8.3. Θερμοκρασία χρώματος

8.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.147. Παράδειγμα για το φίλτρο «Θερμοκρασία χρώματος»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Θερμοκρασία χρώματος»

Αρχική εικόνα, με εκτιμώμενη θερμοκρασία χρώματος στους 5.000Κ

Παράδειγμα για το φίλτρο «Θερμοκρασία χρώματος»

Τροποποιημένη εικόνα, με θερμοκρασία χρώματος αλλαγμένη στους 6.500Κ


Το φίλτρο της θερμοκρασίας χρώματος επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος της πηγής φωτός σε μια εικόνα σε βαθμούς Κέλβιν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διορθώσει την γαλαζωπή απόχρωση σε συννεφιασμένες φωτογραφίες, ή ακόμα (σε κάποια έκταση) την κόκκινη απόχρωση σε φωτογραφίες που ελήφθησαν από πυρακτωμένο φως με την κάμερα ορισμένη σε φως ημέρας.

8.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή από ΧρώματαΘερμοκρασία χρώματος....

8.3.3. Επιλογές

Σχήμα 16.148. Επιλογές «Θερμοκρασίας χρώματος»

Επιλογές «Θερμοκρασίας χρώματος»

Αρχική θερμοκρασία

Αυτό είναι η εκτιμώμενη αρχική θερμοκρασία χρώματος της πηγής φωτός σε Κέλβιν. Μπορείτε να την αλλάξετε επειδή η εικόνα δεν κωδικοποιεί κατ' ανάγκη αυτήν την πληροφορία σωστά ή και καθόλου (και μπορεί να την έχετε μετρήσει ή όχι). Επιπλέον υπάρχει συχνά ένα μείγμα πηγών φωτός (ένα παράθυρο, μια προσωρινή αναλαμπή (φλας), ένας σωρός από καιόμενο οργανικό ξύλο μπαμπού κάτω από πανσέληνο)... Αλλά πάνω από όλα τα άλλα μπορείτε να πάρετε ενδιαφέροντα δημιουργικά εφέ αλλάζοντάς το

Σκοπούμενη θερμοκρασία

Αυτή είναι η επιθυμητή θερμοκρασία χρώματος της πηγής φωτός σε Κέλβιν.

Και η αρχική και η σκοπούμενη θερμοκρασία μπορούν να οριστούν μέσω προεπιλογών. Για να προσπελάσετε το μενού προεπιλογών, πατήστε το πλήκτρο με την τριγωνική εικόνα στα δεξιά και από τις δύο επιλογές.