14.26. Σπειρογράφημα gimp

14.26.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.377. Παράδειγμα για το φίλτρο “σπειρογράφημα gimp”

Παράδειγμα για το φίλτρο σπειρογράφημα gimp

Εφαρμογή “σπειρογραφήματος gimp”


Αυτό το φίλτρο σχεδιάζει σπειρογραφήματα, επιτροχοειδή και καμπύλες Λισαζού. Παρέχεται άμεση ανάδραση, με σχεδίαση σε προσωρινή στρώση.

Αναπαράγει καμπύλες που σχεδιάστηκαν από παιχνίδια σπειρογραφημάτων (Spirograph©). Εδώ είναι ένα παράδειγμα από τη βικιπαίδεια που δείχνει τι γρανάζια και τι οπές υπάρχουν:

Το κινούμενο γρανάζι είναι μέσα στο σταθερό γρανάζι και χρησιμοποιείται μόνο μια οπή.

14.26.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΣπειρογράφημα gimp….

14.26.3. Επιλογή και εργαλείο

Μεγάλο τμήμα της συμπεριφοράς του προσθέτου καθορίζεται από επιλογές που ορίζονται εκτός του προσθέτου, όπως η τρέχουσα επιλογή, ή οι ρυθμίσεις για τα εργαλεία gimp. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ενώ εκτελείται το πρόσθετο.

[Σημείωση] Σημείωση

Αντίθετα προς τις επιλογές μέσα στο πρόσθετο, η αλλαγή των ρυθμίσεων της τρέχουσας επιλογής ή του εργαλείου δεν θα ξανασχεδιάσει το μοτίβο. Για να σχεδιαστεί η αλλαγή, πατήστε το πλήκτρο Επανασχεδίαση στο τέλος του προσθέτου.

14.26.3.1. Η τρέχουσα επιλογή

Όπως στα περισσότερα πρόσθετα, η τρέχουσα επιλογή καθορίζει την περιοχή όπου το μοτίβο θα αποδοθεί. Τυπικά, αυτό μπορεί να είναι μια ορθογώνια επιλογή. Υπάρχει, όμως, ένας πρόσθετος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή.

Η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το σχήμα του σταθερού γραναζιού (στην καρτέλα Σταθερό γρανάζι). Το πρόσθετο θα προσπαθήσει να εξάγει τα σχήματα από την επιλογή και να σχεδιάσει ένα μοτίβο μέσα σε κάθε σχήμα. Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, εάν επιλέξετε μια μη ορθογώνια επιλογή.

Για να κολλήστε το μοτίβο στα όρια των σχημάτων, χρησιμοποιήστε ποσοστό οπής=100.

14.26.3.2. Ρυθμίσεις εργαλείου

Το σπειρογράφημα gimp χρησιμοποιεί εργαλεία του gimp για να εκτελέσει τη σχεδίαση. Όλες οι ρυθμίσεις με τις οποίες έγιναν οι σχεδιάσεις παίρνονται από το επιλεγμένο εργαλείο. Παραδείγματος χάρη, εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Μολύβι (επιλέγοντας το από το μενού Εργαλείο), τότε όλες οι ρυθμίσεις του εργαλείου του Gimp μολύβι θα χρησιμοποιηθούν για σχεδίαση. Μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις του εργαλείου, ενώ εκτελείται το πρόσθετο και να πατήσετε το πλήκτρο Επανασχεδίαση για να δείτε πώς φαίνεται το μοτίβο.

14.26.3.3. Ρυθμίσεις διαβάθμισης

Κατά τη χρήση της κατάστασης μεγάλη διαβάθμιση, χρησιμοποιούνται μερικές ρυθμίσεις από το εργαλείο διαβάθμιση.

14.26.4. Επιλογές

Οι περισσότερες από τις επιλογές οργανώνονται σε τρεις καρτέλες: Μοτίβο καμπύλης, σταθερό γρανάζι και μέγεθος.

Σχήμα 17.378. Επιλογές “σπειρογραφήματος gimp”

Επιλογές σπειρογραφήματος gimp

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτό το φίλτρο έχει ολοσχερώς ξανασχεδιαστεί από το gimp 2.10.10 . Εάν χρησιμοποιείτε παλιότερη έκδοση του gimp, ο διάλογός σας θα δείχνει διαφορετικός.

