6.34. Ιδιότητες εικόνας

Η εντολή «Ιδιότητες εικόνας» ανοίγει ένα παράθυρο που δείχνει πολλές διαφορετικές πληροφορίες για την εικόνα.

6.34.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΙδιότητες εικόνας,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Alt+Enter.

6.34.2. Επιλογές

Το παράθυρο ιδιοτήτων διαιρείται σε τρεις καρτέλες.

6.34.2.1. Καρτέλα «Ιδιότητες»

Σχήμα 16.99. Καρτέλα «Ιδιότητες»

Καρτέλα «Ιδιότητες»

Διαστάσεις σε εικονοστοιχεία

Δείχνει το ύψος και πλάτος της εικόνας σε εικονοστοιχεία, δηλαδή, το φυσικό μέγεθος της εικόνας.

Μέγεθος εκτύπωσης

Δείχνει το μέγεθος που η εικόνα θα έχει όταν εκτυπωθεί, στις τρέχουσες μονάδες. Αυτό είναι το λογικό μέγεθος της εικόνας. Εξαρτάται από το φυσικό μέγεθος της εικόνας και την ανάλυση της οθόνης.

Ανάλυση

Εμφανίζει την ανάλυση της εκτύπωσης της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Η προεπιλεγμένη μονάδα ανάλυσης που χρησιμοποιείται μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο της εικόνας που εισαγάγατε. Είναι γνωστό ότι οι εικόνες PNG που έχουν καθορισμένη ανάλυση εισάγονται με τη μονάδα να έχει οριστεί σε μετρική, που σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή θα δείτε εδώ εικονοστοιχεία/mm.

Δείτε επίσης το παράθυρο διαλόγου Μέγεθος εκτύπωσης

Χρωματικός χώρος

Δείχνει το χρωματικό χώρο των εικόνων.

Όνομα αρχείου

Διαδρομή και όνομα αρχείου που περιέχει την εικόνα.

Μέγεθος αρχείου

Μέγεθος του αρχείου που περιέχει την εικόνα.

Τύπος αρχείου

Μορφή του αρχείου που περιέχει την εικόνα.

Μέγεθος στη μνήμη

Η κατανάλωση RAM της φορτωμένης εικόνας συμπεριλαμβάνοντας το ημερολόγιο της εικόνας. Αυτή η πληροφορία προβάλλεται επίσης στο παράθυρο της εικόνας. Το μέγεθος είναι ολότελα διαφορετικό από το μέγεθος του αρχείου στο δίσκο. Αυτό συμβαίνει γιατί η προβαλλόμενη εικόνα αποσυμπιέζεται και επειδή το GIMP κρατά ένα αντίγραφο της εικόνας στη μνήμη για τις αναιρέσεις.

Βήματα αναίρεσης

Ο αριθμός των ενεργειών που έχετε εκτελέσει στην εικόνα και μπορούν να αναιρεθούν. Μπορείτε να τις δείτε στο διάλογο Ιστορικό αναιρέσεων.

Βήματα ακύρωσης αναίρεσης

Ο αριθμός των ενεργειών που αναιρέσατε και μπορείτε να ακυρώσετε.

Αριθμός των εικονοστοιχείων· ο αριθμός των στρώσεων· ο αριθμός των καναλιών· ο αριθμός των μονοπατιών

Καλά μετρημένα!

6.34.2.2. Η καρτέλα «Χρωματική κατατομή»

Σχήμα 16.100. Η καρτέλα «Χρωματική κατατομή»

Η καρτέλα «Χρωματική κατατομή»

Αυτή η καρτέλα περιέχει το όνομα της χρωματικής κατατομής της εικόνας που είναι φορτωμένη στο GIMP. Προκαθορισμένο είναι η ενσωματωμένη κατατομή «sRGB».

6.34.2.3. Καρτέλα «Σχόλια»

Σχήμα 16.101. Καρτέλα «Σχόλια»

Καρτέλα «Σχόλια»

Αυτή η καρτέλα σας επιτρέπει να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε ένα σχόλιο για την εικόνα.