4. Ομάδες στρώσεων

Αυτή η δυνατότητα εμφανίστηκε με το GIMP-2.8.

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε στρώσεις που έχουν ομοιότητες με δενδροειδή τρόπο. Έτσι, η λίστα στρώσης γίνεται πιο εύκολα διαχειρίσιμη.

Δημιουργία ομάδας στρώσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα στρώσης με κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέας ομάδας στρώσης στον πυθμένα του διαλόγου στρώσης,

μέσα από ΣτρώσηΝέα ομάδα στρώσης, ή μέσα από το μενού περιεχομένου του διαλόγου στρώσης.

Αυτή η άδεια ομάδα στρώσης εμφανίζεται ακριβώς πάνω από την τρέχουσα στρώση. Είναι σημαντικό να την ονομάσετε περιγραφικά (διπλό κλικ ή F2 στο όνομα, ή χρήση του επεξεργασία γνωρισμάτων στρώσης στο μενού περιεχομένου που παίρνετε με δεξί κλικ στο διάλογο στρώσεων, για επεξεργασία της), αλλιώς θα μπερδευτείτε όταν δημιουργούνται πολλές στρώσεις.

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές ομάδες στρώσης και μπορείτε να τις ενσωματώσετε, δηλαδή να συμπεριλάβετε μια ομάδα στρώσης σε μια άλλη.

Προσθήκη στρώσεων σε μια ομάδα στρώσεων

Μπορείτε να προσθέσετε υπάρχουσες στρώσεις σε μια ομάδα στρώσεων με κλικ και σύρσιμό τους.

[Σημείωση] Σημείωση

Η παλάμη που αντιπροσωπεύει το δείχτη του ποντικιού πρέπει να γίνει μικρότερη πριν την απελευθέρωση του κουμπιού του ποντικιού.

Μια λεπτή οριζόντια γραμμή σημειώνει που θα αποτεθεί η στρώση.

Για να προσθέσετε μια νέα στρώση στην υπάρχουσα ομάδα στρώσεων, κλικ στο Δημιουργία νέας στρώσης στον πυθμένα του διαλόγου στρώσης, ή χρησιμοποιήστε την εντολή Νέα στρώση στο μενού εικόνας.

Όταν η ομάδα στρώσεων δεν είναι κενή, ένα μικρό εικονίδιο «>» εμφανίζεται. Με κλικ σε αυτό, μπορείτε να διπλώσετε/ξεδιπλώσετε τη λίστα στρώσης.

Οι στρώσεις που ανήκουν σε μια ομάδα στρώσεων αρχίζουν λίγο πιο δεξιά, επιτρέποντας σας να ξέρετε εύκολα ποιες στρώσεις είναι μέρος της ομάδας.

Ορατότητα

Εάν μια ομάδα στρώσεων γίνει αόρατη χρησιμοποιώντας το εικονίδιο ματιού, αλλά είναι ακόμα ανοικτή (έτσι ώστε οι στρώσεις μέσα στην ομάδα εμφανίζονται στον κατάλογο), υπάρχει ένα διαγραμμένο μάτι που εμφανίζεται δίπλα στις στρώσεις που είναι μέσα στην ομάδα για να δείξει ότι αυτές οι στρώσεις δεν εμφανίζονται στην τελική προβολή της εικόνας, αλλά είναι θεωρητικά ορατές στην ομάδα στρώσεων.

Ύψωση και βύθιση ομάδων στρώσεων

Μπορείτε να υψώσετε και να βυθίσετε ομάδες στρώσεων στο διάλογο στρώσης όπως κάνετε με τις κανονικές στρώσεις: κλικ και σύρσιμο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω και κάτω βελών στον πυθμένα του διαλόγου στρώσεων.

Διπλασιασμός ομάδας στρώσεων

Μπορείτε να διπλασιάσετε μια ομάδα στρώσεων: κλικ στο κουμπί Δημιουργία διπλότυπου της στρώσης ή δεξί κλικ και επιλογή της εντολής Διπλασιασμός στρώσης στο πτυσσόμενο μενού περιεχομένου.

Μετακίνηση ομάδων στρώσεων

Μπορείτε να μετακινήσετε μια ομάδα στρώσεων σε άλλη εικόνα με κλικ και σύρσιμο. Μπορείτε επίσης να το αντιγράψετε-επικολλήσετε χρησιμοποιώντας Ctrl-C και Ctrl-V: έπειτα, παίρνετε μια αιωρούμενη επιλογή που πρέπει να αγκιστρώσετε (κουμπί αγκίστρωσης στον πάτο του διαλόγου στρώσης).

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε μια ομάδα στρώσεων στον καμβά: αυτό διπλασιάζει την ομάδα στην ομάδα. Προσδέστε όλες τις στρώσεις στην διπλασιασμένη ομάδα στρώσεων, ενεργοποιήστε το εργαλείο μετακίνησης, έπειτα, στην ομάδα, μετακινήστε τη στρώση. Αυτός είναι ένας τρόπος για να πολλαπλασιάσετε αντικείμενα πολλαπλής στρώσης σε μια εικόνα.

Διαγραφή ομάδας στρώσεων

Για διαγραφή ομάδας στρώσεων, κλικ στο κουμπί του κόκκινου σταυρού στον πάτο του διαλόγου στρώσης ή δεξί κλικ και επιλογή Διαγραφή στρώσης.

