6.28. Οδηγοί

Σχήμα 16.95. Οι επιλογές «Οδηγοί» του υπομενού «Εικόνα»

Οι επιλογές «Οδηγοί» του υπομενού «Εικόνα»

Το υπομενού Οδηγοί περιέχει ποικίλες εντολές για τη δημιουργία και αφαίρεση οδηγών.

6.28.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΟδηγοί.

6.28.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «Οδηγοί»

Το υπομενού Οδηγοί περιέχει τις πιο κάτω εντολές: