4. Χρήση της κατάστασης γρήγορης μάσκας

  1. Ανοίξτε μια εικόνα ή ξεκινήστε ένα νέο έγγραφο.

  2. Ενεργοποιείστε την κατάσταση γρήγορης μάσκας με το κάτω αριστερά κουμπί στο παράθυρο της εικόνας. Εάν υπάρχει επιλογή η μάσκα αρχικοποιείται με το περιεχόμενο της επιλογής.

  3. Επιλέξτε οποιοδήποτε εργαλείο σχεδίασης. Βάψτε στη γρήγορη μάσκα με μαύρο για να αφαιρέσετε τις επιλεγμένες περιοχές και βάψτε με άσπρο για να προσθέσετε τις επιλεγμένες περιοχές. Χρησιμοποιείστε γκρίζα χρώματα για μερική επιλογή περιοχών.

    Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εργαλεία επιλογής και να γεμίσετε αυτές τις επιλογές με το εργαλείο κουβά γεμίσματος· αυτό δεν καταστρέφει τις επιλογές της γρήγορης μάσκας!

  4. Απενεργοποίηση της κατάστασης γρήγορης μάσκας χρησιμοποιώντας το κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας: η επιλογή θα εμφανιστεί με κινούμενες στιγμές.