14.26.4.1. Επιλογές πάνω από τις καρτέλες
Τύπος καμπύλης

Οι διαθέσιμοι τύποι καμπυλών είναι: Σπειρογράφημα, Επιτροχοειδές, Ημίτονο και Λισαζού (Lissajous). Αυτές αντιστοιχούν σε φυσικά πρότυπα για τη σχεδίασή τους, χρησιμοποιώντας είτε γρανάζια, είτε ελατήρια. Η σπειρογραφική και η επιτροχοειδής καμπύλη λαμβάνονται χρησιμοποιώντας δύο γρανάζια - ένα σταθερό γρανάζι και ένα κινητό γρανάζι. Ένα μοτίβο Σπειρογραφήματος παίρνεται όταν το κινούμενο γρανάζι περιστρέφεται μέσα στο σταθερό γρανάζι. Όταν το κινούμενο γρανάζι είναι εκτός του σταθερού γραναζιού, δημιουργείται ένα Εποτροχοειδές μοτίβο. Η καμπύλη Ημίτονο χρησιμοποιεί το σταθερό γρανάζι, αλλά αντί για κινούμενο γρανάζι, υπάρχει ένα ελατήριο που κινείται κάθετα προς το άκρο του σταθερού γραναζιού. Η καμπύλη Λισαζού (Lissajous) δημιουργείται από δύο ελατήρια - που κινούνται στους άξονες x και y - δεν χρησιμοποιεί το σταθερό γρανάζι καθόλου και συνεπώς δεν επηρεάζεται από την αλλαγή του.

Σχήμα 17.379. “Spyrogimp” Curve Types

Spyrogimp Curve Types

Curve types from left to right: Spyrograph, Epitrochoid, Sine and Lissajous.


Εργαλείο

Τα εργαλεία gimp με τα οποία σχεδιάζεται το μοτίβο. Το πρώτο εργαλείο ονομάζεται Προεπισκόπηση και ο σκοπός του είναι η γρήγορη σχεδίαση παρά η ομορφιά - έτσι το μοτίβο μπορεί να προεπισκοπηθεί. Τα άλλα διαθέσιμα εργαλεία είναι: Πινέλο βαφής (PaintBrush), Μολύβι, Αερογράφος, Πινελιά, Μελάνι και Πινέλο βαφής μου (MyPaintBrush).

Μεγάλη διαβάθμιση

When unchecked, the current tool settings will be used - this can either produce a gradient or not, depending on the tool settings. When checked, the plugin will produce a long gradient to match the length of the pattern, based on the current gradient, the "Reverse" setting, and the Repeat mode from the gradient tool settings. Setting the Repeat mode to Triangle Wave will produce a pattern that changes continuously, with no abrupt breaks. This is done by using the gradient followed by its reverse. Any other Repeat mode will simply use the gradient from start to finish.

Σχήμα 17.380. “Spyrogimp” Long Gradient Examples

Spyrogimp Long Gradient Examples

The left image, without Long Gradient, used the paintbrush tool with a gradient. The two right images were generated with the same gradient, but with Long Gradient checked. The right image used the Triangle Wave Repeat mode.


14.26.4.2. Καρτέλα καμπύλου μοτίβου

Σχήμα 17.381. Επιλογές φίλτρου (μοτίβο καμπύλης) “Σπειρογράφημα gimp”

Επιλογές φίλτρου (μοτίβο καμπύλης) Σπειρογράφημα gimp

Η εσωτερική καρτέλα Πακέτο παιχνιδιού εμφανίζεται στα δεξιά.


Καθορίστε το μοτίβο χρησιμοποιώντας είτε την καρτέλα Γρανάζια ή την Πακέτο παιχνιδιού (Toy Kit). Το μοτίβο καθορίζεται μόνο από την ενεργή καρτέλα. Το Πακέτο παιχνιδιού είναι παρόμοιο με το Γρανάζια, αλλά χρησιμοποιεί γρανάζια και αριθμούς οπών που βρίσκονται στα Πακέτα παιχνιδιού. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες από τα εγχειρίδια του Πακέτου παιχνιδιών, θα πρέπει να πάρετε παρόμοια αποτελέσματα.

