4. Ομάδες στρώσεων

«Layer Groups» enable you to group layers together in a hierarchical structure. This will make it easier to manage your project if you have many layers.

Δημιουργία ομάδας στρώσης

You can create a layer group by clicking the New Layer Group button at the bottom of the Layers Dialog, by using the menu command LayerNew Layer Group, or through the layer dialog context menu.

This new empty layer group appears just above the current layer. It is recommended to give it a descriptive name. To change the layer group name, double-click the name, press F2, or right-click the layer and select Edit Layer Attributes from the context menu. If you don't rename your layer groups, you can get confused when several groups have been created with names such as Layer Group #1, Layer Group #2, etc.

You can create multiple layer groups and you can embed them, that is include a layer group in another one.

Προσθήκη στρώσεων σε μια ομάδα στρώσεων

Μπορείτε να προσθέσετε υπάρχουσες στρώσεις σε μια ομάδα στρώσεων με κλικ και σύρσιμό τους.

[Σημείωση] Σημείωση

Η παλάμη που αντιπροσωπεύει το δείχτη του ποντικιού πρέπει να γίνει μικρότερη πριν την απελευθέρωση του κουμπιού του ποντικιού.

A thin horizontal line marks where the layer will be inserted.

To add a new layer to the current layer group, click the New Layer... button at the bottom of the Layers dialog, use the New Layer... command in the image menu, or press Shift+Ctrl+N.

When a layer group is not empty, a small icon appears. By clicking it, you can fold or unfold the group.

Layers that belong to a layer group are slightly indented to the right, allowing you to easily see which layers are part of the group.

Ορατότητα

Εάν μια ομάδα στρώσεων γίνει αόρατη χρησιμοποιώντας το εικονίδιο ματιού, αλλά είναι ακόμα ανοικτή (έτσι ώστε οι στρώσεις μέσα στην ομάδα εμφανίζονται στον κατάλογο), υπάρχει ένα διαγραμμένο μάτι που εμφανίζεται δίπλα στις στρώσεις που είναι μέσα στην ομάδα για να δείξει ότι αυτές οι στρώσεις δεν εμφανίζονται στην τελική προβολή της εικόνας, αλλά είναι θεωρητικά ορατές στην ομάδα στρώσεων.

Ύψωση και βύθιση ομάδων στρώσεων

Μπορείτε να υψώσετε και να βυθίσετε ομάδες στρώσεων στο διάλογο στρώσης όπως κάνετε με τις κανονικές στρώσεις: κλικ και σύρσιμο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω και κάτω βελών στον πυθμένα του διαλόγου στρώσεων.

Διπλασιασμός ομάδας στρώσεων

Μπορείτε να διπλασιάσετε μια ομάδα στρώσεων: κλικ στο κουμπί Δημιουργία διπλότυπου της στρώσης ή δεξί κλικ και επιλογή της εντολής Διπλασιασμός στρώσης στο πτυσσόμενο μενού περιεχομένου.

Μετακίνηση ομάδων στρώσεων

Μπορείτε να μετακινήσετε μια ομάδα στρώσεων σε άλλη εικόνα με κλικ και σύρσιμο. Μπορείτε επίσης να το αντιγράψετε-επικολλήσετε χρησιμοποιώντας Ctrl-C και Ctrl-V: έπειτα, παίρνετε μια αιωρούμενη επιλογή που πρέπει να αγκιστρώσετε (κουμπί αγκίστρωσης στον πάτο του διαλόγου στρώσης).

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε μια ομάδα στρώσεων στον καμβά: αυτό διπλασιάζει την ομάδα στην ομάδα. Προσδέστε όλες τις στρώσεις στην διπλασιασμένη ομάδα στρώσεων, ενεργοποιήστε το εργαλείο μετακίνησης, έπειτα, στην ομάδα, μετακινήστε τη στρώση. Αυτός είναι ένας τρόπος για να πολλαπλασιάσετε αντικείμενα πολλαπλής στρώσης σε μια εικόνα.

