7.16. Ανύψωση στρώσης

Η εντολή ανύψωση στρώσης ανυψώνει την ενεργή στρώση μια θέση στη στοίβα στρώσης. Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στην κορυφή ή εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή. Εάν η ενεργή στρώση είναι στον πάτο της στοίβας και δεν έχει κανάλι άλφα, δεν μπορεί να ανυψωθεί μέχρι να προσθέσετε μια στρώση σε αυτή.

7.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαανύψωση στρώσης,

  • ή με κλικ στο εικονίδιο πάνω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.