4. Χρήση της κατάστασης γρήγορης μάσκας

  1. Ανοίξτε μια εικόνα ή ξεκινήστε ένα νέο έγγραφο.

  2. Ενεργοποιείστε την κατάσταση γρήγορης μάσκας με το κάτω αριστερά κουμπί στο παράθυρο της εικόνας. Εάν υπάρχει επιλογή η μάσκα αρχικοποιείται με το περιεχόμενο της επιλογής.

  3. Choose any drawing tool. Paint on the QuickMask with black to remove selected areas, and paint with white to add selected areas. Use gray colors to partially select areas.

    Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εργαλεία επιλογής και να γεμίσετε αυτές τις επιλογές με το εργαλείο κουβά γεμίσματος· αυτό δεν καταστρέφει τις επιλογές της γρήγορης μάσκας!

  4. Απενεργοποίηση της κατάστασης γρήγορης μάσκας χρησιμοποιώντας το κάτω αριστερό κουμπί στο παράθυρο εικόνας: η επιλογή θα εμφανιστεί με κινούμενες στιγμές.