Ενσωμάτωση ομάδων στρώσεων

Όταν μια ομάδα στρώσεων ενεργοποιείται, μπορείτε να προσθέσετε μια άλλη ομάδα μέσα της με την εντολή «Προσθήκη νέας ομάδας στρώσης». Εκεί φαίνεται να μην υπάρχει όριο, εκτός από τη μνήμη, στον αριθμό των ενσωματωμένων ομάδων στρώσεων.

Καταστάσεις στρώσης και ομάδες

Μια κατάσταση στρώση που εφαρμόζεται σε ομάδα στρώσεων δρα στις στρώσεις που είναι μόνο σε αυτήν την ομάδα. Μια κατάσταση στρώσης πάνω από μια ομάδα στρώσεων δρα σε όλες τις υποκείμενες στρώσεις, έξω και μέσα στις ομάδες στρώσεων.

Αρχική εικόνα

Σχήμα 8.29. Κατάσταση στρώσης μέσα ή έξω από την ομάδα στρώσεων

Κατάσταση στρώσης μέσα ή έξω από την ομάδα στρώσεων

Προσθέτουμε μια άσπρη στρώση μέσα στην ομάδα στρώσεων με κατάσταση κορεσμού: μόνο τετράγωνα και τρίγωνα γίνονται αχνά.

Κατάσταση στρώσης μέσα ή έξω από την ομάδα στρώσεων

Προσθέτουμε μια άσπρη στρώση έξω από την ομάδα στρώσης με κατάσταση κορεσμού: όλες οι υποκείμενες στρώσεις γίνονται αχνές, συμπεριλαμβανόμενης της στρώσης παρασκηνίου.


Από το GIMP-2.10, οι ομάδες στρώσεων έχουν μια ειδική κατάσταση στρώσης: την κατάσταση διέλευση. Αυτή η κατάσταση υπάρχει μόνο εάν η ομάδα στρώσεων είναι ενεργή.

Όταν αυτή η κατάσταση χρησιμοποιείται αντί για οποιαδήποτε άλλη, οι στρώσεις μέσα στην ομάδα στρώσεων θα συμπεριφέρονται σαν να ήταν τμήμα της στοίβας στρώσεων, που δεν ανήκουν στην ομάδα. Οι στρώσεις μέσα στην ομάδα αναμειγνύονται με τις παρακάτω στρώσεις, μέσα και έξω από την ομάδα.

Ενώ με την κανονική κατάσταση, οι στρώσεις μέσα σε μια ομάδα αντιμετωπίζονται σαν να ήταν μια μοναδική στρώση, που έπειτα αναμιγνύεται με τις άλλες παρακάτω στρώσεις στη στοίβα· ένας τροποποιητής σε μια στρώση μέσα στην ομάδα αναμιγνύει τις παρακάτω στρώσεις μόνο στην ομάδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διέλευση στο Διέλευση .

Αδιαφάνεια

Όταν μια ομάδα στρώσεων ενεργοποιείται, οι αλλαγές αδιαφάνειας εφαρμόζονται σε όλες τις στρώσεις της ομάδας.

Μάσκα στρώσης

Από το GIMP-2.10, οι μάσκες σε ομάδες στρώσεων είναι δυνατές. Δουλεύουν παρόμοια με τις μάσκες συνηθισμένης στρώσης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω.

Το μέγεθος της μάσκας ομάδας είναι το ίδιο με το μέγεθος της ομάδας (δηλαδή, το πλαίσιο οριοθέτησης των θυγατρικών της) πάντα. Όταν το μέγεθος της ομάδας αλλάζει, η μάσκα περικόπτεται στο νέο μέγεθος — περιοχές της μάσκας που πέφτουν εκτός των νέων ορίων απορρίπτονται και οι νεοπροστιθέμενες περιοχές γεμίζονται με μαύρο (και συνεπώς είναι διαφανείς από προεπιλογή).

Φυσικά, μπορείτε να προσθέσετε ακόμα μάσκα στρώσης σε στρώση στην ομάδα για να καλύψετε μέρος της στρώσης:

Προσθέτουμε μια άσπρη μάσκα στρώσης (πλήρης αδιαφάνεια) στη στρώση του τριγώνου.

Εύρεση στρώσης

Κατά την εργασία με πολλές στρώσεις, η εύρεση συγκεκριμένης στρώσης στον κατάλογο μπορεί να είναι δύσκολη. Με το GIMP-2.10.10, εμφανίστηκε νέα λειτουργία επιλογής στρώσης στον καμβά. Alt+μεσαίο πάτημα στο στοιχείο της εικόνας που θέλετε να βρείτε και στην οποία ανήκει αυτό το στοιχείο της στρώσης: οι διαθέσιμες στρώσεις θα εκτελέσουν βρόχο για να εμφανίσουν την νέα ενεργή στρώση και θα εμφανιστεί προσωρινά το όνομα της στρώσης στη γραμμή κατάστασης.

Προεπισκόπηση στρώσης

Υπήρξαν προβλήματα με την απόδοση της προεπισκόπησης του σχεδίου στην περίπτωση πολλών στρώσεων σε μεγάλη εικόνα. Αυτό διορθώθηκε τώρα, εκτός από τις ομάδες στρώσεων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την απόδοση προεπισκοπήσεων ομάδας στρώσεων στο ΕπεξεργασίαΠροτιμήσειςΔιεπαφή.