11. Το μενού «Παράθυρα»

Αυτό το μενού επιτρέπει τη διαχείριση των διαλόγων παραθύρων του GIMP:

Το όνομα μενού «παράθυρα» δεν είναι καλά προσαρμοσμένο στη νέα κατάσταση μοναδικού παραθύρου. Παρόλα αυτά, οι λειτουργίες του αφορούν πολλαπλές και μοναδικές καταστάσεις. Οι εμφανίσεις του ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την παρουσία ή απουσία εικόνων και προσαρτήσεων:

Σχήμα 16.272. Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Με ανοιχτές εικόνες

Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Με ανοιχτές εικόνες


 1. πρόσφατα κλεισμένες προσαρτήσεις: αυτή η εντολή ανοίγει τη λίστα των προσαρτήσεων που κλείσατε πρόσφατα. Μπορείτε να τις ξανανοίξετε πατώντας το όνομα τους. Παρακαλώ, σημειώστε ότι τα απομονωμένα παράθυρα δεν επηρεάζονται.

  Για περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρτήσεις, παρακαλώ δείτε Διάλογοι και προσαρτήσεις.

 2. προσαρτήσιμοι διάλογοι: αυτή η εντολή ανοίγει τη λίστα των προσαρτήσιμων διαλόγων. Παρακαλώ δείτε Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση».

 3. Εργαλειοθήκη: πατώντας σε αυτήν την εντολή ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Ctrl+B, ανυψώνει την εργαλειοθήκη συνήθως μαζί με τις επιλογές εργαλείων της προσάρτησης. Σημειώστε ότι στη λειτουργία ενός παραθύρου αυτό συνήθως δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, καθώς η εργαλειοθήκη είναι μέρος του κυρίως παραθύρου.

 4. Η λίστα των ανοικτών παραθύρων εικόνας: πατώντας το όνομα μιας εικόνας, ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Alt+αριθμός της εικόνας, κάνει την εικόνα ενεργή.

 5. Ο κατάλογος των ανοικτών προσαρτήσεων: σε αυτόν τον κατάλογο, οι προσαρτήσεις ονομάζονται με το όνομα του ενεργού διαλόγου σε αυτήν την προσάρτηση. Πατώντας στο όνομα μιας προσάρτησης ανυψώνεται αυτή η προσάρτηση. Σημειώστε ότι στη λειτουργία ενός παραθύρου θα εμφανίζονται εδώ μόνο οι προσαρτήσεις που δεν αποτελούν μέρος του κυρίως παραθύρου.

 6. Απόκρυψη προσαρτήσεων (Tab): αυτή η εντολή αποκρύπτει όλες τις προσαρτήσεις (συνήθως στα αριστερά και δεξιά της εικόνας), αφήνοντας μόνο το παράθυρο της εικόνας. Η κατάσταση της εντολής διατηρείται κατά την έξοδο από το GIMP και θα είναι στην ίδια κατάσταση όταν ξεκινήσει το GIMP.

 7. Show Tabs: in single-window mode this command changes whether or not to show the tabs with all opened images. By default the tab bar is shown, but you can hide it if you don't need it and want to use the extra screen space. In multi-window mode this command is disabled.

 8. Tabs Position: In single-window mode you can use this command to choose the position of the tab bar that shows the loaded images. By default the tab bar is located at the Top, but you can change this to show it at the Bottom, Left, or Right. In multi-window mode this command is disabled.

 9. κατάσταση μοναδικού παραθύρου: όταν ενεργοποιηθεί, το GIMP είναι σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου. Παρακαλώ δείτε Κατάσταση μοναδικού παραθύρου.