Δόντια σταθερού γραναζιού

Ο αριθμός δοντιών του σταθερού γραναζιού. Το μέγεθος του σταθερού γραναζιού είναι ανάλογο με τον αριθμό των δοντιών.

Δόντια κινούμενου γραναζιού

Αριθμός δοντιών κινούμενου γραναζιού. Το μέγεθος του κινούμενου γραναζιού είναι ανάλογο με τον αριθμό των δοντιών.

Ποσοστό οπής

Πόσα μακριά είναι η οπή από το κέντρο του κινούμενου γραναζιού. 100% σημαίνει ότι η οπή είναι στο άκρο του γραναζιού.

Η καρτέλα Πακέτο παιχνιδιού (Toy Kit) έχει επίσης τις επιλογές Δόντια σταθερού γραναζιού και Δόντια κινούμενου γραναζιού, όμως, αυτά είναι μενού που περιορίζονται στο μέγεθος των γραναζιών που παρέχεται με τα Πακέτα παιχνιδιών για σχεδίαση σπειρογραφημάτων.

Αριθμός οπών

Η οπή #1 είναι στο άκρο του γραναζιού. Ο μέγιστος αριθμός οπών είναι κοντά στο κέντρο. Ο μέγιστος αριθμός οπών διαφέρει για κάθε γρανάζι.

Σχήμα 17.382. “Spyrogimp” Toy Kit Examples

Spyrogimp Toy Kit Examples

The Toy Kit helps recreate designs from the toy kit. The left image uses a 105 fixed gear, and a 30 (blue), 45 (green) and 60 (red) moving gears, where each moving gear was used several times with Hole Number varying from 3 to 7. The right image also uses the 105 fixed ring, with moving ring 24 (Hole Number 4), and moving ring 80 (Hole numbers 16, 18, 20).


Κάτω από τις καρτέλες υπάρχει μια πρόσθετη επιλογή.

Περιστροφή

Η περιστροφή του μοτίβου, σε μοίρες. Η αρχική θέση του κινούμενου γραναζιού στο σταθερό γρανάζι. Σημειώστε ότι αυτό αλλάζει επίσης το μοτίβο όταν σχεδιάζετε γραμμές Λισαζού.

14.26.4.3. Καρτέλα σταθερού γραναζιού

Σχήμα 17.383. Επιλογές φίλτρου (σταθερό γρανάζι) “Σπειρογράφημα gimp”

Επιλογές φίλτρου (σταθερό γρανάζι) Σπειρογράφημα gimp

Σχήμα

The shape of the fixed gear to be used inside current selection.

  • Circle

  • Το Ράφι (Rack) είναι ένα μακρύ στρογγυλευμένο στις άκρες σχήμα που παρέχεται από τα Πακέτα παιχνιδιών.

  • Frame hugs the boundaries of the rectangular selection, use hole=100 in Gear notation to touch boundary. To generate a narrow frame width, use a small number of teeth for the moving gear.

  • Η Επιλογή θα κρατήσει τα όρια της τρέχουσας επιλογής - δοκιμάστε κάτι μη ορθογώνιο.

  • Οι μεταμορφώσεις του Πολυγώνου-Αστεριού από ένα πολύγωνο n πλευρών (μορφισμός (morph)=0) σε ένα αστέρι n πλευρών (μορφισμός (morph=0,3)) σε ένα τρελό λουλούδι (μορφισμός (morph=1)).

  • Το Ημίτονο με μορφισμό=0, είναι απλώς όπως ένας κύκλος, αλλά γίνεται πιο κυματιστός καθώς αυξάνονται οι μορφές.

  • Μορφές Εξογκωμάτων από ένα πολύγωνο (μορφισμός=0) σε έναν κυματιστό κύκλο.

Σχήμα 17.384. “Spyrogimp” Shape Examples

Spyrogimp Shape Examples

From left to right, Circle, Rack, Frame, and Selection shapes of the fixed gear. The selection in the right image was generated by selecting a large letter "T" that was produced by the text tool.


