραθύρου: όταν ενεργοποιηθεί, το GIMP είναι σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου. Παρακαλώ δείτε Κατάσταση μοναδικού παραθύρου.