8.17. Ισορροπία λευκού

Η εντολήΙσορροπία λευκού ρυθμίζει αυτόματα τα χρώματα της ενεργής στρώσης επεκτείνοντας το κόκκινο, το πράσινο και το γαλάζιο κανάλι ξεχωριστά. Για γα γίνει αυτό, απορρίπτει χρώματα εικονοστοιχείων σε κάθε τέλος του κόκκινου, του πράσινου και του γαλάζιου ιστογράμματος που χρησιμοποιούνται μόνο σε 0,05% των εικονοστοιχείων στην εικόνα και επεκτείνει την εναπομένουσα περιοχή όσο πιο πολύ μπορεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτά τα χρώματα εικονοστοιχείου που εμφανίζονται πολύ άταχτα στις εξωτερικές άκρες των ιστογραμμάτων (ίσως, δυαδικά σκόνης, κλπ.) δεν επηρεάζουν αρνητικά τις ελάχιστες και μέγιστες χρησιμοποιούμενες τιμές για επέκταση των ιστογραμμάτων, σε σύγκριση με την Επέκταση αντίθεσης. Όπως στο «Επέκταση αντίθεσης», όμως, ίσως υπάρχουν μετατοπίσεις απόχρωσης στην τελική εικόνα.

Αυτή η εντολή ταιριάζει σε εικόνες με φτωχό άσπρο ή μαύρο. Αφού τείνει να δημιουργήσει καθαρό λευκό (και μαύρο), μπορεί να είναι χρήσιμο π.χ. για βελτίωση φωτογραφιών.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο σε εικόνες RGB. Εάν η εικόνα είναι σε κλίμακα του γκρι ή από ευρετήριο, η καταχώριση του μενού είναι απενεργοποιημένη.

8.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΑυτόματαΙσορροπία λευκού.

8.17.2. Παράδειγμα «Ισορροπίας λευκού»

Σχήμα 16.180. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα της κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν την «Ισορροπία λευκού».


Σχήμα 16.181. Η εικόνα μετά την εντολή

Η εικόνα μετά την εντολή

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά την «Ισορροπία λευκού». Φτωχές περιοχές λευκού στην εικόνα γίνανε καθαρό λευκό.

Η επέκταση ιστογράμματος δημιουργεί κενά μεταξύ την στηλών εικονοστοιχείου, δίνοντας του μια ραβδωτή εμφάνιση.