Διαγραφή ομάδας στρώσεων

Για διαγραφή ομάδας στρώσεων, κλικ στο κουμπί του κόκκινου σταυρού στον πάτο του διαλόγου στρώσης ή δεξί κλικ και επιλογή Διαγραφή στρώσης.

Ενσωμάτωση ομάδων στρώσεων

When a layer group is activated, you can add another group inside it with the «Add New Layer Group» command. There seems to be no limit, except memory, to the number of embedded layer groups.

Καταστάσεις στρώσης και ομάδες

Μια κατάσταση στρώση που εφαρμόζεται σε ομάδα στρώσεων δρα στις στρώσεις που είναι μόνο σε αυτήν την ομάδα. Μια κατάσταση στρώσης πάνω από μια ομάδα στρώσεων δρα σε όλες τις υποκείμενες στρώσεις, έξω και μέσα στις ομάδες στρώσεων.

Αρχική εικόνα

Σχήμα 8.29. Κατάσταση στρώσης μέσα ή έξω από την ομάδα στρώσεων

Κατάσταση στρώσης μέσα ή έξω από την ομάδα στρώσεων

We added a white layer in the layer group with HSL Color mode: only the square and triangle turned gray.

Κατάσταση στρώσης μέσα ή έξω από την ομάδα στρώσεων

We added a white layer outside and above the layer group with HSL Color mode: all layers underneath changed to gray, including the background layer.


Since GIMP 2.10, layer groups have a special layer mode: the Pass Through mode. This mode exists only if a layer group is active.

Όταν αυτή η κατάσταση χρησιμοποιείται αντί για οποιαδήποτε άλλη, οι στρώσεις μέσα στην ομάδα στρώσεων θα συμπεριφέρονται σαν να ήταν τμήμα της στοίβας στρώσεων, που δεν ανήκουν στην ομάδα. Οι στρώσεις μέσα στην ομάδα αναμειγνύονται με τις παρακάτω στρώσεις, μέσα και έξω από την ομάδα.

Ενώ με την κανονική κατάσταση, οι στρώσεις μέσα σε μια ομάδα αντιμετωπίζονται σαν να ήταν μια μοναδική στρώση, που έπειτα αναμιγνύεται με τις άλλες παρακάτω στρώσεις στη στοίβα· ένας τροποποιητής σε μια στρώση μέσα στην ομάδα αναμιγνύει τις παρακάτω στρώσεις μόνο στην ομάδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διέλευση στο Διέλευση .

Αδιαφάνεια

Όταν μια ομάδα στρώσεων ενεργοποιείται, οι αλλαγές αδιαφάνειας εφαρμόζονται σε όλες τις στρώσεις της ομάδας.

Μάσκα στρώσης

Since GIMP 2.10, masks on layer groups are possible. They work similarly to ordinary layer masks, with the following considerations.

The layer group’s mask size is the same as the combined size of all its children at all times. When the group’s size changes, the mask is cropped to the new size — areas of the mask that fall outside of the new bounds are discarded, and newly added areas are filled with black (and hence are transparent by default).

We added a black (transparent) layer mask to the layer group, making the layers inside the group transparent (invisible).

Of course, you still can add a layer mask to a layer in the group to mask a part of the layer.

Εύρεση στρώσης

When working with a lot of layers, finding a particular layer in the list can be difficult. Since GIMP 2.10.10, a new on-canvas layer selection function is available. Use Alt+Middle click on the image element you want to find the layer this element belongs to. The available layers will be looped through to show the new active layer and the layer name will be temporarily displayed in the status bar.

Προεπισκόπηση στρώσης

There have been problems with slow preview rendering of layer groups in case of many layers in a large image. If you are experiencing this, you can disable rendering layer group previews in EditPreferencesInterface.