8.49. Το υπομενού «Πληροφορίες»

Σχήμα 16.240. Το υπομενού «Πληροφορίες»

Το υπομενού «Πληροφορίες»

Το υπομενού Πληροφορίες περιέχει λειτουργίες που σας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το χρώμα για την εικόνα σας.