2.4. Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης

Η ομάδα «Αντίθεση» περιέχει καταστάσεις στρώσης που ενισχύουν την αντίθεση.

Επικάλυψη

Σχήμα 8.25. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Επικάλυψη»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Επικάλυψη»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Επικάλυψη».


Η κατάσταση Επικάλυψης πολλαπλασιάζει την ανώτερη στρώση με δύο φορές την κατώτερη στρώση όταν η τιμή της συνιστώσας της κατώτερης στρώσης είναι μικρότερη από 0,5. Όταν η τιμή της συνιστώσας είναι μεγαλύτερη ή ίση με 0,5, αντιστρέφει τις συνιστώσες της κατώτερης και της ανώτερης στρώσης, πολλαπλασιάζει αυτές τις τιμές, στη συνέχεια πολλαπλασιάζει με 2,0 και στη συνέχεια αντιστρέφει το αποτέλεσμα. Σκουραίνει την εικόνα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο με την κατάσταση «Πολλαπλασιασμού».

Ήπιο φως

Σχήμα 8.26. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Ήπιο φως».


Το Ήπιο φως δεν έχει καμία σχέση με το «Σκληρό φως», εκτός από το όνομα, αλλά τείνει να κάνει τις άκρες πιο μαλακές και τα χρώματα όχι τόσο φωτεινά. Είναι παρόμοιο με την κατάσταση «Επικάλυψης». Το Ήπιο φως έχει έναν πιο περίπλοκο τύπο. Χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της κατάστασης Πολλαπλασιασμός, στη συνέχεια το πολλαπλασιάζει με το αντίστροφο της χαμηλότερης στρώσης, έπειτα προσθέτει σε αυτό τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος της κατάστασης Οθόνη με τη χαμηλότερη στρώση.

Σκληρό φως

Σχήμα 8.27. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως»

Η επάνω στρώση σε 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Σκληρό φώς».


Η κατάσταση Σκληρό φως είναι μάλλον περίπλοκη, επειδή η εξίσωση αποτελείται από δύο μέρη, ένα για τις πιο σκούρες χρωματικές συνιστώσες και ένα για τις πιο ανοιχτές. Εάν η χρωματική συνιστώσα της ανώτερης στρώσης είναι μεγαλύτερη από 0,5, το αντίστροφο της κατώτερης στρώσης πολλαπλασιάζεται με το αντίστροφο του: η ανώτερη στρώση μείον 0,5 επί 2,0. Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα αυτού συγκρίνεται με το αντίστροφο αυτού του αποτελέσματος και χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή και των δύο. Εάν η χρωματική συνιστώσα της ανώτερης στρώσης είναι μικρότερη ή ίση με 0,5, η κατώτερη στρώση πολλαπλασιάζεται με 2 φορές την ανώτερη στρώση. Το αποτέλεσμα συγκρίνεται με το 1,0 και χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατάσταση για να συνδυάσετε δύο φωτογραφίες και να αποκτήσετε φωτεινά χρώματα και ευκρινείς άκρες.

Ζωηρό φως

Σχήμα 8.28. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Ζωηρό φως»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Ζωηρό φως»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Ζωηρό φως».


Η κατάσταση ζωηρού φωτός, αυξάνει πολύ έντονα την αντίθεση, ειδικά στα φωτεινά σημεία και τις σκιές. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός του σκοτεινιάσματος (στις σκιές) και του ξανοίγματος (στα φωτεινά σημεία), εκτός από τους διπλασιασμούς στους παρονομαστές. Αυτή η κατάσταση αποτελείται επίσης από δύο μέρη ανάλογα με την τιμή του συστατικού χρώματος, όπου το 0,5 είναι το όριο, όπως και στην περίπτωση του σκληρού φωτός. Εάν η τιμή της ανώτερης στρώσης είναι μικρότερη ή ίση με 0,5: διαιρέστε το αντίστροφο της κατώτερου στρώσης με 2 φορές την ανώτερη στρώση και αντιστρέψτε το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το μηδέν, επιστρέφεται το μηδέν. Εάν η τιμή της ανώτερης στρώσης είναι μεγαλύτερη από 0,5: διαιρέστε την κατώτερη στρώση με το διπλάσιο του αντίστροφου της ανώτερης στρώσης. Εάν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 1,0, επιστρέφει 1,0.

Φως ακίδας

Σχήμα 8.29. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Φως ακίδας»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Φως ακίδας»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Φως ακίδας».


Η κατάσταση Φως ακίδας είναι ένας συνδυασμός των καταστάσεων σκοτεινιάσματος και ανοίγματος. Οι περιοχές μεσαίων τόνων παραμένουν σχεδόν ανεπηρέαστες. Εάν η τιμή του συστατικού της ανώτερης στρώσης είναι μεγαλύτερη από 0,5: αφαιρέστε 0,5 από την ανώτερη στρώση και πολλαπλασιάστε με 2,0. Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα είναι το μέγιστο από αυτή την τιμή και την τιμή της κατώτερης στρώσης. Εάν η τιμή του συστατικού είναι μικρότερη ή ίση με 0,5: πάρτε την ελάχιστη τιμή της κατώτερης στρώσης και δύο φορές την τιμή της ανώτερης στρώσης.

Γραμμικό φως

Σχήμα 8.30. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Γραμμικό φως»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Γραμμικό φως»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Γραμμικό φως».


Η κατάσταση Γραμμικό φως αυξάνει την αντίθεση ελαφρώς λιγότερο από το ζωηρό φως. Μοιάζει με σκοτείνιασμα (κάψιμο), αλλά με διπλάσιο αντίκτυπο στις τονικές τιμές του προσκηνίου. Εάν η τιμή του στοιχείου είναι μικρότερη ή ίση με 0,5: το αποτέλεσμα είναι η χαμηλότερη στρώση συν δύο φορές την ανώτερη στρώση μείον 1,0. Εάν η τιμή του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από 0,5: αφαίρεση 0,5 από την ανώτερη στρώση και πολλαπλασιασμός με 2,0 και, στη συνέχεια, πρόσθεση της κατώτερης στρώσης.

Έντονη μίξη

Σχήμα 8.31. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Έντονη μίξη»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Έντονη μίξη»

Η επάνω στρώση με 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Έντονη μείξη».


Η κατάσταση Έντονη μείξη περιέχει μόνο τα έξι βασικά χρώματα, μαύρο και άσπρο. Τα συστατικά της ανώτερης και της κατώτερης στρώσης προστίθενται μαζί. Κάθε στοιχείο που είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 1,0 ορίζεται σε 1. Οτιδήποτε άλλο ορίζεται σε 0.