5.10. Κυματισμός

5.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.78. Παράδειγμα φίλτρου «κυματισμού»

Παράδειγμα φίλτρου «κυματισμού»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου «κυματισμού»

Εφαρμογή φίλτρου «κυματισμού»


Μετατοπίζει τα εικονοστοιχεία της ενεργής στρώσης ή επιλογής σε κύματα ή κυματισμούς που θυμίζουν μια αντανάκλαση σε ταραγμένο νερό.

5.10.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΚυματισμός….

5.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.79. Επιλογές φίλτρου «κυματισμού»

Επιλογές φίλτρου «κυματισμού»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Αρχικές εικόνες για παραδείγματα
Αρχική

Με εφαρμοσμένη τον κυματισμό με τις προκαθορισμένες επιλογές

Εύρος

Είναι σχετικό με το μήκος κύματος (0-200 εικονοστοιχεία).

Πλάτος = 25

Περιοδικό

Είναι σχετικό με το μήκος κύματος (0-200 εικονοστοιχεία)

Περίοδος = 110

Μετατόπιση φάσης

Το κύμα μετακινήθηκε

Μετατόπιση φάσης = 0,400

Γωνία

Στρεβλώνει το κύμα

Γωνία = -40°

Μέθοδοι επαναδειγματοληψίας

Αυτές οι μέθοδοι παρεμβολής περιγράφονται στο Παρεμβολή.

Τύπος κύματος

Επιλογή εμφάνισης του κύματος:

  • Πριονωτό

  • Τρίγωνο

  • Ημιτονικό

Πολιτική αβύσσου

Επειδή οι κυματισμοί προκαλούν μετατόπιση εικονοστοιχείου, μερικά εικονοστοιχεία μπορεί να λείπουν στις πλευρές της εικόνας:

Πολιτική αβύσσου = Μαύρη

Η πολιτική αβύσσου (διαχείριση ορίου) αντιμετωπίζεται στο Πολιτική αβύσσου.

Παραθέσιμο

Αυτό διατηρεί τις ιδιότητες χωρίς ραφές εάν η εικόνα σας είναι ένα μοτίβο παράθεσης.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.