Σχήμα 17.385. “Spyrogimp” Polygon-Star Shape Examples

Spyrogimp Polygon-Star Shape Examples

From left to right, Morph = 0, 0.3, 0.6, 1


Σχήμα 17.386. “Spyrogimp” Sine Shape Examples

Spyrogimp Sine Shape Examples

From left to right, Morph = 0.1, 0.3, 0.5


Σχήμα 17.387. “Spyrogimp” Bumps Shape Examples

Spyrogimp Bumps Shape Examples

From left to right, Morph = 0, 0.5, 1


Πλευρές

Αριθμός πλευρών του σχήματος. Αυτό εφαρμόζεται μόνο στα σχήματα Πολύγωνο-Αστέρι, Ημίτονο και Εξογκώματα. Αλλιώς αυτή η επιλογή είναι ανενεργή.

Μορφισμός

Μορφισμός σχήματος σταθερού γραναζιού. Αυτό εφαρμόζεται μόνο στα σχήματα Πολύγωνο-Αστέρι, Ημίτονο και Εξογκώματα. Αλλιώς, αυτή η επιλογή είναι ανενεργή

Περιστροφή

Περιστροφή του σταθερού γραναζιού, σε βαθμούς.

14.26.4.4. Καρτέλα μεγέθους

Σχήμα 17.388. Επιλογές φίλτρου (Μέγεθος) “Σπειρογράφημα gimp”

Επιλογές φίλτρου (Μέγεθος) Σπειρογράφημα gimp

Περιθώριο (εικονοστοιχεία)

Περιθώριο από το άκρο της επιλογής. Αυτό ελέγχει το μέγεθος του μοτίβου.

Δημιουργία ίσων μεγεθών πλάτους και ύψους.

Όταν δεν είναι επιλεγμένο, το μοτίβο θα γεμίσει την τρέχουσα εικόνα ή επιλογή. Όταν είναι επιλεγμένο, το μοτίβο θα έχει το ίδιο πλάτος και ύψος και θα κεντραριστεί. Η διαφορά μεταξύ επιλεγμένου και ανεπίλεκτου θα σημειωθεί μόνο εάν το μέγεθος του πλάτους και του ύψους της επιλογής διαφέρει.

14.26.4.5. Πλήκτρα κάτω από τις καρτέλες
Επανασχεδίαση

Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός εργαλείου, χρώματος, ή επιλογής (δηλαδή οποιεσδήποτε ρυθμίσεις εκτός από το πρόσθετο που επηρεάζει το μοτίβο), πατήστε αυτό για να προεπισκοπήσετε πώς δείχνει το μοτίβο.

Επαναφορά

Επαναφέρει τον διάλογο στις προκαθορισμένες του επιλογές.

Aκύρωση

Διαγραφή της προσωρινής στρώσης και έξοδος από το πρόσθετο.

Eντάξει

Σχεδίαση μοτίβου σε εικόνα. Εάν το Διατήρηση στρώσης είναι ανεπίλεκτο, αυτό μπορεί να πάρει κάποιο πρόσθετο χρόνο για να ολοκληρωθεί, επειδή το μοτίβο χρειάζεται να επανασχεδιαστεί στην ενεργή στρώση.

Διατήρηση στρώσης

Καθορίζει τι θα συμβεί στην προσωρινή στρώση όταν πατηθεί το Εντάξει. Εάν επιλεγεί, τότε όταν πατηθεί το Εντάξει, η προσωρινή στρώση διατηρείται και το πρόσθετο εξέρχεται γρήγορα. Εάν δεν επιλεγεί, η στρώση διαγράφεται και το μοτίβο επανασχεδιάζεται στην ενεργή στρώση.

Ένας λόγος για να μην κρατήσετε τη στρώση, είναι ότι χρησιμοποιώντας καταστάσεις εφαρμογής ειδικών χρωμάτων, η επανασχεδίαση του μοτίβου στην ενεργή στρώση μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτήν με ενδιαφέροντες τρόπους, που παράγουν διαφορετικό μοτίβο από αυτό που είχε σχεδιαστεί σε μια νέα στρώση.